Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Onderhandelaarsakkoord cao OMO 2022

8 juli 2022 | Interne berichten | 0 reactie(s) Overige berichten | Vereniging | Medewerkers

 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en de vakcentrales hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao OMO 2022. Dit onderhandelaarsakkoord wordt met een positief advies voorgelegd aan de achterbannen. Op deze website is bij 'OMO als werkgever’ de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord in te zien. Hieronder worden de gemaakte afspraken kort toegelicht.

Looptijd

De cao OMO 2022 heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023.

Financiële middelen onderwijsakkoord

Voor wat betreft de besteding van de financiële middelen uit het onderwijsakkoord wordt voor het schooljaar 2022/23 aangesloten bij de afspraken zoals opgenomen in het onderhandelaarsakkoord cao VO 2022-2023. Concreet betekent dit dat voor de medewerkers van OMO de volgende afspraken zijn gemaakt:

Werkdrukverlichting

Vanaf schooljaar 2022/23 is er voor de sector Voortgezet Onderwijs structureel geld beschikbaar voor maatregelen die bijdragen aan werkdrukverlichting. Van de beschikbare middelen wordt 50% besteed aan een collectieve aanpak en 50% aan een individuele component. De gemaakte afspraak is van toepassing op onderwijspersoneel, onderwijsondersteunend personeel en directie.

Professionalisering basisvaardigheden en curriculumherziening

Met ingang van schooljaar 2022/23 krijgen docenten 16 uur extra professionalisering toegekend. Deze uren moeten worden ingezet voor de professionalisering op het terrein van basisvaardigheden en curriculumherziening.

Ouderschapsverlof

Het percentage betaald ouderschapsverlof wordt verhoogd van 55% naar 75%. Met ingang van 2 augustus hebben medewerkers recht op 415 uur ouderschapsverlof tegen doorbetaling van 75% van het loon. Voorwaarde hiervoor is dat de medewerker minimaal 9 weken betaald ouderschapsverlof opneemt in het eerste levensjaar van het kind of binnen 1 jaar na opname in het gezin mits het kind nog geen 8 jaar is. Voor medewerkers die hier niet meer aan kunnen voldoen is overgangsrecht afgesproken.

Projectaanstelling Sterk Techniekonderwijs (STO)

De termijn van een projectaanstelling in het kader van Sterk TechniekOnderwijs wordt verlengd naar 4 jaar.

Heb je vragen over dit bericht of de cao OMO? Neem contact op met Marijn de Brouwer (me.debrouwer@omo.nl). 

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.