Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Tekst CAO OMO 2014-2015 beschikbaar

1 oktober 2014 | OMO nieuwsbrief | 3 reactie(s) Overige berichten | Vereniging | Medewerkers

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en de personeelsvakorganisaties hebben op donderdag 11 juli 2014 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO OMO. In de afgelopen periode zijn de afspraken uit het akkoord vertaald in cao-teksten. De tekst van de CAO OMO 2014-2015 is vanaf vandaag beschikbaar. De CAO OMO 2014-2015 loopt van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015 en vervangt de CAO VO deel II, dus vormt samen met deel I van de CAO VO het totaal van de arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden van OMO.

Leerling als uitgangspunt

De CAO OMO is het kader waarbinnen je afspraken maakt met je leidinggevende over jouw inzet en ontwikkeling. Dus eigenlijk het kader waarbinnen je met elkaar werkt om het beste onderwijs aan onze leerlingen te bieden. De leerling is dus ook het uitgangspunt bij deze cao. Bij dit uitgangspunt passen arbeidsvoorwaarden die gebaseerd zijn op arbeidsverhoudingen die ruimte bieden aan personeelsleden en passen bij onderwijsontwikkelingen. Lees meer hierover in de preambule.

Kwaliteit voorop, ook in de toekomst

De opbouw van het personeelsbestand dreigt uit evenwicht te raken. Werknemers werken langer door, waardoor er momenteel weinig mogelijkheden zijn voor jonge werknemers om in te stromen. Maar over een paar jaar zijn deze jonge werknemers hard nodig als een grote groep werknemers de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Er is dus aandacht voor een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand waarbij kwaliteit en inzetbaarheid van personeel centraal staan. In deze cao zijn afspraken gemaakt, gericht op duurzame inzetbaarheid van alle werknemers. Werknemers vanaf 63 jaar en ouder worden gefaciliteerd bij het verminderen van hun taakomvang om zo structureel gelegenheid te bieden aan jonge werknemers om in te stromen en zich in te werken.

Meer capaciteit voor het primaire proces

Uit de begrotingen voor de komende jaren blijkt dat de OP-formatie terugloopt en de leerling-leraarratio oploopt. Dit is een ontwikkeling die negatieve gevolgen kan hebben voor leerlingen en leraren. Doelstelling is meer capaciteit in te zetten voor het primaire proces en de leerling-leraarratio te verbeteren. Daarnaast is er aandacht voor het waar mogelijk verminderen van de overhead. Lees meer hierover in de preambule.

Regeling duurzame inzetbaarheid

Er zijn afspraken gemaakt over toekomstbestendige regelingen gericht op duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers. Per 1 augustus 2015 heeft iedere werknemer vanaf het schooljaar waarin hij 57 wordt recht op taakverlichting van 10% per schooljaar. Hiervoor wordt een eigen bijdrage van de werknemer gevraagd van 30% (voor loonschalen vanaf 9) of 20% (voor loonschalen t/m schaal 8). Per 1 augustus 2015 komt hiermee de huidige OMO Senioren Regeling (OSR) te vervallen en is een overgangsregeling getroffen voor de medewerkers die dan 52 jaar of ouder zijn. Deze overgangsregeling is complex omdat de OSR in de loop van de jaren is gewijzigd. Ter ondersteuning is een rekenmodule ontwikkeld waarin je precies kunt zien wat de overgangsregeling voor jou betekent. Op de OMO-website vind je de rekenmodule en kun je meer informatie vinden over de regeling duurzame inzetbaarheid.

In het kader van duurzame inzetbaarheid zijn ook afspraken gemaakt over facilitering van mantelzorg door uitbreiding van de regeling betaald kortdurend zorgverlof. De regeling betaald ouderschapsverlof is in lijn gebracht met de afspraken in de CAO VO.

Doorlopende ontwikkeling

Een belangrijke factor in het kader van duurzame inzetbaarheid is professionalisering. Je blijft beter en langer inzetbaar door je doorlopend te ontwikkelen en hierbij keuzes te maken die passen bij jouw eigen talenten, wensen, ambities en omstandigheden. Aanvullend op alle faciliteiten die er al waren voor scholing is er de mogelijkheid om een deel van je uren voor deskundigheidsbevordering te sparen voor een opleiding en tijdelijk meer les te geven. In de periode dat je de opleiding gaat volgen, geef je minder les en in bepaalde gevallen wordt dit ook nog eens extra gefaciliteerd. Ook voor het onderwijsondersteunend personeel is een vergelijkbare regeling opgenomen.

Alle bestaande afspraken in de cao over scholing zijn aangepast naar afspraken over professionalisering en geplaatst binnen het kader waarbinnen de school het professionaliseringsbeleid vormgeeft. Uitgangspunten voor dit beleid zijn onder meer dat professionalisering maatwerk is en uiteindelijk moet bijdragen aan het leren van de leerlingen. Steeds meer zal professionalisering plaatsvinden binnen de infrastructuur van de academische opleidingsscholen waarin alle (aankomende) leraren samen met lerarenopleidingen doorlopend leren, opleiden en onderzoeken.

Instroom en begeleiding jonge werknemers

Duurzame inzetbaarheid begint al bij de inzet en begeleiding van startende medewerkers. Aan startende docenten worden meer uren aangeboden en gelegenheid tot begeleiding.

Scholen investeren de komende jaren sterk in de instroom van jonge werknemers. Om ruimte voor nieuwe instroom te maken, krijgen werknemers vanaf 63 jaar de mogelijkheid om de taakomvang te verminderen door deeltijd ontslag aangevuld met betaald verlof voor 0,2 fte. Deze mogelijkheid is er voor werknemers die minimaal 0,8 fte werken en bij het gebruik maken van de regeling voor tenminste 0,4 fte daadwerkelijk inzetbaar blijven. De exacte afspraken die voor deze regeling gelden, zijn hier te vinden.

Nationale afspraken

In deze cao zijn afspraken uitgewerkt zoals deze gemaakt zijn in het Nationaal Onderwijsakkoord. De landelijke kaders en ontwikkelingen zijn van grote invloed  geweest op het resultaat van de onderhandelingen. Afgesproken is dat zowel de werkgever en de personeelsvakorganisaties zich blijven inspannen om in de toekomst verdere stappen te zetten in het bereiken van de hierboven genoemde doelstellingen.

Meer weten en meepraten?

In deze samenvatting is nu een aantal cao-afspraken toegelicht. Alle overige afspraken en de details kun je lezen in de tekst van de CAO OMO 2014-2015 op www.omo.nl en op de OMO-portal. Met vragen kun je terecht bij je leidinggevende of schoolleider. Na de herfstvakantie geeft de raad van bestuur in een 5-tal regiobijeenkomsten nog een nadere toelichting op de cao-afspraken. Graag horen wij dan ook van jou terug wat je van de afspraken vindt en op welke manier cao-afspraken in de toekomst nog beter kunnen bijdragen aan jullie werk. Meer informatie over deze regiobijeenkomsten volgt op korte termijn.

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

3 reactie(s)

 • Ik vraag mij af wat er met de 'uitvoeringsregeling persoonlijk budget' is gebeurd. Wat krijgt de OMO-medewerker daarvoor terug in de OMO-CAO? Is dat wel een verbetering t.a.v. de landelijke CAO?

  01-12-2015 | 16:10 | Mathijs van Gestel | Reageren | Reageren met quote

 • Een CAO heeft altijd de werknemer als uitgangspunt. Gelukkige en tevreden docenten zijn ook voor de leerlingen een weldaad. De leerling centraal stellen doe je in je werk, niet in de CAO. Niet doorslaan OMO!

  12-10-2015 | 15:37 | willem de weert | Reageren | Reageren met quote

 • Vreemd dat bij een Collectieve ArbeidsOvereenskomst tussen werknemers en werkgevers, de leerling het uitgangspunt is!

  In de preambule had beter kunnen staan:

  Arbeidsvoorwaarden dragen bij aan goed onderwijs. Om goed onderwijs te faciliteren nemen we daarom de docent als uitgangspunt.

  02-10-2014 | 17:50 | Docent als uitgangspunt | Reageren | Reageren met quote

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.