Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Kruis: teken van acceptatie en gelijkwaardigheid

6 juli 2021 | Bill Banning | 0 reactie(s) Artikelen uit de scholen | Scholen

Het kruis als teken van acceptatie en gelijkwaardigheid

Goddelijke liefde past niet binnen de lijntjes 

Een havo-4-leerlinge heeft in het kader van een levensbeschouwelijke opdracht een prachtig eigentijds kruis gemaakt. Ze omschrijft dit kruis als volgt: “Ik heb een kruis getekend, het symbool van het christendom. In het kruis heb ik 17 verschillende LGBTQ+ vlaggen getekend. Er zijn nog veel meer vlaggen, maar ik heb deze 17 gekozen omdat ik denk dat je hier het meest over hoort. De vlaggen die ik gebruikt heb zijn van de volgende seksualiteiten (eerst verticaal van boven naar onder, daarna de laatste 6 horizontaal van links naar rechts): non-binair, genderqueer, genderfluid, biseksueel, homoseksueel, aseksualiteit, pansexueel, transgender, lesbisch en bigender. Boven het kruis staat ‘accentance & equality’ of in het Nederlands ‘acceptatie & gelijkwaardigheid’. Dit is om te laten zien dat God iedereen als gelijke ziet, ongeacht zijn/haar/hun geaardheid.”

Actueel

Dit kruis is nu extra actueel nu in Hongarije alle publieke uitingen van andere seksualiteiten dan heteroseksualiteit verboden zijn. Misschien dat we hier ook de woorden van Jezus mogen aanhalen en mogen toepassen op de regeringsleiders in Hongarije: “Vader God, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen”. Want als er een God bestaat, is het een God van universele liefde die alle vormen van mens-zijn overstijgt. Of dat nu rassen, talen, huidskleuren of seksualiteiten betreft. Het gaat erom dat mensen de goddelijke Liefde vormgeven. Of Johannes parafraserend: “Niemand heeft God ooit gezien, maar aangezien God liefde is, is iedereen een leugenaar die de mens die wel te zien is niet liefheeft”.

Verruiming van Godsbeeld

Ooit dachten de Joden dat hun God alleen in Israël macht had (en dan nog vooral in de tempel). Toen de tempel in 586 voor Christus door de Babylonische keizer Nebukadnessar verwoest werd en veel Joden gedeporteerd werden naar het heidense Babel, dachten de Joden dat hun God blijkbaar niet veel waard was. Maar toen ze elkaar ‘on the rivers of Babylon’ (met dank aan Boney M. met zijn disco-hit in de zeventiger jaren) troostten, elkaar de oude verhalen van bevrijder Mozes vertelden, kregen ze weer een beetje moed. Het was alsof hun God hen nieuwe adem inblies! Toen in 539 de Perzische koning Cyrus Nebukadnessar versloeg en de Joden terug liet keren naar hun eigen land (en de tempel hielp opbouwen) dachten de Joden: ‘Blijkbaar is onze God machtiger dan we dachten. Hij-Zij-Het (God overstijgt alles) kan zelfs in dit verre Babylon ons inspireren en helpen. Hij kan zelfs werken via een heidense koning’. Toen trokken de Joden de volgende gelovige conclusie: ‘Als onze God overal kan werken, dan moet Hij-Zij-Het wel alles geschapen hebben’. Op die manier is hun beeld van God door al die ervaringen verruimd en universeler geworden.

Kerksluitingen en seksuele diversiteit

Deze ervaring kunnen we op twee manier naar het heden toe vertalen. Zowel met betrekking tot het sluiten van kerken als met betrekking tot de visie op seksuele diversiteit. Wat het sluiten van kerken betreft, dat is natuurlijk verdrietig, want als gelovige ben je gehecht aan die gewijde plek waar je een heel leven lang je geloof hebt beleefd en beleden. Maar toch mag het sluiten van kerken er niet toe leiden ons af te keren van God, God is groter dan deze of gene kerk, God is alomtegenwoordig met zijn liefde. Alleen moeten we Hem-Haar-Het weer opnieuw zien te vinden, net als de Joden indertijd.

Universele liefde

Met betrekking tot seksuele diversiteit zouden we de Joodse ballingschap ervaring als volgt kunnen vertalen. In het Oude Testament zijn heel wat teksten waarin seksueel gezien ‘alleen binnen de lijntjes mag worden gekleurd’. Gaandeweg komen we er achter dat de Goddelijke Liefde universeel is en via alle mogelijke menselijke belevingen geëerd en gevierd kan worden: celibatair, getrouwd, alleenstaand en ook via LGBTQ+ diversiteit. Het Goddelijk Geheim is te oneindig om beperkt te kunnen worden tot één vorm. Het diversiteits-kruis met al die vlaggen lijkt me een mooie eigentijdse ‘inkleuring’ van die oneindige goddelijke veelzijdigheid.

Dr. Bill Banning – theoloog en onderwijspedagoog (OMO)

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.