Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

Nieuwsfilter

Verwijder resultaten

Type

« Terug naar zoekresultaten

Verlies en diefstal van mobiele telefoons

7 december 2016 | OMO nieuwsbrief | 1 reactie(s) Vereniging

Een mobiele telefoon lijkt in het voortgezet onderwijs te behoren tot de primaire levensbehoefte van pubers. Sterker nog: ze lijken er wel aan vastgekleefd.    

                                                    

Over het algemeen gaat het om dure apparaten. Een iPhone 6 bijvoorbeeld kost al gauw zo’n slordige 550 euro. 
In de afgelopen periode hebben zich een aantal incidenten met mobiele telefoons voorgedaan waarover vragen zijn gesteld aan onze juridische afdeling.                                                                         

Verzamelbak telefoons

Een zaak die onlangs binnenkwam betrof een situatie waarin een leerling zijn telefoon in een verzamelbak had gedeponeerd vlak voordat hij het (eind)examenlokaal in ging. Na afloop van het examen bleek de telefoon niet meer in de verzamelbak te liggen.
De eindexamenkandidaten waren vooraf goed geïnformeerd. Er was hen duidelijk te kennen gegeven dat het in bezit hebben van een mobiele telefoon tijdens het eindexamen om voor de hand liggende redenen niet was toegestaan en dat zij om die reden hun telefoon thuis moesten laten of in hun kluisje moesten opbergen. De verzamelbak was alleen bedoeld voor leerlingen die op het allerlaatste moment toch vergeten waren hun telefoon in hun kluisje op te bergen.
Toen bleek dat de telefoon na afloop van het examen weg was, stelde de leerling de school aansprakelijk voor de schade. Volgens de leerling zou er sprake zijn geweest van bewaarneming en zou de school de zorgplicht die uit een bewaarnemingsovereenkomst voortvloeit hebben geschonden door onvoldoende toezicht op de verzamelbak uit te oefenen.
De school stelde zich echter op het standpunt dat het enkele ter beschikking stellen van de verzamelbak nog niet impliceert dat de school ook de zorg voor de telefoons op zich neemt. Vergelijk het met een situatie waarin een fiets in een (onbewaakte) fietsenstalling wordt geplaatst of een jas in een garderobe, zonder dat daar toezicht op wordt uitgeoefend. In al die gevallen is er geen sprake van een situatie waarin partijen (impliciet) met elkaar overeenkomen dat de ene partij een goed/artikel toevertrouwt aan de andere partij met de bedoeling dat deze het goed bewaart en verzorgt. Daar komt bij dat de leerling ook een eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de zorg voor zijn telefoon. Het probleem zou zich immers niet hebben voorgedaan als de leerling zijn telefoon thuis zou hebben gelaten of de telefoon in het kluisje zou hebben opgeborgen.
Juist omdat mobiele telefoons diefstalgevoelig zijn, is het van belang om aan leerlingen en ouders duidelijk te maken dat het verlies c.q. kwijtraken van mobiele telefoons op school niet door de school verzekerd is. Om die reden wordt aan leerlingen geadviseerd om zelf een telefoonverzekering af te sluiten. 

Ingenomen telefoon

Een geheel andere situatie doet zich voor wanneer de telefoon tijdens schooltijd door de docent wordt ingenomen, bijvoorbeeld als sanctie en/of om de goede gang van zaken op school te bewaren. Los van allerlei andere juridische kwesties (is de sanctie in het leerlingstatuut vastgelegd? Is het innemen van de telefoon proportioneel en zo ja, voor hoe lang? Mag de school op de telefoon kijken?) doet zich ook hier weer de vraag voor of de school aansprakelijk kan worden gesteld voor het wegraken van de telefoon. Door het toevertrouwen en in bewaring geven van de telefoon aan de docent heeft de leerling niet langer de vrije beschikking over zijn telefoon. De telefoon is nu in handen van de school. Daarmee heeft de school de verplichting op zich genomen om de telefoon te bewaren en terug te geven. Aan de school komt uit hoofde van de wet een zorgplicht toe. Dit houdt in dat de school als “goed bewaarnemer” de zorg voor de telefoon moet betrachten, bijvoorbeeld door toezicht te houden op de telefoon en/of deze veilig op te bergen. Blijkt de school achteraf niet in staat om de telefoon in goede orde aan de leerling terug te geven, dan heeft de school haar zorgplicht geschonden en is zij aansprakelijk voor de schade die de leerling daardoor lijdt.

Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met Carol van Lent via 013-5955507 of c.vanlent@omo.nl

 

 

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

1 reactie(s)

  • Ik herinner me de opkomst van het mobieltje nog, was toen zelf Mavo-scholier. In ons leerlingenstatuut was een clausule opgenomen dat 'de school niet aansprakelijk was voor in beslag genomen mobieltjes en dat eventuele schade/diefstal van dat ingenomen mobieltje geheel voor rekening en risico van de scholier kwam. Heb dat als voorzitter van de leerlingenraad en als MR-leerling destijds geprobeerd weg te krijgen, maar helaas trof ik de ouders en de personeelsgeleding op m'n pad die de clausule wilde handhaven.

    12-01-2020 | 14:52 | CB | Reageren | Reageren met quote

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.