Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Werk maken van de morele competentie

28 januari 2014 | Jurgen Marechal | 0 reactie(s) Artikelen uit de scholen | Scholen

 

Werk maken van de morele competentie

De commissie identiteit van het Dr.-Knippenbergcollege (OMO Scholengroep Helmond) heeft het stuk “Zingeving en goed onderwijs – Samen goed op weg”, van de werkgroep identiteit (OMO)[1], als uitgangspunt genomen om tot concrete handvatten te komen, met betrekking tot zichtbaar moreel gedrag en de hierbij behorende professionele (zelf)reflectie en communicatie[2].

De zichtbaarheid van de identiteit wordt bewust gelegd bij het getoonde gedrag en de onderlinge verantwoording hierover. De werkgroep identiteit van OMO gaat er vanuit dat het gedrag door diverse bronnen geïnspireerd mag zijn, als dat gedrag bijdraagt aan ‘goed onderwijs’, ‘een goed mens’ en ‘goed leven’. Goed onderwijs is niet alleen leerlingen voorbereiden op het eindexamen, maar is ook vormend levensbeschouwelijk onderwijs. De vraag mag gesteld worden wat je als docent (personeelslid), naast je vakkennis, bijdraagt aan de volwassenwording van leerlingen in moreel perspectief. De school, daar gaat de werkgroep identiteit (OMO) namelijk van uit, is een wegwijzer naar een humane samenleving: in hoeverre werk jij als professional de leerling, en daarmee de samenleving, hierin tegemoet?

De centrale vraag van de werkgroep identiteit (OMO) is: Hoe komen we met elkaar betekenisvol in gesprek over dieperliggende opvattingen over ‘goed onderwijs’? Niet iedereen gaat uit van traditioneel gedeelde visies, waarden en normen. Hoe kunnen we met andere woorden identiteit een proces laten zijn van luisteren, in gesprek zijn en verstaan?

Ik wil de commissies identiteit binnen onze vereniging een model aanbieden om concreet werk te maken van de morele competentie binnen het onderwijs. Een instrument om vanuit ieders individuele principes of bronnen in gesprek te geraken over goed onderwijs en om te zoeken naar gemeenschappelijke doelen die ons kunnen verbinden. We focussen ons op getoond gedrag: hoe laten we zelf zien wat een goed mens is en hoe we goed leven vorm geven?

Ik bied iedere commissie identiteit en iedere school binnen onze vereniging een bekend reflectief gereedschap aan, toegespitst op de morele competentie. Ik wil geen oeverloze discussies over hoe katholiek we wel of niet zijn, ik wil aansluiten bij de praktijk van alledag. Een praktijk die voor iedereen bekend is of zou moeten zijn. Ik wil een gesprek op gang brengen over de morele dimensies en competenties van ons vak, aansluitend bij de praktijk van de zeven onderwijsgerichte competenties en het STARRT-model. De morele dimensie en competentie, dat binnen dat kader met een zgn. STARRT-plusmodel wordt geïntegreerd, moet bijdragen aan de mentale uitrusting van de docent, om de herijkte professionele verantwoordelijkheid te kunnen dragen. De professional moet hiermee het gereedschap in handen krijgen om het eigen persoonlijke en beroepsmatige ‘waarden-en-normen-apparaat’, in relatie tot zijn of haar omgeving, in alle veiligheid te kunnen en durven verantwoorden, zoals de werkgroep identiteit van OMO dat voor ogen heeft.

Als u hierin interesse heeft en meer wilt weten, dan nodig ik u hierbij van harte uit op mijn school (het Dr.-Knippenbergcollege, OMO Scholengroep Helmond), daar vertel ik u graag meer over het STARRT-plusmodel.

 

Drs. J.L.C. Marechal


[1] Werkgroep Identiteit (2012), Zingeving en goed Onderwijs – Samen goed op weg, Raad van Bestuur, Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg

 

[2] Marechal, J.L.C. (2012), Levendige identiteit op schoolniveau – De morele competentie in perspectief, Dr.-Knippenbergcollege, Helmond

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.