Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Benieuwd naar de vernieuwingen in het vmbo?

6 maart 2014 | Barbara Swarts | 0 reactie(s) Artikelen uit de scholen | Scholen

 

Meld je aan voor de bijeenkomst op dinsdag 3 juni 2014 op het Fioretti College te Veghel, over de vereenvoudiging van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo. OMO-scholen 't R@velijn en 2College Durendael  nemen deel aan de pilot van het ministerie van OCW.

De beroepsgerichte programma’s in het vmbo (voor BB, KB en GL) worden vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd. Het ministerie van OCW brengt de ongeveer 30 beroepsgerichte examenprogramma’s terug tot een beperkt aantal profielen. De nieuwe programma’s sluiten aan op actuele ontwikkelingen in de (beroeps)werkelijkheid en de vervolgopleidingen in het mbo. Ze houden rekening met leerroutes van leerlingen en ze dragen bij aan een betere organiseerbaarheid van het onderwijs, ook bij dalende leerlingenaantallen.

In de nieuwe programmastructuur kiezen vmbo-leerlingen 1 profiel, bestaande uit 4 profieldelen die centraal worden geëxamineerd en 4 keuzedelen die met een schoolexamen worden afgesloten. Deze keuzedelen kunnen ook van andere profielen afkomstig zijn. De school bepaalt zelf welke keuzedelen zij aanbiedt en welke keuzemogelijkheden zij de leerlingen biedt. De bedoeling is dat in 2017 de eerste beroepsgerichte vmbo-examens nieuwe stijl worden afgelegd.

OMO-scholen 't R@velijn in Steenbergen en 2College Durendael in Oisterwijk nemen deel aan de pilot van het ministerie van OCW waarin de nieuwe structuur wordt getest.

Paul Timmermans, teamleider bovenbouw vmbo-b en -k op 2College Durendael, werkt al met het nieuwe programma’ Zorg & Welzijn in het kader van een pilottraject. Samen met collega's van andere scholen denkt hij na over de opzet en inhoud van de nieuwe profielen en keuzedelen. De groep teamleiders/directieleden en docenten zoekt elkaar regelmatig op voor het uitwisselen van ervaringen. Dit wordt begeleid door de projectgroep Vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo. De nieuwe structuur vraagt een nauwkeurige planning van de beschikbaarheid van docenten en faciliteiten. Voor de ontwikkeling van nieuwe lesmaterialen heeft de pilotgroep contact met uitgevers. Paul is enthousiast over het maatwerk dat de school vmbo-leerlingen met de nieuwe programma's kan bieden.

Naast landelijke bijeenkomsten voor de pilotscholen zijn er voor OMO-scholen ook bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden door Paul Timmermans georganiseerd op één van de OMO-scholen die deelnemen aan de ontmoeting. Tijdens deze ontmoetingen zal er centraal gestart worden met algemeen nieuws betreffende de vernieuwde examens. Vervolgens gaat de groep uiteen in 2 deelgroepen, Z&W en E&O, om gerichter met elkaar te kunnen overleggen. Ben jij ook benieuwd naar de ontwikkelingen in de pilot 'vernieuwingen in het vmbo'? Meld je dan aan voor de volgende bijeenkomst van de OMO-scholen op dinsdag 3 juni 2014 op het Fioretti College te Veghel, door een e-mail te sturen naar timmermans.p@2college.nl.

De bijeenkomsten zijn zowel voor docenten als teamleiders/directieleden bedoeld.

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.