Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Makkelijker doorstromen met Econasiumdiploma op zak

18 januari 2019 | | 0 reactie(s) Artikelen uit de scholen | OMO nieuwsbrief | Vereniging | Onderwijs | Leerlingen

 

Onderzoek wijst uit dat 100% van de leerlingen die het Econasiumdiploma hebben behaald, zijn doorgestroomd naar het 2de jaar van de studie waaraan ze begonnen. Dit is statistisch significant meer dan leerlingen zonder dat diploma. In gewoon Nederlands: het verschil was zo groot, dat er geen sprake is geweest van toeval. Een prima resultaat, waarop alleen gehoopt is. 

Ontwikkeling en resultaten

Na de eerste ervaringen te hebben opgedaan op de pilotschool, het Odulphuslyceum in Tilburg, zijn we in januari 2015 gestart met 13 scholen voornamelijk in Noord-Brabant. De teller staat nu op 34 scholen, verspreid over Midden- en Zuid-Nederland. 

 

100%

De reacties van deelnemende leerlingen stroken met de harde cijfers. Leerlingen met een Econasiumdiploma zouden een grotere kans hebben om op de universiteit door te stromen naar het tweede jaar van hun studie dan vergelijkbare leerlingen die het Econasium niet gevolgd hebben. In de herfst van 2018 konden we voor het eerst nagaan of dit gelukt was. De eerste groep leerlingen die gestart was in 2015, studeerde immers in 2017 af van het vwo en begon toen aan een universitaire studie. In de herfst van 2018 konden we dus, althans op Tilburg University, nagaan of zij beter doorstroomden dan andere leerlingen. Het bleek, dat 100% van de leerlingen die het Econasiumdiploma op zak hadden, waren doorgestroomd naar het tweede jaar van de studie waar ze in 2017 aan begonnen waren en dat dit -na correctie voor vwo-profiel, voor vwo-cijfers voor wiskunde A of B en voor de gekozen universitaire opleiding- statistisch significant meer was dan bij hun tegenvoeters zonder dat diploma. In gewoon Nederlands: het verschil was zo groot, dat er geen sprake is geweest van toeval. Een prima resultaat, dus, waarop we alleen maar konden hopen en dat voor ons een stimulans is om door te gaan op de ingeslagen weg.

Achtergrond en doelstellingen

Het Econasium is vooral geboren uit onvrede. Enerzijds onvrede op het Odulphuslyceum in Tilburg met onderpresteerders op het vwo die te weinig uitgedaagd werden door het reguliere vwo-traject. En anderzijds onvrede met het aantal studenten dat op universiteiten in het eerste jaar strandt. Hans van der Burght, sectieleider Economie en Bedrijfseconomie aan het Odulphuslyceum in Tilburg: “Wij zochten naar een programma dat leerlingen zou uitdagen en beter zou voorbereiden op de universiteit. Waardoor ze daar een grotere kans zouden maken om zonder problemen door te stromen binnen hun studie.”

 

Samenwerking en programma ontwikkeling

Een aantal stafleden van het Odulphuslyceum, van Ons Middelbaar Onderwijs en van Tilburg University heeft zich gebogen over de vraag hoe zo’n programma er uit moest zien.

Daarbij zijn we uitgekomen bij een onderzoek van ResearchNed uit Nijmegen, waarin de voornaamste redenen in kaart werden gebracht waarom studenten in het WO veranderden van studie of besloten om te stoppen met hun studie. Het Econasium richt zich op die redenen. Het is een tweejarig programma dat loopt van januari klas 4 vwo tot december klas 6 vwo, dat leerlingen van Econasiumscholen kunnen volgen naast hun reguliere vwo-programma.

Het Econasium rust op 2 poten: een kennistraject en een informatie- en motivatietraject.

Poot 1: Kennistraject

Hierin leren de leerlingen in het vak Statistiek voor het Econasium empirisch onderzoek te doen en passen ze dat vervolgens toe in hun profielwerkstuk, waarbij ze ondersteund worden door wetenschappers van Tilburg University. Deze onderzoek vaardigheden zijn van belang voor veel universitaire studies.

Poot 2: Informatie- en motivatietraject

Dit traject is gericht op economie in de brede zin van het woord: van management tot en met econometrie en alles wat daar tussen ligt. In dat kader bezoeken de leerlingen economische instellingen en bedrijven en leren ze daar wat het praktische belang is van economie. In datzelfde kader nemen ze ook deel aan economische en bedrijfseconomische simulaties en rollenspellen en bezoeken ze economische bijeenkomsten op de universiteit in Tilburg.

Tot slot

Het programma is bedoeld voor leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen. Leerlingen die het Econasium met succes afgerond hebben, krijgen van de universiteit in Tilburg een diploma dat een aantal voordelen biedt als ze kiezen voor een economische studie aan Tilburg University.

Kijk voor meer informatie op www.econasium.eu. Met vragen kun je ook contact opnemen met dr. Hans Gremmen, directeur Econasium op telefoonnummer 013 466 23 84 of drs. Hans van der Burght, sectieleider Economie en Bedrijfseconomie op het Oldulphuslyceum op telefoonnummer 06-24 25 29 64.

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.