Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) – deel 9 beeldmateriaal

7 februari 2019 | Overige berichten | 0 reactie(s) Vereniging

Wat bespraken we eerder?

In deel 1 heb je kennis gemaakt met de nieuwe privacywetgeving AVG. Deel 2 zoomde in op informatiebeveiliging en privacy van persoonsgegevens. In deel drie gaven we informatie over datalekken en in deel vier bespraken we sociale media. In het vijfde deel vertelden we meer over het werken in de Cloud. In het zesde en zevende deel gingen we in op respectievelijk de werkplek en veilig online (werken). Het achtste deel ging over delen en mailen. Dit negende en tevens laatste deel gaat over beeldmateriaal.

Overzicht van alle artikelen.

Gebruik beeldmateriaal   

Foto's en video's van leerlingen zijn persoonsgegevens, daarom gelden er vanuit de privacywetgeving eisen voor het gebruik ervan. Zelden zal dit een probleem vormen en meestal is het gebruik goedbedoeld. Toch eist de wetgever dat de school vooraf toestemming vraagt aan ouders voor het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen als de leerling jonger is dan 16 jaar. Als de leerling 16 jaar of ouder is moet hij/zij zelf toestemming geven. Zonder die toestemming mag de school géén foto’s en video’s van leerlingen gebruiken.

De school is verantwoordelijk voor het:

 • toestemming vragen voor gebruik beeldmateriaal,
 • aan kunnen tonen dat er toestemming is verleend,
 • veilig delen van beeldmateriaal.

Een uitzondering hierin vormt het beeldmateriaal dat met een onderwijskundig doel wordt gemaakt en gebruikt. Hierbij moet het volgende duidelijk worden vastgelegd:

 • het gebruik (door wie);
 • de opslag (veilig voor ongeautoriseerd gebruik);
 • de bewaartermijn.

Voorbeelden
Een schoolfeest, een gezellige activiteit, de uitreiking van diploma’s. Allemaal leuke momenten om ook op beeld vast te leggen én te delen op bijvoorbeeld de schoolwebsite, facebook of andere (sociale media) kanalen. Dan kan en mag dus niet zomaar.
Een openbaar fotoalbum mag niet meer. Plaats foto's op een beveiligde site waarbij ouders moeten inloggen, met dien verstande dat hier alléén foto’s worden getoond van leerlingen waarvan de ouders (of, indien de leerling ≥ 16 jaar, de leerling zelf) toestemming hebben gegeven om de foto's te delen.

Filmen en fotograferen door ouders

Het aantal ouders dat met camera’s en smartphones foto's maakt of filmt op school is de afgelopen jaren flink toegenomen. Ook deze foto’s komen al snel op Facebook of YouTube. Ook kan het voorkomen dat een ouder een foto van een beveiligde site kopieert en deelt.

De ouder neemt daar zelf dan de verantwoordelijkheid voor. Een school kan niet verbieden dat ouders foto's kopiëren en verder delen. Een school kan wel afspraken maken en informatie hierover delen, want een school moet voor álle leerlingen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar zij (en hun ouders) het risico lopen ongewenst gefotografeerd te worden.

Uitgangspunten van de AVG met betrekking tot beeldmateriaal

De AVG stelt duidelijke eisen aan het gebruik van beeldmateriaal. Een leerling van 16 jaar of ouder moet zelf toestemming geven; bij leerlingen < 16 jaar geven de ouders toestemming. Zonder die toestemming mag de school geen foto’s en video’s van leerlingen gebruiken (uitgezonderd het eerder genoemde gebruik van beeldmateriaal met een onderwijskundig doel). Bij het vragen van toestemming zijn drie punten van belang:

 • De toestemming moet in vrijheid gegeven worden. Men mag toestemming, zonder consequenties, weigeren.
 • De toestemming moet 'ondubbelzinnig' zijn. De toestemming mag niet “verborgen zijn” in schoolregels. Tevens mag er niet van uitgegaan worden dat ouders toestemming geven als zij niet reageren.
 • Ouders/verzorgers geven expliciet aan waar ze wel/geen toestemming voor verlenen. De school moet de toestemming altijd kunnen aantonen. De toestemming moet specifiek zijn. Het moet duidelijk zijn waar toestemming voor gegeven wordt en met welk doel.

Opmerking: Een leerling of ouder moet de gegeven toestemming altijd kunnen intrekken of op een later moment alsnog toestemming kunnen geven.

Wat betekent het voor mij als medewerker?

 1. Ga zorgvuldig om met beeldmateriaal.
 2. Blijf alert over het wanneer en waarvoor je foto’s en video’s gebruikt.
 3. Vraag, bij twijfel altijd na.
 4. Deel zorgvuldig: ‘eerst denken dan delen’.
 5. Gebruik, zonder aantoonbare toestemming, geen beeldmateriaal.
 6. Attendeer collega’s en leerlingen over het gebruik van foto’s van medeleerlingen (bewustwording).

Het is van belang dat je als medewerker zorgvuldig omgaat met beeldmateriaal van leerlingen en collega’s. Plaats geen werk- of school- gerelateerde foto’s op je eigen sociale media account, zeker niet waar ook anderen op te zien zijn. (Facebook – Instagram – WhatsApp – YouTube).
Sociale Media (Facebook – Instagram – WhatsApp – YouTube) is niet privé, dus deel zorgvuldig: eerst denken dan delen!

De AVG-puzzel is compleet

Met dit negende en tevens laatste deel is de AVG-puzzel compleet. Dit betekent niet dat de AVG geen aandacht meer nodig heeft. Privacy is en blijft een “hot item” dat nu en in de toekomst van ons allemaal alertheid en gebruik van ‘gezond verstand’ vraagt.

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.