Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Levensbeschouwing op OMO-scholen

15 april 2019 | Fredi Kaufmann | 1 reactie(s) Artikelen uit de scholen | Onderwijs | Medewerkers

Levensbeschouwing op OMO-scholen
Aan het begin van dit schooljaar heeft de werkgroep identiteit van de vereniging aan ons gevraagd om:
• eindtermen te formuleren voor het vak levensbeschouwing op OMO-scholen;
• de lessentabel opnieuw te bekijken in het licht van deze eindtermen;
• een handreiking te maken die gericht is op verbreding van waard(n)gedreven onderwijs naar andere vakken/domeinen en collega’s ruimte biedt voor een eigen invulling in de lessen.
We doen hiernaar onderzoek op verschillende manieren. Uiteindelijk leggen we aan de werkgroep identiteit een advies voor.

Activiteiten

Bestudering vakleerplannen
Om een goed beeld te krijgen van hoe aan het vak levensbeschouwing inhoud wordt gegeven op de diverse scholen, hebben wij de vakleerplannen van de secties levensbeschouwing op de diverse OMO-scholen opgevraagd, naast elkaar gelegd en bestudeerd. Op basis van deze plannen hebben we een voorlopige aanbeveling geschreven. Naar aanleiding hiervan wilden we een nog beter en vollediger beeld krijgen van de lessen levensbeschouwing op de scholen. Daarom hebben wij alle docenten levensbeschouwing uitgenodigd voor een studiedag.

Studiedag op 12 maart
We hadden voor deze studiedag de intentie om samen inspiratie op te doen, opdrachten met elkaar te delen, en samen te kijken welke randvoorwaarden nodig zijn om ons belangrijke vak binnen de scholen verder te borgen en te positioneren.

We kijken terug op een interessante en inspirerende dag. Het was heel leerzaam en plezierig om met vakcollega’s te overleggen en elkaar te inspireren. De dag werd ingeleid door Professor Paul de Blot, hoogleraar business spiritualiteit aan Nijenrode Universiteit. Onderwerp van zijn inleiding was de uitdaging waar wij ons als docenten levensbeschouwing dagelijks voor geplaatst zien: hoe brengen wij spiritualiteit en zelfreflectie aan de orde in een sterk geseculariseerde samenleving? Hoe dagen wij de leerling, en onszelf, uit om stilte in te bouwen in een lawaaierige wereld, waar we voortdurend worden aangesproken op onze cognitieve vaardigheden en onze aanwezigheid op social media?

De inleiding werd gevolgd door een levendige discussie, waarin we met elkaar hebben gesproken over:
• de plaats van het vak levensbeschouwing binnen onze scholen;
• de uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd in ons klaslokaal maar ook daarbuiten;
• de inhoud van ons vak;
• de mogelijkheden voor vakoverstijgende projecten binnen onze scholen;
• de rol van levensbeschouwing bij het borgen van de identiteit van OMO-scholen;
• praktische voorbeelden van good practices die we met elkaar hebben gedeeld.

Concrete uitkomst van de studiedag is dat we het zeer hebben gewaardeerd om met elkaar in gesprek te gaan, en dat we dat vaker willen doen. We zien de meerwaarde van een gedeelde visie op ons vak, en van helder geformuleerde eindtermen voor levensbeschouwing, waarin iedere sectie en docent voldoende vrijheid heeft om daar naar eigen inzicht vorm aan te geven.

De good practices die tijdens de middag met elkaar en met ons zijn gedeeld zullen wij bundelen en onder alle secties verspreiden.

Veel dank aan alle collega’s die met hun verhalen en enthousiasme hebben bijgedragen aan het werk van onze commissie.

Christel Brunklaus
Saïd Kerrar
Fredi Kaufmann

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

1 reactie(s)

 • Beste commissie,

  Die studiedag was inderdaad inspirerend en goed georganiseerd. Daarvoor wil ik jullie nog hartelijk bedanken.
  Ook goed, dat dit korte verslag in deze nieuwsbrief terecht is gekomen. Toch een teken van leven, die we misschien meer moeten geven.
  Er zal toch nog wel wat water door de Dommel gaan, voordat er eenduidig geformuleerde eindtermen voor lv zullen zijn, maar indien mogelijk, zal ik er de volgende keer weer bij zijn.
  Hartelijke groeten.

  18-04-2019 | 16:26 | Huub Verhoeven | Reageren | Reageren met quote

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.