Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Streefcijfer vrouwen in de top bij OMO ruimschoots gehaald

12 juni 2014 | Overige berichten | 0 reactie(s) Vereniging | Koers 2016 | Medewerkers

Diversiteit in je organisatie, ofwel een mix van talenten qua geslacht, leeftijd en etniciteit, zorgt voor creatievere oplossingen, flexibiliteit en behoud van talent. Dinsdag 3 juni 2013 verscheen de jaarlijkse monitor Talent naar de Top www.talentnaardetop.nl. Daaruit blijkt dat vereniging Ons Middelbaar Onderwijs op de goede weg is. Zo is in 2013 het streefpercentage vrouwen in de top ruimschoots gehaald; dit aandeel is in 2013 gegroeid met bijna 5 procentpunten tot 27,8%. Ook is gewerkt aan het creëren van een kweekvijver van 30% vrouwen in de subtop. Een mooie vooruitgang in cijfers dus! Dit jaar gaan we verder benutten om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop een breed diversiteitsbeleid op schoolniveau vorm kan krijgen. In het najaar gaan we samen met de kennisnetwerken Diversiteit, P&O en Communicatie binnen de Vereniging in een bijeenkomst aan de slag om kennis en voorbeelden met elkaar te delen. 

Aansprekend voorbeeld 2012

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ondertekende het charter eind 2011 en werd in 2012 verkozen tot veelbelovend voorbeeld. Dat schept verplichtingen… In 2013 is een breed diversiteitsbeleid opgesteld met als doel een goede mix van talenten in de organisatie en de juiste persoon op de juiste plaats. Oftewel: ‘Mix & Match’. Een divers samengesteld werknemersbestand levert - mits goed aangestuurd- betere en creatievere oplossingen, ideeën en inzichten. De organisatie kan zich flexibeler en makkelijker aanpassen aan veranderingen in bijvoorbeeld eisen die gesteld worden aan de functie en de werkomgeving (lees: o.a. leerlingen). Diversiteit zorgt daarnaast voor het behoud van talent, doordat er aandacht is voor de diversiteit aan behoeften. Diversiteit gaat niet alleen over mannen en vrouwen maar bijvoorbeeld ook over jong en oud, mate van inzetbaarheid, etniciteit en geaardheid. Het diversiteitsbeleid richt zich dan ook op diversiteit in de volle breedte. Ter ondersteuning van het diversiteitsbeleid is een kennisnetwerk opgericht en is een werkprogramma opgesteld waarin de uitdagingen vertaald worden in concrete acties.

Monitor Talent naar de Top

De Monitor Talent naar de Top 2013 toont de ontwikkeling van het aandeel vrouwen in de top van 162 ondertekenaars van het Charter Talent naar de Top. De monitor beschrijft de inspanningen die charterorganisaties leveren om de doorstroom van vrouwen naar de top in hun organisatie te stimuleren. Ten opzichte van 2012 is het aandeel vrouwen in de top van de charterondertekenaars in 2013 licht gestegen van 19,7% naar 20,1%. De stijging is wel wat afgevlakt; tussen 2011 en 2012 nam het aandeel vrouwen in de top nog met 1,2 procentpunt toe. Bij de meerderheid (55%) van de organisaties is het aandeel vrouwen in de top toegenomen, bij 11% is het gelijk gebleven en bij 34% is het gedaald. Vijf charterondertekenaars (3%) hebben in 2013 (nog) geen vrouw in de top.

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.