Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Vluchtelingenschool 2College Durendael óók OMO!

9 december 2014 | Hans Dusée | 3 reactie(s) Artikelen uit de scholen | Scholen

In de prachtige omgeving van Oisterwijk is op het AZC-terrein óók een OMO-school te vinden. Deze school heet de Vluchtelingenschool en is een afdeling van 2College Durendael. De school bestaat al vanaf 1995 en omdat veel collega’s binnen OMO niet van ons bestaan afweten, wil ik een korte toelichting geven.

In de Vluchtelingenschool wordt lesgegeven door een vaste groep docenten aan Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (afgekort: AMV-ers; vroeger – en in de volksmond nog steeds - AMA’s genoemd) in de eerste drie maanden van hun verblijf in Nederland. Sinds augustus 2010 is onze  reguliere AMV-locatie omgeschakeld naar een POL (Proces Opvang Locatie). Voorheen zaten de jongeren zeven maanden tot een jaar bij ons op school, maar sinds we een POL zijn, is deze termijn gereduceerd tot slechts drie maanden. Gedurende deze periode zijn de leerlingen ook druk bezig met het verkrijgen van een verblijfsvergunning in het kader van hun asielaanvraag. Momenteel telt onze school ruim 100 leerlingen.

AMV-ers vormen een speciale groep leerlingen. Ze zijn af¬komstig uit vele verschillende landen, waarvan Somalië, Eritrea, Afghanistan en met name Syrië op dit moment de belangrijkste zijn. Kort na de aan¬komst in Nederland worden zij hier geplaatst in afwach¬ting van hun asielaanvraag. De meeste leerlingen hier zijn tussen de 16 en 18 jaar en dus leerplichtig. Na een intakegesprek en een leer¬baarheidstoets (gemaakt door Bureau ICE) worden ze in één van de vijf verschillende niveaugroepen geplaatst.
De minst gevorderde groep betreft leerlingen die niet of nauwelijks kun¬nen lezen of schrijven, of alleen bekend zijn met een an¬der alfabet dan het onze, zoals het Arabische of Chinese schrift. Prioriteit bij de leerlingen van deze groep is dan ook hen zo snel mogelijk te alfabetiseren in het Nederlands. In de hogere niveaugroepen leren de leerlingen het Nederlands sneller omdat in de gebruikte leergang gebruik gemaakt kan worden van een steuntaal (Engels, Frans, Arabisch etc.).
Naast Nederlands krijgen de leerlingen ook les in andere vakken, zoals rekenen, maatschappelijke oriëntatie en ICT. Ook seksuele voorlichting en sport ont¬breken niet. Daarnaast wordt het  praktijkvak Food & Facilities gegeven, waarbij leerlingen leren gezond te koken en om te gaan met hygiëne. Ook worden onze leerlingen in de gelegenheid gesteld om na de lessen gebruik te maken van het internet voor zelfstudie of ontspanning.

Zoals iedereen via de media heeft kunnen volgen is er vanaf april dit jaar een grotere instroom asielzoekers ten opzichte van de afgelopen jaren. Dit heeft verregaande gevolgen gehad voor onze AMV-locatie en school.
Het schoolgebouw beschikt slechts over vijf lokalen en ook de personele bezetting is op vijf groepen ingericht. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) besloot half april om de opvang van 80 bedden voor de AMV-ers te verhogen naar 150 bedden. Het verzoek aan de school was: onderwijsverstrekking aan al deze jongeren gedurende de hele week!
Na jarenlange ervaring met sterk fluctuerende aantallen AMV’ers zal ons bestuur natuurlijk niet ineens een verdubbeling van lokalen en personeelsleden toestaan. Om die reden wordt er van ons verwacht creatief met de ontstane situatie om te gaan. We hebben uit de diverse mogelijkheden de minst slechte oplossing gekozen. Maximaal zijn in de huidige omstandigheden 75 leerlingen plaatsbaar; als we met een wachtlijst zouden gaan werken, dan mist gegarandeerd een aantal leerlingen de boot. We hebben daarom de oplossing gezocht in de lestijd en hebben het weekrooster verdeeld over twee weken. We kunnen daardoor tien groepen i.p.v. vijf groepen (uiteraard verdeeld over de vijf niveaugroepen) bedienen. Deze oplossing kunnen we hanteren, omdat we in oktober 2013 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond van artikel 25 van de WVO vrijstelling hebben gekregen van een aantal bepalingen en voorschriften van het WVO. We moeten roeien met de riemen die we hebben, ook al zijn we ervan overtuigd dat dit geen ideale situatie voor de jongeren is.

Bij het geven van onderwijs houden wij rekening met onze algemene doelstellingen. Zo willen wij leerlingen activeren, hun het gevoel geven dat ze nuttig en goed bezig zijn, hun eigen verantwoordelijk¬heidsgevoel benadrukken en daar ook regelmatig een beroep op doen. Verder willen wij extra aandacht besteden aan het ontwikkelen van hun vaardigheden; duidelijk maken waar ze goed in zijn en wat nog verbeterd kan worden. Met dat doel voor ogen willen wij proberen hun kwaliteiten te koppelen aan hun dromen en idealen. Een van onze belangrijke taken is, gezien de situatie waar de jongeren in zitten: het bieden van een veilige, rustige en prettige omgeving waarin leren en persoonlijke ontwikkeling kan plaatsvinden.

Hans Dusée,
Teamleider, locatiemanager 
Vluchtelingenschool 2College Durendael

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

3 reactie(s)

 • Klinkt heel goed wat jullie doen
  Mag ik vragen wat er gebied van Kunstonderwijs/ Muziek/ Beeldend is?
  En zijn er mogelijk vacatures?

  05-12-2015 | 10:54 | Legs Boelen | Reageren | Reageren met quote

 • Goed artikel, het schept een duidelijk beeld over deze school en de problematiek die er speelt.

  10-12-2014 | 08:22 | Daphne van Duin | Reageren | Reageren met quote

 • een duidelijk verhaal over een erg bijzonder type onderwijs.

  09-12-2014 | 22:04 | Geert Mulders | Reageren | Reageren met quote

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.