Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Professionalisering via lerarenregister

16 november 2015 | Franc Boer | 0 reactie(s) Artikelen uit de scholen | Scholen

Professionalisering via lerarenregister in het belang van docent en school
Lerarenregister vanaf 2017 verplicht; tijd en ruimte voor scholing
                                                            
Of het nu om een Meesterlijke Ontmoeting, een florerend Kennisnetwerk, de Loopbaan4daagse of een andere boeiende nascholingsactiviteit gaat: docenten zit de education permanente in het bloed! Zowel wat nascholing op vakinhoudelijk gebied als ontwikkelingen op het terrein van de onderwijskunde en pedagogiek betreft houden we onze kennis graag bij. Al botst deze nascholingswens van tijd tot tijd met het schoolbelang om lesuitval te beperken. De docent lijkt zo soms klem te komen te zitten tussen het leerlingenbelang van voortgang van de lessen en de noodzaak zijn vak- en onderwijskundige kennis up-to-date te houden. Met dat laatste doet nu ook juist de leerling zijn voordeel. Een goede schoolleiding stimuleert en faciliteert docenten in het onderhouden van hun bekwaamheid. Het is voor docent en school van waarde dit zichtbaar te maken, hierin transparant te zijn. Het lerarenregister voorziet daarin.

Regie scholingsbehoefte in eigen hand
De Onderwijscoöperatie werkt sinds 2012 aan dit lerarenregister, waarvan zowel de inhoud als het beheer in handen zijn van docenten. Zij doet dit namens de beroepsgroep in het po, vo en mbo. De overheid is verantwoordelijk voor de bevoegdheid van onderwijsgevenden; de bekwaamheid en met name het bijhouden daarvan is een verantwoordelijkheid van de beroepsgroep. Hiermee voert de docent weer zelf regie over zijn scholingsbehoefte. De schoolleiding faciliteert in geld, tijd en ruimte. 

Allerlei nascholingsactiviteiten komen voor validering in aanmerking. Te denken valt aan congressen, studiedagen of regionale examenbesprekingen. Maar ook initiatieven binnen school zoals peer review en het gezamenlijk ontwikkelen van nieuw lesmateriaal komen hiervoor in aanmerking. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen het formele leren - waarbij gerenommeerde opleidingsinstituten en organisaties garant staan voor de kwaliteit van het scholingsaanbod - en het informele leren waarbij de docent activiteiten opvoert die hij zelf of met collega’s heeft ontplooid. Een aantal Kennisnetwerken is inmiddels gevalideerd evenals de Meesterlijke Ontmoetingen. Al deze inspanningen, zowel binnen als buiten de school, leveren de docent registeruren op. Wanneer hij in vier jaar tijd 160 registeruren opvoert, verdient hij daarmee zijn herregistratie voor een volgende periode van vier jaar. Daarmee toont hij aan zijn professionalisering serieus te nemen en er zelf verantwoordelijkheid voor te dragen.

Waarborgen arbeidsvreugde en vakbekwaamheid
Met recht mag deze docent zich registerleraar noemen. De school kan op haar beurt laten zien dat de docenten die er lesgeven, naast bevoegd ook vakbekwaam zijn - en blijven. In de gezondheidszorg (BIG-register, specialistenregister) of de accountancy (registeraccountant) zijn we reeds vertrouwd met een kwaliteitstoets door de beroepsgroep zelf. Wanneer het lerarenregister aan bekendheid heeft gewonnen, kan ook dit instrument een waardevolle bijdrage zijn voor een eervolle beroepsgroep die zelf ervoor zorgdraagt dat zij haar kennis en vaardigheden up-to-date houdt. Daarmee borgen we mede voor de docent diens arbeidsvreugde. Bovenal waarborgen we voor onze leerlingen dat zij te maken blijven hebben met vakbekwame en inspirerende docenten.

Bijdragen aan een krachtig lerarenregister
Het lerarenregister kent een registratie als leraar, maar ook als aanbieder van scholingsactiviteiten. Dit scholingsaanbod wordt zo nodig door vakgenoten beoordeeld en gevalideerd. In het land zijn op dit moment vele collega’s actief voor de Onderwijscoöperatie. Ambassadeurs geven voorlichting over de activiteiten van de Onderwijscoöperatie op de scholen. Anderen zijn achter de schermen actief, zoals bij het valideren van opgevoerde nascholingsactiviteiten en scholingsaanbod. Door je nu al vrijwillig te registreren in het lerarenregister, maar ook door je als aanbieder te registreren en zo steeds meer scholingsaanbod zichtbaar te maken, dragen we bij aan een krachtig lerarenregister. 


Franc Boer is docent aardrijkskunde aan het Van Maerlantlyceum te Eindhoven en ambassadeur voor de Onderwijscoöperatie. f.boer@onderwijscooperatie.nl / www.onderwijscooperatie.nl

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.