Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Persoonsgegevens kwijt(gemaakt)? Dure grap!

25 januari 2016 | OMO nieuwsbrief | 0 reactie(s) Vereniging

Het verliezen of onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens is sowieso vervelend. Door de Wet meldplicht datalekken kunnen daar nu ook nog eens hoge(re) boetes op komen te staan. Blijf daarom niet alleen zorgvuldig, maar ben ook kritisch op gegevensgebruik door anderen.

Wet meldplicht datalekken – 1 januari 2016

Op 1 januari 2016 is de Wet meldplicht datalekken in werking getreden. Dit is een wijziging van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp). Deze wetswijziging betekent dat een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (dat zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, bijvoorbeeld alle gegevens in personeelsdossiers, leerlingendossiers als ook bepaald beeldmateriaal) binnen 72 uur na ontdekking gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (vóór 1 januari 2016 nog het College Bescherming Persoonsgegevens genoemd). In bepaalde gevallen moet ook bij de personen die getroffen zijn door de inbreuk, melding hiervan worden gemaakt.

Kans op hoge boetes

Een inbreuk op de beveiliging, ook wel datalek genoemd, houdt in dat persoonsgegevens verloren zijn geraakt of onrechtmatig zijn verwerkt en dat dit mogelijk nadelige gevolgen heeft voor het privéleven van de betreffende personen. Het verliezen van een USB-stick, een gestolen laptop of een hack van de beveiligingssystemen kan leiden tot een datalek. Niet-naleving van de meldplicht kan door de Autoriteit Persoonsgegevens bestraft worden met hoge boetes.

Zowel de scholen als het OMO-bureau zullen de bedrijfsvoering op deze nieuwe wetgeving moeten inrichten. Inbreuken moeten namelijk gesignaleerd kunnen worden en een procedure, met daarin onder meer rollen en verantwoordelijkheden om te voldoen aan de meldplicht, moet bekend zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Naast deze nieuwe datalekregel houdt de wetswijziging ook een uitbreiding van de boetebevoegdheid van de autoriteit ten aanzien van niet naleving van de overige verplichtingen van de Wbp in.

Nieuwe Europese wetgeving 2018 - 2019

Ook komt er nieuwe Europese wetgeving op het gebied van privacy aan, genaamd de Algemene Verordening Gegevensverwerking die de Wbp gaat vervangen. Deze verordening zal naar verwachting in 2016/2017 in werking treden, waarna een implementatietermijn van 2 jaar geldt.

Het OMO-bureau heeft een start gemaakt met het inventariseren en voorbereiden van de acties/wijzigingen die nodig zijn om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Een van de acties is het wijzigen van het Privacyreglement OMO en het werven van een ‘functionaris gegevensbescherming’ die zich binnen OMO zal bezig houden met dit onderwerp.

Be aware…

Bij het OMO-bureau en bij de scholen worden veel persoonsgegevens verwerkt van en door verschillende personen. Persoonsgegevens van leerlingen, ouders van leerlingen, medewerkers van scholen en verwerkingen door docenten, ondersteunend personeel, ICT’ers, P&O’ers etc. Elke persoon die persoonsgegevens verwerkt of toegang heeft tot persoonsgegevens moet zich bewust zijn van het feit dat er soms zeer vertrouwelijke gegevens van medewerkers of leerlingen worden verwerkt en dat wanneer deze gegevens op straat zouden komen te liggen dit voor schade kan zorgen.

Ga zorgvuldig met persoonsgegevens om en ben kritisch als het gaat om de omgang met persoonsgegevens door jezelf en door de personen om je heen.

Voor meer informatie over de nieuwe wet, zie ook de website van Autoriteit Persoonsgegevens

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.