Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Diversiteitsbijeenkomst ‘Open staan voor elkaar’ op 25 januari

22 november 2017 | Overige berichten | 2 reactie(s) Vereniging | Koers 2023 | Medewerkers

Op donderdag 25 januari 2018 verzorgt het OMO-netwerk diversiteit samen met het netwerk voor middenmanagers OMO2 de diversiteits-bijeenkomst ‘Open staan voor elkaar’. De bijeenkomst is van 13.45 tot 19.00 uur in Tilburg en is bedoeld voor alle OMO-collega’s die betrokken zijn bij of interesse hebben in diversiteit en een inclusieve werkcultuur op school. Met bijzondere in- en externe sprekers.    

Goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen

Deze bijeenkomst ligt in het verlengde van de ambities van Koers 2023 en de kernwaarden uit de integriteitsnotitie ‘goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen’. Binnen ons diversiteitsbeleid is inclusiviteit een belangrijk uitgangspunt. Met elkaar willen we de dialoog aangaan om zo van elkaar te leren en elkaar aan te vullen en daarmee ons onderwijs voor onze leerlingen te versterken.

De bijeenkomst is voor alle medewerkers op onze OMO-scholen die zich bezighouden met het diversiteitsbeleid. En voor iedereen die zich met dit onderwerp verbonden voelt: HR-medewerkers, leden van het OMO-kennisnetwerk diversiteit, docenten, medewerkers communicatie en leidinggevenden. 

Programma

13.45 – 14.15 ontvangst in Club Smederij (Burg. Brokxlaan 8-84 Tilburg/achterkant C.S.)
14.15 – 14.30 Welkomstwoord Sasja van Lieshout
14.30 – 16.00 Jitske Kramer over ‘Wow, wat een verschil’ 
16.00 – 16.15 Pauze
16.15 – 17.00 Workshopronde 1
17.00 – 17.15 Pauze en wisseling
17.15 – 18.00 Workshopronde 2
18.00 – 18.50 Diner (buffet met Turkse gerechten)
18.50 Afsluiting

Workshops*)

 • Karat Azzedine hoopt met meer kennis over de Islam te zorgen voor een beter begrip van de Islamitische leerlingen en collega's op de scholen. Hij is een trotse vader en de Hoofdimam van de Essalam Islamic Cultural Centre Rotterdam.
 • Fatma Yilmazel-Demiral & Petra Kuijpers, docentonderzoekers, over Ouderbetrokkenheid. Zij delen de opbrengsten van hun onderzoek naar hoe de ouders van leerlingen met een niet-westerse achtergrond beter betrokken kunnen worden bij de school.
 • Volkan Tasdan, leraar van het jaar 2012, docent maatschappijleer en ‘positiviteitsgoeroe’

 • Bill Banning, docent godsdienst-levensbeschouwing op het d‘Oultremontcollege in Drunen, onderwijspedagoog, theoloog en levensbeschouwelijk identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA.

Aanmelden voor de workshops kan bij binnenkomst. Er is een maximum aan het aantal deelnemers per workshop gesteld om de dialoog maximaal te faciliteren.
(*Programmaonderdelen kunnen nog wijzigen)

Aanmelden

Wil je deze waardevolle bijeenkomst met aansprekende workshops niet missen?

Meld je dan snel aan met dit inschrijfformulier.

Ben er snel bij want vol = vol. De aanmeldingstermijn loopt tot uiterlijk dinsdag 19 december 2017. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. Het definitieve programma ontvang je nog voorafgaand aan de bijeenkomst.

Meer informatie

OMO-netwerk diversiteit

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

2 reactie(s)

 • Wat mooi om bovenstaande te lezen! Doet denken aan wat ik las in het boek van Erik Borgman. Daarin staat de menselijke gerichtheid op de waarheid die je vormgeeft als roeping. Zo heeft ook het onderwijs als doel om elkaar vrij te maken en te delen wat kennis en vaardigheden geeft. Bevorderen dat de mens meer mens wordt. Zo doe je aan gemeenschapsopbouw.
  Doel van het onderwijs is gemeenschapsopbouw. De wereld begrijpen vanuit het verleden en tot een plaats maken waar het goede leven beter mogelijk wordt dan het nu is. Het boek: 'Leven van wat komt.'

  Ik verheug me op de sessies donderdag.

  23-01-2018 | 16:09 | Patricia Nacinovic-Grijpma | Reageren | Reageren met quote

 • Soms wordt me gevraagd hoe het katholieke zich verhoudt tot een thema als diversiteit. Vaak is daarbij de onderliggende gedachte dat deze twee levensbeschouwelijke thema's in meer of mindere mate haaks op elkaar staan.
  Niets is echter minder waar.
  Met name sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de katholieke gemeenschap fundamenteel anders gaan denken. Met name door het Tweede Vaticaans Concilie zijn allerlei vernieuwingsbewegingen officieel doorgebroken, alleen lijken die inzichten nu ruim 50 jaar later nog steeds niet goed doorgekomen.
  De katholieke benadering is herijkt als de oorspronkelijk OPEN benadering: katholiek komt van het Griekse kata olos: het geheel betreffende.

  Zo geeft de Concilieverklaring Nostra Aetate (1965) over de houding van de kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten nadrukkelijk aan dat verantwoord geloven geen navelstaarderij mag zijn, maar altijd een dialoog inhoudt met andere levensbeschouwingen zoals jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme: “Bij haar taak om de eenheid en de liefde tussen de mensen en zelfs tussen de volken te bevorderen, beschouwt zij hier allereerst datgene, wat de mensen gemeen hebben en wat hen voert tot een werkelijk samenleven. Alle volken immers vormen één gemeenschap, zij hebben een en dezelfde oorsprong, omdat God de gehele mensheid heeft doen wonen over heel de oppervlakte van de aarde”.

  De levensvragen die daarbij gesteld worden, werden pas vele jaren later in ons onderwijs gesteld: “Wat is de mens? Wat is de zin en het doel van ons leven? Wat is het goede en wat de zonde? Wat is de oorsprong en wat de zin van het lijden? Wat is de weg tot het ware geluk? Wat is de dood, het oordeel en de vergelding na de dood? Wat is ten slotte dat laatste, onuitsprekelijke mysterie, dat ons bestaan omgeeft, het mysterie, waarin onze oorsprong ligt en waarheen wij op weg zijn?”.

  Het Concilie stelt verder dat katholieken de dialoog dienen aan te gaan met alle mensen, “zelfs met hen die de kerk vervolgen” (Gaudium et Spes). Katholieken mogen zich niet op een eiland terugtrekken, maar dienen de vragen, noden en strijd van andersdenkenden te doorleven om God ook in die buitenwereld te vinden. Een dergelijke levenshouding impliceert de mogelijkheid van een existentieel martelaarschap: het zo diep doorleven van vragen en noden van de mensheid dat het gevaar bestaat het eigen geloof te verliezen. De diepere waarheid is de overtuiging dat Gods mysterievolle aanwezigheid in alle mensen werkzaam is. Dit goddelijk mysterie is te groot om vanuit een specifiek straatje te definiëren.

  Eenvoudig gezegd: op een katholieke school horen wezenlijk verschillende richtingen samen. De eigen katholieke traditie mag als springplank dienen voor dialoog.

  14-12-2017 | 15:55 | Bill Banning | Reageren | Reageren met quote

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.