Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Jaarverslag 2019 vereniging OMO: De vereniging in beweging

19 juni 2020 | Persberichten | 0 reactie(s) Vereniging | Koers 2023

Op donderdag 18 juni 2020 heeft de ledenraad van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs nieuwe leden benoemd in de raad van toezicht en het jaarverslag van de vereniging over 2019 goedgekeurd, inclusief de jaarrekening. 

Leden raad van toezicht (per 1 juli 2020)

  • Wilma de Koning, vicevoorzitter college van bestuur van de Radboud Universiteit, is benoemd op voordracht van de raad van toezicht. Zij volgt Eddy Vaassen op.
  • Joke Snippe, voorzitter college van bestuur van de Marnix Academie, opleiding voor leraren basisonderwijs te Utrecht, is benoemd op voordracht van de leerlinggeleding van de GMR. Zij volgt Marijke Kral op.
  • Paul van Geest, hoogleraar Economie en Theologisch denken aan Erasmus School of Philosophy, is benoemd op voordracht van de bisschoppen van Breda en Den Bosch. Hij volgt Bob van Geffen op.
  • Harrie Meelen is voor een tweede en tevens laatste zittingstermijn van vier jaar herbenoemd als lid op voordracht van de personeelsgeleding van de GMR.
  • De tweede en tevens laatste zittingstermijn van vier jaar van Barbara Snijder, benoemd op voordracht van de raad van toezicht, is met één jaar verlengd om te voorkomen dat teveel expertise ineens verloren zou gaan nu drie leden de raad van toezicht verlaten.

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag bevat uitgebreide informatie over de ontwikkelingen bij de vereniging en de inzet en resultaten op de verschillende scholen. Het jaarverslag is gepubliceerd op www.omojaarverslag.nl.

In dit verslag vindt u een overzicht van de ontwikkelingen binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs als geheel en de activiteiten en resultaten op de verschillende scholen in het bijzonder. 

De vereniging kijkt terug op een bewogen jaar. 2019 was in velerlei opzichten een goed jaar waarin we onze ambities uit Koers 2023 verder hebben gerealiseerd. Dat geeft vertrouwen.

  • Koers 2023 wijst ons de weg naar de (nabije) toekomst. Als vereniging bewegen we in dezelfde richting: vorming van onze leerlingen en het ontwikkelen van hun talent door steeds zelf ook te leren van en met elkaar.
  • Eens in de vier jaar doet de Inspectie van het Onderwijs uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? Een van de conclusies van de Inspectie luidde: "OMO heeft een goede, professionele cultuur en zowel het bestuur als de scholen zijn kwaliteitsbewust."

In het voorwoord gaat de raad van bestuur onder andere ook in op huidige periode van onzekerheid en tegelijkertijd van nieuwe initiatieven, nu we leven in een wereld die van week tot week verandert als gevolg van de COVID-19 pandemie.

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.