Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Invoering lerarenregister

17 november 2016 | OMO nieuwsbrief | 6 reactie(s) Vereniging

De kwaliteit van het onderwijs is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid en onderwijsinstellingen en krachtig leraarschap speelt daarin een cruciale rol. Vanuit de beroepsgroep is het lerarenregister geïntroduceerd en dat wordt per 1 augustus 2017 wettelijk bekrachtigd. Op dinsdag 11 oktober heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Beroep Leraar waarin zeggenschap, professionele ruimte en het lerarenregister worden geregeld. De Eerste Kamer moet ook nog beslissen over het wetsvoorstel.

Waarom het wetsvoorstel
In het wetsvoorstel staat dat nog niet alle leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen. In het wetsvoorstel is opgenomen dat de professionele ruimte van leraren wordt erkend. Het is de bedoeling dat leraren via het register verantwoording afleggen over het onderhoud van hun bekwaamheid. Dit vormt vervolgens de basis voor een dialoog over de beroepskwaliteit binnen het lerarenteam op school en binnen de beroepsgroep als geheel. Dit alles met als doel het imago van het beroep van leraar te versterken.

Fasering invoering register
Voordat leraren hun bevoegdheid kunnen registreren, moeten schoolbesturen de basisgegevens hebben aangeleverd bij DUO. Dit geldt dus ook voor OMO. We horen binnenkort van DUO hoe en wanneer wij de basisgegevens moeten verstrekken. Het lerarenregister zal gefaseerd worden ingevoerd.
I. Vanaf 1 augustus 2017 tot 1 augustus 2018 worden alle leraren in het register ingevoerd
II. Tussen 1 augustus 2018 en 1augustus 2022 vindt de eerste fase van de herregistratie plaats
III. Van 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2026 vindt de tweede fase van de herregistratie plaats

Meer informatie en meedoen?
De beroepsgroep van leraren, vertegenwoordigd door de Onderwijscoöperatie, is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit nieuwe wetsvoorstel.

Als je meer wilt weten over het register, professionalisering of een ander Onderwijscoöperatie gerelateerd onderwerp of wil je een gesprek of bijeenkomst met een ambassadeur dan kun je contact opnemen met Henry van Bergen via email: h.vanbergen@onderwijscooperatie.nl

Je kunt ook zelf meedoen in het ontwerp van de herregistratiecriteria en de valideringsregels. Onlangs is het ontwerptraject herregistratiecriteria en valideringsregels voor het lerarenregister gestart. Je kunt vanaf nu meedoen met de online brainstorm. De opbrengst van deze online brainstorm is de input voor de ontwerpsessies van de herregistratiecriteria en de valideringsregels in december 2016 en januari 2017. Daarna volgen de fases ‘opstellen conceptvoorstel’, ‘brede veldraadpleging’ en ‘opstellen definitieve voorstel'. Begin juli 2017 wordt het advies van de beroepsgroep aan de minister aangeboden. Meer informatie over het gehele traject vind je via registerleraar.onderwijscooperatie.nl/herregistratiecriteria

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan kun je contact opnemen met:
de management consulenten personeel op telefoonnummer 013‐5955345 of per email mcp@omo.nl

 


Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

6 reactie(s)

 • Elke leraar kan meedenken tijdens de ontwerpsessies die de Onderwijscoöperatie binnenkort gaat organiseren. Wellicht ook bij jou op school! Wil je meedenken en bepalen welke leeractiviteiten relevant zijn om jezelf te ontwikkelen, waar deze leeractiviteiten aan moeten voldoen en wat zijn criteria om als leraar in het register te (blijven) staan? Meld je binnenkort aan voor een ontwerpsessie en dan kun jij ook meedenken hoe het register eruit moet komen zien.

  24-11-2016 | 17:30 | E. van Kemenade | Reageren | Reageren met quote

 • Laat je niet in de luren leggen door dit blog van een ambassadeur van de Onderwijscoöperatie. Op talloze punten gaat deze meneer de mist in, maar het hele stuk ademt voornamelijk 'wij van wc-eend adviseren wc-eend'. Ik vertrouw erop dat mijn collega-docenten door deze retoriek prikken.

  22-11-2016 | 22:29 | R.Chamalaun | Reageren | Reageren met quote

 • Beste collega's,

  Graag plaats ik hier mijn blog van afgelopen week (kingboko.blogspot.com) met daar in een andere mening over het register:

  Waarom zou je eigenlijk tegen het Lerarenregister stemmen?

  Sinds de actie ' Stopditlerarenregister' in de lucht is, is het al meer dan 20.000 keer getekend. Dat is een knappe prestatie. Maar is het iedereen wel duidelijk waar er dan tegen gestemd wordt? Als makke schapen buitelen de criticasters over elkaar heen om een zogenaamd tegengeluid te laten horen. Maar op basis waarvan?

  Laat ik vooraf alvast vraagtekens zetten bij de aantallen. Zijn dit allemaal bewuste tegenstemmers? Gebaseerd op een onderbouwde mening? Ik betwijfel dat. Een substantieel deel van de stemmen bestaat uit niet-leraren en leraren die hun stem hebben uitgebracht zonder te checken of de gestelde punten door Leraren in Actie (LIA)wel correct zijn. En het is ook verdacht stil op Twitter rond het onderwerp. De hashtag is 6 maal gebruikt. Alsof het er helemaal niet is. Zoek 'ns op #lerarenregister of #onderwijs2032 en je hebt een veel beter beeld van wat er leeft.

  En waarom schuift LIA niet actief aan bij de Onderwijscoöperatie? Stop je energie in zaken die het Register vooruit helpen. De uitgangspunten zijn beroepseer, beroepsontwikkeling en beroepsbekwaamheid. Daar wil LIA toch ook aan werken zeker? Een beetje populistisch vanaf de zijlijn schreeuwen en alleen maar overal tegenaan schoppen, dat is niet zo moeilijk. Je kunt je invloed ook op een andere manier aanwenden.

  Ik ben lid van TheCrowd, een kleine groep van docenten die zelf hun eigen professionalisering vorm geeft. Via het geassocieerden-overleg kan ik deelnemen aan de Onderwijscoöperatie. Ik maak daar gebruik van. Ook via de NVON, mijn vakvereniging, kan ik mijn invloed uitoefenen. Elk vakbondslid kan zich bij de Onderwijscoöperatie melden om een bijdrage te leveren.

  Sinds dit schooljaar ben ik Ambassadeur bij de Onderwijscoöperatie (let op de hoofdletters!). Een heel bewuste keuze waar ik vooraf wel lang over na heb moeten denken. Waar word ik dan ambassadeur van? Wat ga ik vertegenwoordigen? Ik heb me jaren geleden ingeschreven in het Register omdat me dit wel makkelijk leek om alvast gedaan te hebben. Daarna ben ik me pas gaan inlezen op het Register. Toen heb ik besloten ingeschreven te blijven. Had ik anders besloten, dan had ik mijn inschrijving ongedaan kunnen maken. En dat is een heel groot verschil met de petitie van LIA. Want spijtoptanten kunnen hun stem niet ongedaan maken wanneer zij op basis van de werkelijke feiten hun stem willen intrekken.

  Heb ik dan de overtuiging dat dit laatste zou gaan gebeuren? Jazeker! De punten die in de petitie genoemd zijn, zijn goed te weerleggen en soms zelfs onjuist. Want wat wordt er nu eigenlijk geclaimd door LIA? Hieronder een opsomming van de 7 punten. Erachter hoe het écht zit.

  LIA is tegen DIT lerarenregister omdat:


  dit register van bovenaf wordt opgelegd en niet wordt georganiseerd en ingericht door de beroepsgroep zelf. →Het register is vrijwillig gestart door de vijf grootste vakorganisaties. De kaders zijn gesteld door leraren. Straks met het wettelijk register is het de deelnemersvergadering (alle geregistreerde leraren) dat de besluiten neemt.

  het leraren verplicht formulieren in te vullen en reflectieverslagen te schrijven, terwijl die tijd beter kan worden besteed aan het voorbereiden van goede lessen. →de criteria worden nu bepaald door leraren door middel van online brainstormsessies en ontwerpsessies. De criteria om geregistreerd te blijven, de activiteiten die geregistreerd kunnen worden en de wijze waarop moeten dus nog allemaal vastgesteld worden. De de leraren zelf, dus.

  leraren in dit register niet autonoom zijn in de keuze van hun professionalisering. →Pertinent onjuist. Het is juist vastgelegd in het wetsvoorstel dat de leraar de de werkgever in staat gesteld moet worden om zich te kunnen herregistreren. Je mag dat dus zélf bepalen hoe en wat.

  er veel onderwijsgeld gaat naar derden, terwijl dit geld beter kan worden besteed aan het primaire proces: kleinere klassen en minder lesuren. → Het is niet duidelijk wat hier bedoeld wordt. Ik lees nergens een onderbouwing. Wat is veel? En van hoeveel is dat veel dan veel?

  het geen enkele oplossing biedt voor de huidige problemen in het onderwijs, zoals het tekort aan bevoegde leraren. →Als leraren zich moeten registreren maar dat niet kunnen, dan wordt dit pijnlijk duidelijk door het register. En dat maakt de urgentie om het probleem aan te pakken alleen maar groter. Het register helpt op de langere termijn dus het lerarentekort in te dammen.

  er geen goed onderzoek is gedaan naar het draagvlak onder leraren zelf. →Waarnaar dan? Gaat het hier over het register? Maar het register wordt niet als los register opgezet om maar een register te hebben. Door het beroep van leraar te verankeren in de wet zal de leraar aan bepaalde criteria moeten voldoen om zich leraar te mogen (blijven) noemen. Hij zal zijn bekwaamheid moeten gaan bijhouden en een manier om dat te doen is het register. Er worden maar liefst 188.000 leraren vertegenwoordigd door de vakorganisaties die in de Onderwijscoöperatie zitting hebben.

  we de voor dit register benodigde middelen beter kunnen inzetten voor wat leraren nu nodig hebben: autonomie om met elkaar de eigen professionalisering te regelen en meer tijd om goede lessen voor te bereiden (minder lessen aan kleinere klassen). → Het wetsvoorstel borgt juist de zeggenschap en de professionele ruimte voor leraren. De autonomie wordt juist wettelijk vastgelegd. Wat wil je nog meer?

  Kortom: op alle fronten gaan de gestelde punten van LIA mank. Het rammelt.

  Wil je weten hoe het nu allemaal écht zit en wil je je baseren op feiten? Lees dan het volledige wetsvoorstel op de site van de eerste kamer.

  En mijn beste advies: schrijf je gewoon vast in bij het vrijwillige register, je mag je eerder geregistreerde activiteiten meenemen naar het verplichte register. Je hebt dus echt een streepje voor aan het begin.

  En, oh ja, boek een Ambassadeur voor een voorlichting op jouw school. Dan word je neutraal voorgelicht en is er ruimte voor debat. Vragen uit het veld worden meegenomen. En mooi: het is gratis!

  Van, voor en door de leraar!

  22-11-2016 | 18:51 | Glenn Hille | Reageren | Reageren met quote

 • Helaas kun je alleen deelnemen aan de online brainstorm als je je al geregistreerd hebt bij het lerarenregister of bereid bent in een werkgroep te gaan. Tot zover het online meedenken over de criteria........
  Als de beroepsgroep (lees docenten op de werkvloer) tijd zou hebben om echt mee te denken, was deze registratie er nooit gekomen.

  22-11-2016 | 14:33 | Esther Hermans | Reageren | Reageren met quote

 • Beste collega,

  Stop deze onzin. Mocht ik als docent niet functioneren zijn daar andere middelen voor (functioneringsgesprekken, toezicht inspectie, mijn collega's).

  We horen om de zoveel tijd iets over "de wet op de privacy" en dan dit gaan invoeren? Hoe zit het met onze privacy?

  Laten we het geld beter benutten voor andere (onderwijs)zaken!

  22-11-2016 | 12:28 | gerben wennekes | Reageren | Reageren met quote

 • Beste collega's,
  hopelijk realiseren mijn collega's zich dat voor dit lerarenregister geen enkel draagvlak bestaat (zie voor uitgebreide argumenten www.stopditlerarenregister.nl).

  22-11-2016 | 11:37 | R.Chamalaun | Reageren | Reageren met quote

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.