Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

14 maart 2019 | Overige berichten | 0 reactie(s) Vereniging | Onderwijs

De afgelopen (9) nieuwsbrieven hebben we aandacht besteed aan de AVG en aan privacy. De AVG vraagt continu aandacht. Privacy vraagt nu en in de toekomst van ons allemaal alertheid en gebruik van gezond verstand.

De AVG is nu bijna een jaar operationeel. De AVG is een verordening die rechtstreeks verplichtingen oplegt aan iedereen die persoonsgegevens verwerkt en rechten toekent aan betrokkenen. De AVG geldt niet alleen voor organisaties, maar ook voor natuurlijke personen, dus ook voor ons allemaal.

Elke OMO school heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) contactpersoon. Weet wie dat is. Hij of zij heeft inzicht in diverse handreikingen.

• De AVG is van toepassing op persoonsgegevens, dus op alle gegevens waarmee direct of indirect een natuurlijk persoon (mens) geïdentificeerd kan worden.
• Als organisatie moeten we niet alleen de wet naleven, we moeten kunnen aantonen dat we ons aan de wet houden.

Informatiebeveiliging en privacy (IBP)
• De AVG vraagt om passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, die zijn vastgelegd in het Informatiebeveiligingsbeleid en Privacy (afgekort met IBP).

Datalek
• Een datalek is een inbreuk op de beveiliging waardoor persoonsgegevens verloren gaan of '‘in handen kunnen komen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben’.
• Een (mogelijk) datalek moet altijd gemeld worden (bij leidinggevende en FG-contactpersoon van de school).
• Het protocol meldplicht1 datalekken moet worden gevolgd.

Social media
• Weet wat social media is en welke voor- en nadelen er aan het gebruik ervan kleven.
• Mediawijsheid en social media gaan hand in hand.
• Het inzetten van social media in de klas vraagt om een juiste afweging en onderbouwing.
• Lees de handreiking gebruik communicatiemiddelen en sociale media nog eens.

De cloud
• Gegevens worden ‘buiten de deur’ opgeslagen.
• Sluit bij het gebruik van digitaal lesmateriaal en apps een verwerkersovereenkomst af met de leverancier.

Werkplek
• De mens speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van beveiligingsincidenten of  datalekken.
• Gebruik goede wachtwoorden, laat geen zaken slingeren op je bureau en ‘lock’ je computer als je er vandaan gaat.

Veilig online
• Ben terughoudend met online het plaatsen van (persoons)gegevens.
• Ken de risico’s van het gebruik van openbare wifi-netwerken, ben niet naïef.

Delen & mailen
• Gebruik beveiligde verbindingen, maak bijvoorbeeld gebruik van OMO-Transfer.
• Eerst denken, dan doen, denk ook aan dataminimalisatie.

Beeldmateriaal
• Vraag altijd toestemming voor het maken en plaatsen van beelden.
• Denk aan het veilig opslaan van de beelden.
• Eerst denken, dan doen, gebruik je gezonde verstand.

Bewaren 
• Bewaar persoonsgegevens niet te lang. Verwijder ze zodra het doel waarvoor geregistreerd worden is bereikt (denk hierbij ook aan papieren versies).

Autorisatie
• Zorg dat je zelf slechts toegang hebt tot die gegevens die je voor je werk nodig hebt.
• Denk na bij het autoriseren van collega’s m.b.t. de toegang tot persoonsgegevens.

[1] Dit protocol is beschikbaar voor de FG-contactpersoon van jouw school via OMOnet 

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.