Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

OMO-docenten leveren bijdrage aan pilot Registerleraar

22 april 2013 | Overige berichten | 0 reactie(s) Medewerkers | Koers 2016

Enkele OMO-docenten gaan meewerken aan een pilot van de Onderwijscoöperatie en de VO-raad. Dat zijn onder andere: Carla Upperman (netwerk OMO ICTO), Elvira van de Coevering (netwerk wiskunde), beiden van Lyceum Bisschop Bekkers en Jan van der Linden, van het Maurickcollege (netwerk levensbeschouwing). Doelstelling van de pilot is te onderzoeken of en op welke wijze deelname aan OMO-kennisnetwerken gevalideerd kan worden als professionaliseringsactiviteit in www.registerleraar.nl 

Informeel leren via o.a. kennisnetwerken gebeurt steeds meer, naast ‘formeel’ leren door middel van bijvoorbeeld een opleiding. Erkenning in het beroepsregister zou een waardering betekenen van de activiteiten van aanvoerders een deelnemers, en stimulerend kunnen werken voor deelname aan de OMO Kennisnetwerken. De docenten die de netwerken aanvoeren zien in de verbinding met Registerleraar een kans om de netwerken te versterken en te professionaliseren. Daarnaast levert de pilot een bijdrage aan de vraag hoe de registersystematiek betekenisvol kan zijn voor het professionaliseringssbeleid van de vereniging OMO.

Het pilotproject van vereniging OMO wordt uitgevoerd in de periode april t/m oktober 2013. De deelnemende docenten worden ondersteund door een projectleider en een projectassistent vanuit bureau OMO. Een stuurgroep ziet toe op de voortgang en kwaliteit van het project en geeft sturing en inhoudelijke voeding aan de projectgroep. Een aantal OMO-docenten die al ervaring hebben met registratie in Registerleraar wordt gevraagd zitting te nemen in deze stuurgroep. 

Resultaat
Met de pilot wordt gewerkt aan de volgende resultaten:
• Een casestudy van drie kennisnetwerken. Deze casestudy bevat een beschrijving per netwerk in termen van doelstelling, doelgroep, organisatie werkafspraken, activiteiten en programma.
• Aanmelding van de professionaliseringsactiviteiten (het aanbod) per kennisnetwerk bij Registerleraar conform de procedure voor aanbieders van professionaliseringsactiviteiten.
• Validatie van het aanbod van de 3 kennisnetwerken door de registercommissie en opname van het aanbod in Registerleraar.
• Een handreiking ten behoeve van de overige OMO-Kennisnetwerken en andere scholen in de sector met daarin tips en trucs om een netwerk ‘register-proof’ te maken.
 
Wat is www.registerleraar.nl?
Registerleraar is het beroepsregister dat in 2012 is opgezet door de Onderwijscoöperatie. Het register kan de leraar helpen bij het vormgeven en zichtbaar maken van zijn/haar bekwaamheidsonderhoud. Iedere leraar die bevoegd is en meer dan 0,2 fte voor de klas staat, kan zich registreren. De leraar die deelneemt aan Registerleraar beheert zelf de gegevens die aan zijn deelname gekoppeld zijn en is verantwoordelijk voor de juistheid daarvan. De leraar houdt in Registerleraar een overzicht bij van de activiteiten die hij onderneemt in het kader van professionele ontwikkeling. Uiterlijk aan het einde van de registratietermijn van vier jaar, moet dat overzicht compleet zijn. Als zijn activiteiten in het kader van professionele ontwikkeling aan het einde van de registratietermijn voldoen aan de criteria voor herregistratie, wordt de registratie voor een volgende periode van vier jaar verlengd.
De naam van de leraar in combinatie met de school waar hij werkt en de plaatsnaam van de school zijn voor iedereen zichtbaar op registerleraar. De leraar heeft altijd de mogelijkheid het overzicht van zijn activiteiten in het kader van professionele ontwikkeling al of niet zichtbaar te maken voor zijn school.
 
Voor informatie, mail naar: omo@omo.nl o.v.v. pilot registerleraar.

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.