Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) – deel 5 Cloud

1 november 2018 | Overige berichten | 0 reactie(s) Vereniging

In deel 1 heb je kennis gemaakt met de nieuwe privacywetgeving AVG. Deel 2 zoomde in op informatiebeveiliging en privacy van persoonsgegevens. In deel drie gaven we informatie over datalekken en in deel vier bespraken we sociale media. In dit vijfde deel vertellen we meer over het werken in de Cloud.               
 
Wat is werken in de Cloud?                                                                                     
Het werken in de Cloud (Cloud computing) kan worden omschreven als het opslaan en opvragen van gegevens, software en bestanden op een andere plek dan de eigen locatie.
Omdat deze (opslag)plek meestal niet zichtbaar en onbekend is, wordt de term Cloud gebruikt.

Voordelen Cloud computing
• Onderwijstoepassingen en lesmateriaal zijn altijd, overal, en met allerlei apparatuur toegankelijk
• Er is geen eigen hardware
• Er zijn geen beheer en vaste kosten aan verbonden

Nadelen Cloud computing
• Vraagt om een contract
• Stelt eisen aan de internetverbinding
• Privacyaspecten spelen een rol
• Elke Clouddienst heeft een eigen helpdesk
Bijvoorbeeld:
Problemen met Magister lopen via de helpdesk van Magister; de eigen (school)ICT-helpdesk speelt hierdoor een ondergeschikte rol.

Cloud en privacy afspraken - verwerkersovereenkomst
Het onderwijs maakt veel gebruik van digitaal lesmateriaal. Een leverancier stelt dit materiaal steeds vaker beschikbaar via ‘de Cloud’. Leerlingen en medewerkers loggen in met hun e mailadres, naam of (leerling)nummer en krijgen vervolgens toegang tot de applicatie Magister, Muiswerk of tot de digitale leermiddelen van een uitgeverij.

De genoemde persoonsgegevens (e-mailadres, naam, (leerling)nummer) worden letterlijk buiten de deur opgeslagen, terwijl de school (de raad van bestuur) verantwoordelijk is én blijft voor de bescherming van die persoonsgegevens.
De school (de raad van bestuur) moet dan ook afspraken maken met de leverancier over welke persoonsgegevens gebruikt worden, wie hier toegang tot heeft en hoe deze worden beschermd. Deze afspraken worden voor elke leverancier/product vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Privé Dropbox – privé Google Drive
Als een medewerker (persoons)gegevens opslaat in een publieke Cloud-omgeving, dan heeft de school (de raad van bestuur) geen controle op zowel het gebruik als de beveiliging van deze gegevens. Het opslaan van persoonsgegevens in dit soort persoonlijke drives is om deze reden af te raden, lees uit den boze!

Toelichting Cloud en AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht een school om met elke (Cloud)leverancier die in opdracht van de school persoonsgegevens verwerkt, een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Een handig hulpmiddel hierbij is het door Kennisnet ontwikkelde convenant 'Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0' en de bijbehorende verwerkersovereenkomst.

De AVG bepaalt ook dat persoonsgegevens alleen opgeslagen/uitgewisseld mogen worden met de EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.
Een belangrijke vraag hierbij is: Waar staat de server waarop de persoonsgegevens zijn opgeslagen?

Met andere landen, de zogenaamde ‘derde landen’, mogen slechts gegevens uitgewisseld worden als er sprake is van:
• Een passend beschermingsniveau
• Een wettelijke uitzondering
• Een aparte vergunning van het ministerie van veiligheid en justitie

Wat betekent het werken in de Cloud voor mij als medewerker?
1. Zorg dat je weet wat Cloud en Cloud computing is
2. Weet welke voor- en nadelen het gebruik van Cloud computing met zich
meebrengen
3. Weet dat de school, bij het gebruik van digitaal lesmateriaal en apps, eventuele
verwerkersovereenkomsten moet afsluiten
4. Weet waar je werk gerelateerde (persoons)gegevens wel en niet mag opslaan
5. Vraag bij je ICT-organisatie na hoe je veilig, tijd-, plaats- en device
onafhankelijk kunt werken in de ‘Cloud’.

Gebruik en aanschaf digitaal lesmateriaal
Het is van belang dat, voorafgaand aan de aanschaf of gebruik van digitaal lesmateriaal (waaronder ook apps en administratiesystemen), gekeken wordt of er persoonsgegevens worden verwerkt (in deel 1 van deze reeks is uitleg gegeven over wat verwerken is).

Voorbeelden hiervan zijn:
• De gebruiker moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord
• Toetsresultaten staan op naam online

Het is daarom van belang dat regelmatig wordt gecontroleerd welk digitaal online lesmateriaal, en welke apps, een medewerker (OOP/OP) gebruikt.
In de volgende nieuwsbrief wordt ingegaan op de werkplek.

 

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.