Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Persbericht - Augustus '14: fusie Bisschop Bekkers

5 juni 2014 | Persberichten | 0 reactie(s) Overige berichten | Scholen

Persbericht

Eindhoven, 5 juni 2014

Fusie Lyceum Bisschop Bekkers en locatie Broodberglaan Christiaan Huygens College

Met ingang van 1 augustus 2014 maken het Lyceum Bisschop Bekkers en het Christiaan Huygens College deel uit van de stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs. Beide scholen hebben hoge ambities als het gaat om het bieden van goed onderwijs en talentontwikkeling van de leerlingen. De huidige omvang en samenstelling van de scholen maakt dat moeilijk te realiseren. Een fusie is dan een vergaande vorm van samenwerking, maar zo is gebleken, wel de enige manier om de ambities van de scholen te realiseren. De noodzaak van een fusie om een breed aanbod van hoge kwaliteit aan te bieden wordt nog ondersteund door de demografische ontwikkelingen in de omgeving van de scholen.

Het proces is in maart 2013 gestart toen de besturen van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en het Christiaan Huygens College met elkaar zochten naar een gewenste ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Eindhoven Noord. Sinds de bekendmaking van de voorgenomen fusie, in mei 2013, is onderzocht op welke wijze de samenvoeging het beste gerealiseerd kan worden. Hierbij zijn de medewerkers van beide scholen betrokken. Het besluit tot fusie van beide scholen is ter instemming voorgelegd aan de betrokken medezeggenschapsraden en raden van toezicht. Daarnaast is een fusie-effectrapportage opgesteld die is goedgekeurd door de minister van OCW. De vakcentrales hebben ingestemd met de bepalingen rondom arbeidsvoorwaarden.

De komende twee jaar werken de beide scholen aan een nieuw schoolplan vanuit de gezamenlijke ambitie: het bieden van excellent en betrokken onderwijs in een internationaal perspectief, met ruime keuzemogelijkheden en volop aandacht voor talentontwikkeling.

De beide scholen hebben nu samen ongeveer 1.800 leerlingen. Naar verwachting zal dit aantal gezien de demografische ontwikkelingen in de toekomst dalen tot 1.600 leerlingen. In het Integraal Huisvestings Programma van de gemeente Eindhoven is voorzien dat voor dit aantal leerlingen nieuwbouw wordt opgeleverd in augustus 2016. Naar verwachting is de nieuwbouw aan de Avignonlaan 1 in Eindhoven gereed op 1 augustus 2016. Op dat moment zal de scholenfusie tussen het Lyceum Bisschop Bekkers en de locatie Broodberglaan van het Christiaan Huygens College plaatsvinden. Tot dat moment zullen de twee scholen de eigen naam blijven behouden.
-------
Noot aan de redactie: voor vragen kunt u contact opnemen met

 - vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Saskia Barendse, 013-5955375, s.barendse@omo.nl

 - stichting ECVO, Martin van den Berg, 06-22523622, vbe@huygenscollege.nl

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.