Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Vereniging OMO aangewezen als aansprekend voorbeeld ‘Talent naar de top’

26 mei 2015 | Persberichten | 0 reactie(s) Vereniging | Medewerkers

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is aangewezen als aansprekend voorbeeld door de Commissie Monitoring Talent naar de Top. Vandaag presenteerde Gerdi Verbeet, voorzitter van de commissie , het rapport met daarin zes zogenaamde ‘diamanten’: voorbeeldorganisaties die andere organisaties kunnen inspireren. Het uitgebreide diversiteitsbeleid, en de resultaten die daaruit voortkomen, maken OMO tot een aansprekend voorbeeld voor andere organisaties.

Foto: rector Monique van Roosmalen (zesde van links) heeft namens vereniging OMO de 'Diamant' in ontvangst genomen behorende bij de benoeming tot aansprekend voorbeeld.   

“Het streven naar meer vrouwen in de top is onderdeel van een breed diversiteitsbeleid gericht op een goede mix van talenten”; aldus het juryrapport. “De effecten van dit diversiteitsbeleid zijn inmiddels onder andere terug te zien in de toename van vrouwen in de top. Het beleid is uitgewerkt in een werkprogramma waarvan de uitvoering periodiek gemonitord wordt. De top van de organisatie heeft zich expliciet gecommitteerd aan het diversiteitsbeleid. Bij de werving van kandidaten in de top wordt doelbewust gestreefd naar m/v- diversiteit. Op schoolniveau maakt het streven naar diversiteit steeds vaker onderdeel uit van beleidsplannen. Monitoring vindt plaats via de planning & control cyclus. In interne nieuwsbrieven, op de website en in het jaarverslag wordt regelmatig aandacht besteed aan het thema diversiteit en aan de realisatie ten opzichte van de streefcijfers gepresenteerd. Dit uitgebreide diversiteitsbeleid maakt vereniging Ons Middelbaar Onderwijs tot een bijzonder aansprekend voorbeeld.” In 2013 is OMO vanwege het veelbelovende diversiteitsbeleid al aangewezen als runner up.

Passend leiderschap

OMO-Bestuursvoorzitter Eugène Bernard: ” De ondertekening van het ‘Charter Talent naar de Top’ in 2012 is een vliegwiel  gebleken voor het opstellen van diversiteitsbeleid in brede zin en de aandacht voor diversiteit binnen de organisatie. Binnen OMO is er een merkbaar betere mix van kwaliteiten binnen de top van de organisatie, met als gevolg meer samenwerking en versterking van elkaars kwaliteiten.  Bij aanname en doorstroom wordt beter gebruik gemaakt van aanwezige talenten op de arbeidsmarkt en wordt meer ruimte gecreëerd voor instroom van jonge talenten in de top. Het is lastig te onderbouwen, maar deze diversiteit in rolmodellen heeft naar verwachting een positieve impact op onze leerlingen en op de keuzes die zij maken.”

Het aantal vrouwen in de functie van schoolleider is bij OMO-scholen sinds 2010 gestegen van 18% naar 34%. Daarmee is het streefcijfer voor 2016, tenminste 30% vrouwen in de top, al ruimschoots behaald. Bernard: “Dat is een belangrijke ontwikkeling. Passend leiderschap op alle niveaus is een vereiste voor het realiseren van goed onderwijs. De personeelsleden op onze scholen hebben een voorbeeldfunctie voor onze leerlingen. Rolmodellen kunnen het verschil maken in de keuzes die een leerling maakt op zijn of haar levensweg. Diversiteit gaat overigens niet alleen over mannen en vrouwen maar bijvoorbeeld ook over jong en oud, mate van inzetbaarheid, etniciteit en geaardheid. Ons diversiteitsbeleid richt zich dan ook op de diversiteit in de volle breedte.”

Charter Talent naar de Top

De Commissie Monitoring volgt de jaarlijkse vorderingen van ondertekenaars van het Charter Talent naar de Top. Het Charter Talent naar de Top is een publiek commitment, een code met heldere afspraken voor het realiseren van diversiteit in de (sub) top. Ondertekening van het Charter is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als Charterondertekenaars uitblinken in het succesvol inbedden van m/v-diversiteit in hun organisatie worden zij door de Commissie Monitoring tot aansprekend voorbeeld benoemd. Meer informatie over Stichting Talent naar de top en het Charter Talent naar de top: www.talentnaardetop.nl.

Zie ook de berichtgeving van vandaag op de website van Charter Talent naar de Top: “Charter blijkt effectief instrument voor meer vrouwen in de top”. Daar is ook de volledige Monitor in te zien en een overzicht van de zes aansprekende voorbeelden.

 

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.