Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

Nieuwsfilter

Verwijder resultaten

Type

Jaar

« Terug naar zoekresultaten

Coronavirus

15 februari 2022 | Interne berichten | 0 reactie(s) Overige berichten | Vereniging | Onderwijs | Scholen | Medewerkers | Leerlingen

     

Maatregelen, richtlijnen en vragen

De verspreiding van het coronavirus roept wellicht de vraag bij je op welke maatregelen we als vereniging treffen. De gezondheid van de leerlingen en de medewerkers en de continuering van het onderwijs zijn onze voornaamste prioriteiten.

We houden de berichtgeving vanuit het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Rijksoverheid nauwlettend in de gaten.

De lokale GGD informeert ons indien er maatregelen getroffen moeten worden.

Op deze pagina houden we je op de hoogte over de stand van zaken en de mogelijk te nemen maatregelen. 

Update

15 februari 2022

In de persconferentie is een groot aantal versoepelingen voor het land aangekondigd. De scholen waren natuurlijk al open, maar ook hier gaat een aantal versoepelingen gelden.

Vanaf vrijdag 18 februari gelden meer versoepelingen in het onderwijs en vervallen de volgende coronaregels:

 • Scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looproutes binnen de school kunnen worden losgelaten.
 • Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt (geen cohortering op niveau van klas/groep meer).
 • Verder mogen ouders en verzorgers en andere externen (met mondkapje en op 1,5 meter) de school weer in. Ook kunnen zij weer mee naar open dagen.
 • Het thuiswerkadvies wordt versoepeld, dat betekent ook dat er per 18 februari weer fysieke teamvergaderingen mogelijk zijn.

Meer versoepelingen per 25 februari 

 • De mondkapjesplicht vervalt per vrijdag 25 februari behalve in het openbaar vervoer en dus ook in het leerlingvervoer, hier blijft een mondkapje verplicht.
 • Vanaf 25 februari vervalt  het advies om 1.5 meter afstand te houden in het onderwijs.
 • Het advies aan leerlingen en personeel om minimaal twee keer per week een zelftest te doen blijft gehandhaafd.

(Bron: Ministerie OCW VO-raad)

Voor schoolspecifieke vragen, kan je terecht bij de betreffende school.

Eerdere berichtgeving; 

25 januari 2022

Aangepast eindexamen 2022

De rijksoverheid bericht dat er ook dit schooljaar een extra aanpassing is in het eindexamen voor middelbare scholen.

De regeling voor het eindexamen 2022 komt in grote lijnen overeen met de regeling in 2021:

 • Leerlingen krijgen de mogelijkheid één vak niet mee te laten tellen bij het bepalen van de uitslag. Dit vak mag geen kernvak zijn.
 • Ook geldt dat het volledige eindexamen van alle vakken (zowel het schoolexamen als het centraal examen) moet worden afgerond. Het resultaat van het betreffende vak telt dan niet mee in de uitslagbepaling (bijvoorbeeld bij de toepassing van de 5,5 regel) maar wordt wel zichtbaar gemaakt, door vermelding op de cijferlijst.
 • Examenleerlingen hebben twee herkansingen en een extra tijdvak zodat leerlingen hun examens kunnen spreiden.

3 januari 2022 

Op 10 januari 2022 gaan de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer open. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Volgens het OMT is dat verantwoord.

18 december 2021 

Vanaf maandag 20 december 2021 tot en met 9 januari 2022 zijn de scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs dicht. Scholen en instellingen zijn niet verplicht om in die week voorafgaand aan de kerstvakantie afstandsonderwijs te verzorgen. Een uitzondering op de schoolsluiting zijn de geplande schoolexamens. Scholen mogen verder ook open zijn voor (fysiek) onderwijs aan eindexamenleerlingen, kwetsbare leerlingen en voor praktijkgerichte vakken in het vmbo, praktijkonderwijs en vso.  

12 november 2021: 

Op basis van het advies van het OMT, heeft het kabinet besloten de situatie in het voortgezet onderwijs ongewijzigd te laten. 

13 augustus 2021

Het voortgezet onderwijs gaat naar de zomer van start met vrijwel dezelfde coronamaatregelen als voor de zomervakantie. Ouders en leerlingen worden door de eigen school geïnformeerd over school specifieke maatregelen.

8 juli 2021

Op 13 augustus besluit het kabinet over de coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs na de zomer. Dat meldt demissionair minister Slob op 8 juli 2021 in een brief aan de scholen.

7 juni 2021

Scholen weer volledig open.

Ook nu blijft ons uitgangspunt dat de veiligheid en gezondheid van leerlingen én medewerkers voorop moeten blijven staan. Alle OMO-scholen doen het uiterste binnen hun lokale mogelijkheden om voor alle leerlingen het volledige onderwijs fysiek te realiseren op school. Het is aan iedere schoolleider zelf (mede gelegitimeerd door de MR) welke uiteindelijke openstelling praktisch mogelijk is. Dat is afhankelijk van de actuele besmettingen op school, de beschikbaarheid van medewerkers, de regionale situatie en/of de gebouwelijke context.

14 april 2021 

Al onze scholen worden door het ministerie van OCW en de VO-raad geïnformeerd over het gebruik van zelftesten in het onderwijs. De algemene informatie is te vinden op www.zelftesteninhetonderwijs.nl. Zijn er vragen over gebruik van zelftesten op de school van jouw zoon of dochter, neem hierover dan contact op met de betreffende school.

23 februari 2021

In de persconferentie van vandaag wordt gemeld: "Middelbare scholen gaan vanaf 1 maart met extra maatregelen weer open. Dit is een plan van het kabinet. Alle leerlingen gaan minimaal 1 dag per week naar school. Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn volgen zij onderwijs op afstand. Op school gelden strikte regels, zodat het veilig en verantwoord is voor leerlingen en onderwijspersoneel."

Ga voor meer informatie ook naar de site van de rijksoverheid

2 februari 2021 

In de persconferentie van 2 februari is aangegeven dat middelbare scholen fysiek gesloten blijven tot en met tenminste 1 maart. De huidige situatie blijft dus vooralsnog ongewijzigd. Scholen geven les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Voor specifieke groepen leerlingen gelden uitzonderingen hierop. Voor deze leerlingen geldt dat zij zich op school zoveel mogelijk aan de regel van 1,5m afstand moeten houden. Ga voor meer informatie ook naar de site van de rijksoverheid. 

12 januari 2021 

In de persconferentie van vandaag is bekend gemaakt dat middelbare scholen fysiek zijn gesloten tot en met tenminste 7 februari. 

14 december 2020

In de persconferentie van 14 december heeft Minister President Rutte een harde lockdown aangekondigd.  De schoolgebouwen in het (basis- en) voortgezet onderwijs gaan vanaf woensdag 16 december tot maandag 18 januari voor bijna alle leerlingen dicht. Voor die leerlingen wordt online onderwijs verzorgd.
 
Uitzonderingen 
Voor onderwijs aan eindexamenkandidaten blijven de scholen open. Dit geldt ook voor onderwijs in de praktijkgerichte vakken op het vmbo, het speciaal en het praktijkonderwijs (pro). De scholen blijven eveneens open voor kwetsbare leerlingen. Ook de schoolexamens van leerlingen in het (voor)examenjaar kunnen doorgaan.

Onze scholen houden we via de gebruikelijke updates op de hoogte. Deze informatie wordt met specifieke schoolinformatie aangevuld. Leerlingen en ouders ontvangen de voor hen geldende informatie vanuit de eigen school.

3 november 2020 

In de persconferentie van 3 november geeft de Minister President aan niet uit te sluiten, als de besmettingscijfers blijven stijgen een regionale scholensluiting in het voortgezet onderwijs te overwegen. Ook de regio's Midden- en West-Brabant worden als zorgelijk aangemerkt.

13 oktober 2020 

In de persconferentie van vandaag is bekend gemaakt dat het land in gedeeltelijke lock-down gaat. De scholen blijven gelukkig open. Het dringend advies om mondkapjes te dragen blijft van kracht.  

De Rijksoverheid heeft een routekaart gepubliceerd met daarin per risiconiveau (waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig) de coronamaatregelen. Op dit moment bevinden we ons in het risiconiveau 'zeer ernstig'.

Het is belangrijk dat we met elkaar de maatregelen en hygiënevoorschriften blijven naleven. 

1 oktober 2020 

Ambitieplan ventilatie
Alle scholen hebben een inventarisatie ontvangen of de schoolgebouwen voldoen aan de ventilatie-eisen van het vigerende bouwbesluit en daarmee voldoen aan de eisen van deze tijd. Voor scholen die niet aan de eisen voldeden zijn per schoolgebouw maatregelen getroffen. Medewerkers, leerlingen en ouders zijn hierover, daar waar nodig geïnformeerd.  
 
Het vervangen van ventilatiesystemen is op dit moment niet aan de orde

Mondkapjes
In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Ingangsdatum is maandag 5 oktober 2020. 

Lees meer in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid ‘Duidelijkheid over mondkapjes in het onderwijs’ en het nieuwsbericht van de VO-raad ‘Dringend advies voor dragen mondkapje op school

29 september 2020 

Vanaf vandaag, 18.00 uur gelden aangescherpte landelijke maatregelen. Voor zover op dit moment bekend blijven de maatregelen voor het VO ongewijzigd.  

Heb je een afspraak op het OMO-bureau? Hier geldt:

 • Voor de komende drie weken zijn alle fysieke bijeenkomsten geannuleerd. Hiervoor worden digitale oplossingen gezocht indien mogelijk. 
 • Alle medewerkers van het OMO-bureau werken thuis tenzij het echt noodzakelijk is om op kantoor aanwezig te zijn. Medewerkers zijn te bereiken via 013-595 55 00.

17 augustus 2020 

Vandaag is er een update verstuurd aan de scholen met hierin meer informatie over ventilatie, CO2-metingen, quarantaine en veiligheid.  

1 juli 2020

Protocol volledig openen vo beschikbaar

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben, naar aanleiding van het kabinetsbesluit van dinsdag 24 juni om de deuren van alle scholen per 1 juli te openen, het definitieve protocol 'Volledig openen voortgezet onderwijs' gepubliceerd. De vervoersafspraken zijn hierin nog niet opgenomen en volgen zo snel mogelijk.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht ‘protocol volledig openen voortgezet onderwijs beschikbaar’ van de VO-raad.

26 juni 2020 

Middelbare scholen kunnen na de zomervakantie weer volledig open. Vanaf 1 juli wordt 1.5 meter afstandsregel tussen leerlingen op middelbare scholen losgelaten. Daardoor ontstaat er ruimte voor bijvoorbeeld diploma-uitreikingen of lessen met meer leerlingen. Volgens experts is het schrappen van 1.5 meter verantwoord. Dit kan leiden tot verspreiding van het virus, maar dat risico weegt niet op tegen de negatieve effecten van de huidige situatie op het welzijn van jongeren. Uit de cijfers blijkt dat scholieren nauwelijks besmet raken met het virus en als het gebeurt, verloopt de ziekte mild. 

“Dit is goed nieuws voor scholieren. Dit betekent dat leerlingen na de zomervakantie weer gewoon les op school krijgen. Daar hebben leerlingen en leraren ook veel behoefte aan, na al die weken onderwijs achter een computerscherm,” zegt minister Arie Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs).

Scholen moeten zich wel houden aan de volgende regels
• Strikte hygiënemaatregelen van het RIVM
• Besmettingsgevallen melden bij de GGD
• Het beperken van het aantal contacten door bijvoorbeeld gespreide pauzes en begintijden
• Goede check of kinderen coronagerelateerde klachten hebben zodat ze thuis blijven.

Lees ook het nieuwsbericht van Rijksoverheid ‘Middelbare scholen na de zomer volledig open’. en de Factsheet OCW Het onderwijs gaat verder open.jpg

Meer informatie en berichtgeving hierover volgt per mail in 'Update Coronavirus #42'.

24 juni 2020

In de persconferentie van vandaag, 24 juni 2020, laat de Minister President weten dat de VO-scholen na de zomervakantie weer volledig open kunnen. 

Naar aanleiding van deze persconferentie volgt z.s.m. een update aan de scholen.

22 mei 2020 

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben het definitieve protocol voor de opstart van het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Dit protocol bevat een aantal verplichtingen en verschillende adviezen zodat alle scholen op 2 juni verantwoord open kunnen. Het protocol is in 'Update Coronavirus #37' verstuurd aan de scholen.

20 mei 2020 

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteren is aan de scholen vandaag 'Update Coronavirus #36' verstuurd. Ga voor de meest gestelde OMO-vragen naar aanleiding van de maatregelen van naar: FAQ's Coronavirus OMO

19 mei 2020 

In de persconferentie van vandaag laat de minister-president weten dat het verantwoord is om de volgende stappen te zetten op de routekaart die twee weken geleden is geïntroduceerd. Lees ook de factsheet basisregels.

Voor het VO geldt:

 • Op 2 juni gaan VO-scholen weer (gedeeltelijk) open.
 • Hierbij geldt de 1,5 meter regel ook voor leerlingen.
 • Scholen krijgen ruimte om tot werkzame roosters te komen
 • Het is wel de bedoeling dat er fysiek onderwijs wordt gegeven. Dus niet alleen toetsen en/of mentorgesprekken.
 • Leerlingen komen lopend of met de fiets naar school wanneer de afstand te ver is denkt de school mee in het organiseren van vervoer.
 • Ook voortgezet speciaal onderwijs gaat vanaf 2 juni weer open. Dit kan betekenen dat voor sommige leerlingen speciale voorwaarden gelden of afspraken gemaakt moeten worden. 

6 mei 2020

In de persconferentie van 6 mei schetst de minister-president een routekaart voor de komende maanden.  

Voor het VO geldt:

 • Vanaf 1 juni kunnen VO-scholen weer (gedeeltelijk) open.
 • Per 1 juni is een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht, eerder mag.
 • De maatregelen bij klachten en hygiënerichtlijnen blijven van kracht.

OMO-scholen werken aan schoolspecifieke maatregelen. Hierover volgt per school meer informatie.

22 april 2020

Voorzitter raad van bestuur, Jos Kusters in een persoonlijke boodschap aan alle medewerkers, 'een nieuwe lente, een nieuw geluid'

21 april 2020

In de persconferentie laat de minister-president weten dat de volgende besluiten zijn genomen;

 • Het PO/speciaal onderwijs tot 12 jaar/kinderopvang gaat vanaf 11 mei weer open. Het betreft maatwerk per school. 
 • Daar waar gewenst is er de mogelijkheid voor leerkrachten te worden getest.
 • Als zij behoren tot risicogroepen hoeven zij niet voor klas te staan.
 • Leerkrachten en kinderen met klachten blijven thuis.

Voor het VO geldt;

 • Vanaf 1 juni en afhankelijk van het verloop in het PO moeten scholen zich gaan voorbereiden op 'anderhalvemeteronderwijs'.

Voor OMO-scholen geldt vooralsnog het bovengenoemde besluit. Er wordt hard gewerkt aan schoolspecifieke maatregelen waarover z.s.m. meer informatie volgt. We houden je hiervan op de hoogte.

Onveranderd tot 20 mei;

 • Contactberoepen zijn niet mogelijk (kappers, nagelsalons, masseurs).
 • Bezoekersregeling in verpleeghuizen blijft van kracht.
 • Basisregels blijven van kracht (zoveel mogelijk thuis/werk, boodschappen/sporten alleen, 1,5 meter afstand bewaren, bij klachten thuis blijven, bij koorts hele gezin thuis, hygiene maatregelen).

De maatregelen gelden tot 20 mei. In de week voorafgaand volgt een nieuw beslismoment.

8 april 2020 Slaag-zakregeling is bekend

​Of een leerling geslaagd is, is afhankelijk van de cijfers. Vandaag is bekend gemaakt welke minimale cijfers er nodig zijn om te slagen. Dit is de zogeheten slaagzakregeling. In de regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de reguliere regeling.
Deze verschillen per onderwijssoort. Ze zijn te vinden op rijksoverheid.nl/examens.

Daarnaast is vandaag bekend geworden dat uiterlijk op 4 juni aan leerlingen bekend wordt gemaakt of ze geslaagd zijn.

1 april 2020

Antwoorden op de vragen naar aanleiding van het besluit van 31 maart zijn te vinden op FAQ's Coronavirus OMO

31 maart 2020 

In de persconferentie van dinsdag 31 maart laat de minister-president weten dat de huidige maatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.

Dit betekent dat:

 • Alle locaties tot die tijd gesloten blijven voor wat betreft de ‘contact beroepen’ (horeca, kappers etc.)

 • Scholen tot en met de meivakantie dicht blijven.

 • Vergunnings- meldingsplichtige evenementen afgelast blijven tot en met 6 juni

In de week voorafgaand aan de verlooptermijn komt er meer informatie over een mogelijke verlenging. Houd er rekening mee dat er na 28 april nog geen verruiming van maatregelen zal zijn.  

Het bovenstaande betekent o.a. dat scholen verder gaan met het geven van afstandsonderwijs. Om ouders hierbij te helpen lees ook:

Tips afstandsonderwijs_ouders.pdf

24 maart 2020

Raad van bestuur stuurt persoonlijke boodschap aan alle medewerkers.  

Centrale Examens zijn afgelast de rectoren/directeuren hebben hierover van de raad van bestuur aanvullende berichtgeving ontvangen. 

Voor OMO-scholen:

Het advies is om tot 6 april alleen schoolexamens af te nemen die digitaal en op afstand kunnen worden georganiseerd. Verder op korte termijn geen fysieke schoolexamens afnemen, maar de tijd nemen om de schoolexamens voor te bereiden in afstandsvarianten en de praktijkexamens (aldus minister Slob) zo ver als mogelijk naar achteren verplaatsen. Mocht er echter een fysieke ontmoeting nodig zijn, dan blijven de RIVM-maatregelen onverminderd van kracht.

We krijgen in ieder geval tot 6 juni de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.

Over de aangekondigde nieuwe zak- en slaagregeling en de herkansingen volgt op korte termijn meer informatie.  

Lees voor meer informatie over dit besluit de meestgestelde vragen en antwoorden op de pagina van Rijksoverheid of de update op Examenblad.nl inclusief een link naar de brief ‘Gewijzigde aanpak eindexamen’.

23 maart 2020 

In de persconferentie zijn verscherpte maatregelen gegeven. Voor heel Nederland geldt:

 • Samenkomsten verboden tot 1 juni, ook voor minder dan 100 personen.
 • Burgemeesters kunnen optreden via een noodverordening op locaties zoals parken/pleinen, in winkels en bij groepsvorming (3 personen of meer). 
 • Er kan worden gehandhaafd met forse boetes en sluiting.
 • Thuisquarantaine; als een lid van het gezin koorts heeft blijft het hele gezin thuis.

Voor scholen gelden vooralsnog de eerder genomen, separate maatregelen waarover z.s.m. meer informatie volgt. We houden je hierover op de hoogte.

19 en 20 maart 2020

Er is meer duidelijkheid over CSPE's. Lees alle informatie hierover in FAQ's Coronavirus OMO.

18 maart 2020

Minister Slob heeft besloten dat leraren dit jaar geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep 8.

17 maart 2020 

De website van de Rijksoverheid bericht over examenleerlingen. Maatwerk voor het afronden van examens.

De rectoren hebben een mail van de raad van bestuur ontvangen over wat geldt voor de examenleerlingen.

Aanvullend hierop laat de VO-raad weten; 'Het onderwijs voor de examenkandidaten kan niet hervat worden. De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenleerlingen. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om een andere inrichting van de laatste toetsen te kiezen en desgewenst op school schoolexamens af te nemen. Slechts voor de CSPE’s is er beperkte ruimte om voorbereidingen te treffen op school. Alles onder strikte voorwaarden van het RIVM.'

15 maart 2020 

In de persconferentie van zondag 15 maart 17.30 uur zijn door minister Bruins (Volksgezondheid) en minister Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs en Media) aanvullende maatregelen aangekondigd. 

Voor heel Nederland geldt:

 • Scholen en kinderopvang sluiten vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april 2020.

 • Dit met uitzondering van kinderen van ouders met een vitaal beroep (o.a. zorg, politie en brandweer). Het NCTV verstrekt hiervan een overzicht. Voor hen wordt opvang geregeld. Ze kunnen zich voor nu melden op de plek daar waar ze normaal ook heen gaan.

 • Voor eindexamenleerlingen geldt voor nu het bovenstaande, ze hoeven dus niet naar school. Zij ontvangen komende week nadere informatie over hoe nu verder. Dit heeft de hoogste prioriteit.

 • Vanaf zondag 15 maart 2020, 18.00 uur sluiten horeca en sportclubs. Deze maatregel geldt ook tot en met maandag 6 april 2020.

Aanvullend voor Noord-Brabant:

In Noord-Brabant wordt het besmettingsrisico’s bij kinderen verder onderzocht. De uitslag volgt over drie weken.

Waarom nu wel de scholen sluiten?

 • Door uitval van het onderwijzend personeel is het voor schoolleiders steeds lastiger de scholen open te houden.
 • Daarnaast zijn er grote zorgen bij ouders en leerlingen.

 • De scholen worden niet aan het onmogelijke gehouden.

 • Het creëert ruimte voor de scholen/docenten om thuisonderwijs goed te organiseren.

Maandag 16 maart spreekt om 19.00 uur de minister-president Nederland toe over hoe verder om te gaan met deze grote crisis.

Voor OMO-scholen

Al onze scholen sluiten van 16 maart t/m 6 april. Het beleid is gewijzigd door o.a. het niet afnemend aantal besmettingen en de toenemende maatschappelijke druk van scholen, schoolleiders, docenten, medewerkers en leerlingen en ouders.

De raad van bestuur informeert rectoren/directeuren om dit besluit te communiceren met ouders. Deze informatie wordt met specifieke schoolinformatie over het onderwijs en de opvang van leerlingen aangevuld door de betreffende school. Ouders/leerlingen ontvangen deze informatie vanuit school.

13 maart 2020

Raad van bestuur komt met extra maatregel voor OMO-scholen om kwetsbare docenten te verzoeken thuis te blijven/thuis te werken.  

12 maart 2020 

Aanvullende maatregelen

In de persconferentie van donderdag 12 maart 15.15 uur zijn door de minister-president aanvullende maatregelen aangekondigd.

Het advies voor heel Nederland is:

 • Blijf thuis als je verkouden bent of klachten hebt aan luchtwegen en/of koorts hebt. Mijd sociale contacten.

 • Evenementen met 100 personen of meer worden afgelast in heel Nederland.

 • Blijf zoveel mogelijk thuis werken. Bijeenkomsten/overleggen van meer dan 100 personen afgelasten.

 • Beperk bezoek aan kwetsbare groepen.

 • Vermijd met klachten of als kwetsbare groep het reizen met openbaar vervoer.

Aanvullend voor zorgpersoneel:

 • Blijf pas thuis bij klachten en koorts en reis niet in buitenland

Aanvullend voor het onderwijs:

 • HBO’s en Universiteiten wordt geadviseerd online hoorcolleges te geven.

 • Voor PO/VO/ MBO geldt dat er geen scholen sluiten. De maatschappelijke gevolgen zijn hiervoor te groot. Vooral de opvang van leerlingen is belangrijk zodat ouders aan het werk kunnen blijven.

Specifiek voor Noord-Brabant volgen mogelijk nog aanvullende maatregelen.

Bovenstaande maatregelen gelden vanaf nu tot en met 31 maart 2020

11 maart 2020

Van de website van het RIVM nemen we de volgende informatie over:

Risicogebieden aangepast 

De lijst met risicogebieden is aangepast. De omgeving in het noorden van Italië is uitgebreid naar Italië. Singapore en Macau worden niet langer gezien als een risicogebied, omdat het virus daar niet meer op grote schaal verspreid wordt.

Vanaf nu geldt dus: 

Heb je

 • Verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius én
 • Contact gehad met een patiënt met het coronavirus, of ben je in een gebied geweest waar het coronavirus heerst:
  • China (inclusief Hong Kong)
  • Italië
  • Iran
  • Zuid-Korea

Dan hoef je de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild. Dit kan ook een gewone verkoudheid zijn. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen.

Worden je klachten erger:
•    Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius)
•    Je moet hoesten of je bent benauwd

Dan moet je wel bellen met de huisarts. 

10 maart 2020

In afstemming met de raad van bestuur is een handreiking opgesteld met maatregelen, adviezen en richtlijnen voor het opstellen van een continuïteitsplan.

Ten aanzien van de communicatie binnen de vereniging is een mailadres aangemaakt: coronavirus@omo.nl.

Via dit mailadres kunnen meldingen gedaan worden en vragen gesteld worden.

Wij doen ons uiterste best om hier zo snel mogelijk op te reageren.

 

9 maart 2020

Van de website van het RIVM nemen we de volgende informatie over:

Nieuwe maatregel: stop met handen schudden.

8 maart 2020

Afgelopen vrijdag heeft het RIVM een nieuwe aanwijzing voor inwoners Noord-Brabant

gecommuniceerd en adviseren zij voor inwoners van Noord-Brabant om bij verkoudheid, hoesten of koorts de sociale contacten te beperken en dus zoveel mogelijk thuis te blijven.

Dit advies geldt gedurende de steekproef die op dit moment in Brabant wordt gehouden. De verwachting is dat de uitslag in de loop van komende week bekend wordt. Daarom doen we een beroep op ieders verantwoordelijkheid om mede te zorgen dat we de risico’s op besmetting zo klein mogelijk maken.

Ga onderaan deze pagina naar de website van jouw school voor richtlijnen per school. Mocht jouw school er niet bij staan, dan zal de school gekozen hebben voor een andere manier van communiceren. In dat geval verwijzen wij naar die communicatie of neem contact op met de school.

6 maart 2020 - 20.35 uur

Van de website van het RIVM nemen we de volgende informatie over:

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19.

Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in Italië geweest, of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in de provincie, start het RIVM morgenochtend met een steekproef waarbij getest wordt op het nieuwe coronavirus.

Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren.

De verwachting is dat er na de steekproeven meer duidelijkheid en communicatie vanuit het RIVM komt over het handelingsperspectief. We houden u op de hoogte.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen: mail naar coronavirus@omo.nl.

Het bovenstaande is ter aanvulling op de hieronder gegeven richtlijnen. Deze blijven onveranderd van kracht.

6 maart 2020

Op het Odulphus Lyceum  is bij een van de leerlingen het coronavirus geconstateerd. De leerling is na de vakantie niet op school geweest. Drie andere leerlingen blijven op aangeven van de GGD preventief thuis. De school heeft in overleg met de GGD laten weten dat op basis van de huidige richtlijnen geen verdere maatregelen door school genomen kunnen worden, anders dan die al zijn uitgezet.

04 maart 2020 

Mochten er vragen zijn of situaties ontstaan op school dan is contactpersoon voor de vereniging Marit Goosen (T. 013-595 55 92, E. coronavirus@omo.nl).

Het advies is om op school alvast na te denken over een organisatiecontinuïteitsplan.  

02 maart 2020

Aanvullend op onderstaand advies:

Geen handen schudden is op dit moment een verstandig advies voor iedereen.

29 februari 2020

Richtlijnen naar alle medewerkers van de vereniging via OMO-net (na inlog) gecommuniceerd. Het hieronder gegeven advies is nog steeds van toepassing.

28 februari 2020 

Rectoren/directeuren door raad van bestuur geïnformeerd. 

We adviseren om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Deze richtlijnen worden met grote regelmaat aangepast aan actuele ontwikkelingen. Voor reizen naar het buitenland adviseren wij het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken te volgen. En met specifieke vragen kun je contact opnemen met de lokale GGD.

Voor een geplande schoolreis naar een gebied waar geen negatief reisadvies voor is, kunnen ouders uiteraard zelf beslissen of hun kind meegaat. De verzekeraar restitueert echter alleen bij een officieel negatief reisadvies de kosten via de annuleringsverzekering.

De belangrijkste maatregelen die je op school kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus nu extra belangrijk om deze op te volgen.

 • Adviseer ouders om hun zoon of dochter met koorts thuis te houden
 • Laat op school iedereen zijn/haar handen regelmatig wassen
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Algemene informatie

Wat kan je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 •     Heb je
  • Verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius én
  • Contact gehad met een patiënt met het coronavirus, of ben je in een gebied geweest waar het coronavirus heerst:
   • China (inclusief Hong Kong)
   • Italië
   • Iran
   • Zuid-Korea

  Dan hoef je de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild. Dit kan ook een gewone verkoudheid zijn. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen.

  Worden je klachten erger:
  •    Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius)
  •    Je moet hoesten of je bent benauwd

  Dan moet je wel bellen met de huisarts. 

 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Respecteer elkaars keuze bij het al dan niet schudden van de hand ter begroeting. 

Heb je vragen over het coronavirus?
Het ministerie van OCW heeft, in samenwerking met het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken, een lijst met veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs gepubliceerd of neem contact op met de GGD of je huisarts.

Informatie per school

Hieronder lees je de actuele informatie per school. Wanneer de school waarover jij informatie zoekt hier niet vermeld staat, gelden hiervoor de richtlijnen zoals hierboven aangegeven.

Heb je

 • Verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius én
 • Contact gehad met een patiënt met het coronavirus, of ben je in een gebied geweest waar het coronavirus heerst:
  • China (inclusief Hong Kong)
  • Italië
  • Iran
  • Zuid-Korea

Dan hoef je de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild. Dit kan ook een gewone verkoudheid zijn. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen.

Worden je klachten erger:
•    Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius)
•    Je moet hoesten of je bent benauwd

Dan moet je wel bellen met de huisarts. 

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.