Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

In gesprek met de politiek

27 november 2018 | Paul Metzemaekers | 0 reactie(s) Artikelen uit de scholen | Onderwijs

Dinsdagavond 20 november jl. verzamelden zich nagenoeg alle OMO-rectoren in Den Haag voor een interessante ontmoeting met een viertal woordvoerders onderwijs uit de Tweede Kamer. Drie van hen, Michel Rog (CDA), Rudmer Heerema (VVD), Paul van Meenen (D’66), uit coalitiepartijen en één, Lammert van Raan (PvdD), ‘oppositionist’. Wat ze allen gemeenschappelijk hebben is een achtergrond in het onderwijs, variërend van docent tot bestuurder. Daarnaast delen ze met elkaar de nadrukkelijke wil om in contact te blijven met ‘het veld’. Een gesprek met OMO-rectoren past daar prima in en voor deze laatsten biedt het een mooie gelegenheid om deze vertegenwoordigers van de wetgevende macht eens aan de tand te voelen over hun opvattingen over ons werkveld: waar staan ze voor, waar gaan ze voor, moeten en kunnen we ze bijsturen, extra stimuleren op sommige onderwerpen?

Het is de bedoeling dat de gesprekken ons langs drie thema’s leiden: kansen(on)gelijkheid, passend onderwijs, lerarentekort. Maar we spreken af dat we ons daar niet aan hoeven te houden. De liberaal, die tijdens de wacht op de soep aan onze tafel aanschuift, veegt dan ook het eerste onderwerp direct van tafel en kwalificeert het als het minst interessant. De uitdaging om hierop dan maar door te vragen wordt opgepakt en leert ons dat liberaal en kansen bieden toch bij elkaar passen. Even spreken we over geld. Onderwijs krijgt veel geld, maar of het genoeg is, kan moeilijk worden bepaald, omdat de financiering zo ongelooflijk complex geregeld is. Daardoor ontstaan gemakkelijk beelden van stapels geld, dat niet terecht komt op de plaats waarvoor het is bedoeld of gewoon ongebruikt op de plank blijft liggen. Werkdruk volgt, een ander onbenoemd thema. Meer een modern maatschappelijk verschijnsel dan een typisch onderwijsprobleem? Rudmer Heerema zegt daar geen ‘nee’ tegen en wijst, een beetje door ons geholpen, en passant ook op het taakbeleid als mogelijke boosdoener. We komen op lerarentekort en krimp, nu eens niet in de zin van bedreiging, maar van kans. Een mooie uitdaging om anders te gaan werken, want het model met vakken, tabellen en roosters, dat heeft toch echt zijn langste tijd gehad. Hier komen liberaal en optimist mooi bij elkaar.

Wachtend op de entrecote of tagliatelleschotel komt democraat Paul van Meenen aan tafel. Wie kent hem niet? Ging het de afgelopen zes jaar over onderwijs in de Tweede Kamer, dan was hij aan het woord. “Onderwijs”, zo start Van Meenen, “is meer en meer in beklemming geraakt”. Na enkele vervelende debacles (o.a. Amarantis) is de sector overspoeld door regels. Onderwerpen als onderwijstijd, rekentoets e.d. zorgden voor malle discussies in de kamer en het op hol brengen van de inspectie. Zijn belangrijkste doel is het onderwijs nu aan de sector terug te geven. Hulpmiddel hierbij is het geld niet meer aan de besturen te geven, maar aan de scholen. Onze voorzitter fronst, maar wordt gerustgesteld. Voor OMO kan een uitzondering worden gemaakt. Passend onderwijs passeert de revue: helaas geen succes, maar veel ellende voor de hulpbehoevende leerling, diens ouders en de school. Hij ziet wel wat in een brede conferentie van minstens een week om dit onderwerp eens van links naar rechts opnieuw te bezien. Bij het thema kansen(on)gelijkheid volgt een pleidooi voor het afschaffen van het huidige stelsel met vmbo, havo en vwo. Opvolger moet een soort beroepsvoorbereidende academie worden, waar afhankelijk van talent, interesse en vaardigheid aan een maatwerkdiploma kan worden gewerkt.

In de pauze voor het nagerecht neemt Michel Rog plaats aan tafel en confronteert ons direct met een uitspraak over de rekentoets: “Dat kreng! Het is ons aangedaan door Sander Dekkers, maar ook mijn partijgenoot Marja van Bijsterveldt heeft hier de hand in gehad”. We krijgen de indruk dat de brief met de nu door de ministers gekozen oplossing het best direct kan worden teruggenomen. Het maakt ons benieuwd naar het komend Kamerdebat hierover. Michel neemt ons vervolgens mee naar de toekomst en voorziet in maatwerk en flexibilisering de grootste opdracht voor de sector. Die uitdaging is des te groter daar met de beschikbare middelen meer verlangd gaat worden. Daarnaast vraagt hij zich af of, als je jonge mensen werkelijk kansen wilt bieden, een portfolio niet de plaats in moet gaan nemen van het diploma. Ook hebben we het over het lerarentekort. Michel Rog betoogt hij dat we werkelijk anders moeten gaan denken over bevoegdheden. De onderwijsraad heeft hier een interessante gedachte over naar buiten gebracht. De oud vakbondsbestuurder sluit af met een opmerking over de arbeidsvoorwaarden: die zijn zonder meer goed in het VO, zeker het salaris en als er iets moet veranderen in de zin van verbeteren, dan moet ook de bovenwettelijk WW-uitkering onder de loep genomen worden.

De tijd verhindert de komst van de vierde gast aan tafel, Lammert van Raan, Partij voor de Dieren. Ongetwijfeld heeft hij aan de andere tafels het partijstandpunt naar voren gebracht: Goed en toegankelijk onderwijs vormt het fundament van een vrije, democratische samenleving, die enkel bloeit als iedereen, ongeacht afkomst, de kans krijgt zich te ontwikkelen en de opleiding te volgen die past bij zijn vermogens. De thema’s duurzaamheid en gezondheid in relatie tot onderwijs hebben waarschijnlijk aandacht gekregen. Maar ook zal hij gewezen hebben op het niet bezuinigingen op passend onderwijs, op betaalbaar en toegankelijk onderwijs en op extra investeringen in natuur- en milieueducatie. Wie er meer van wil weten kan de standpunten van deze partij nalezen op hun site.

Even na negen danken we onze gesprekspartners en keren huiswaarts, gevoed, ook met gedachten.

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.