Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Groot geld of peanuts?

1 juni 2015 | Overige berichten | 2 reactie(s) Vereniging | Onderwijs | Scholen | Medewerkers | Leerlingen

Groot geld of peanuts?
Column door Eugène Bernard

Na het lezen van een bericht op nu.nl vorig weekend voel ik de noodzaak om een en ander in perspectief te plaatsen. De kop van het bericht luidde: “Voor het vijfde jaar op rij groeit het aantal leerlingen op de middelbare school, terwijl het aantal leraren daalt”, oftewel: het aantal leerlingen per leraar, ratio leraar/leerling genaamd, neemt toe. De AOb geeft aan dit opmerkelijk te vinden. Immers: “de schoolbesturen kregen 67 miljoen euro om meer banen voor jongeren te creëren''.

Leerlingen kritisch leren denken is één van onze opdrachten. Informatie waarnemen, in perspectief plaatsen en conclusies daaraan verbinden: hier volgt een schoolvoorbeeld, reken even mee.  Met 67 miljoen euro kun je ongeveer 1.000 docenten in dienst nemen. Op de bijna 1 miljoen leerlingen die Nederland telt, zou de leraar/leerling ratio met dit bedrag met 0.001 kunnen veranderen… Van een significante verandering is dan ook geen sprake  Een juist statement had kunnen zijn dat 67 miljoen euro, voor de doelstelling die de schrijver van het bericht bedoelt, in de categorie ‘peanuts’ valt!

Een kritische denker zou ook stil staan bij de definitie van de gehanteerde begrippen. Steeds meer scholen hanteren duo's van docent en instructeur. Het aantal leraren neemt daarmee weliswaar af, maar de menskracht in de klas niet. Voor leraren, instructeurs en leerlingen een prima ontwikkeling, maar voor wie strikt het aantal leraren meet, leidt dit wel tot een andere verhouding leraar/leerling.

Ook zijn er andere, door de sector opgelegde, beleidsontwikkelingen die de mens tot een productiemiddel reduceren. De functiemix is daar een goed voorbeeld van. Los van iedere reeds bereikte mix kregen scholen een doelstelling opgelegd. Conform afspraak wordt vervolgens hard gewerkt om deze doelstelling te behalen. Als vervolgens in het land blijkt dat deze doelstellingen niet haalbaar zijn, wordt het beleid teruggedraaid. Met uiteindelijk grote gevolgen voor de keuzes die scholen (moeten) maken ten aanzien van de inzet van personeel in de toekomst: scholen die zich keurig aan de oorspronkelijke afspraken hebben gehouden, zijn financiële verplichtingen aangegaan die niet terug te draaien zijn.

Het is ook voor kritische denkers moeilijk om de ware betekenis van het gewraakte bericht te doorgronden. Het bericht bevat slechts partiële informatie. Voor een juiste interpretatie is kennis van het geheel onontbeerlijk. Een zorgvuldige schrijver dient daarop te anticiperen, zodat diens lezers niet op het verkeerde been worden gezet. Het weglaten van volledige (context) informatie, lijkt hier op opzet. Zie daar een schoolvoorbeeld van manipulatief gedrag.

Dit soort schreeuwende en ongenuanceerde koppen zijn vrijwel dagelijks aan de orde. Dankzij het goede werk van eenieder zullen onze leerlingen niet in soortgelijke al dan niet demagogisch bedoelde uitspraken tuimelen. Toch?

Eugène Bernard, voorzitter raad van bestuur Ons Middelbaar Onderwijs.
(Link naar bericht op nu.nl)

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

2 reactie(s)

 • Nou Pierre, je rekensom klopt, maar is niet vergelijkbaar. Duizend gedeeld door honderdduizend leraren is inderdaad 0,01. Daarmee druk je de relatieve toename van het aantal leraren uit. Bovenstaande rekensom, duizend gedeeld door 1 miljoen leerlingen (= 0,001) drukt de verandering in de verhouding leraar/leerling uit.

  05-06-2015 | 09:18 | Eugène Bernard | Reageren | Reageren met quote

 • Als voorzitter van ons schoolbestuur reageert Eugène Bernard op een kwestie die in de media speelt. Op zich is dat prima, de voorzitter van een schoolbestuur die zijn representatieve taak serieus neemt. De besturen zijn steeds meer een autoriteit die schuiven met grote sommen onderwijsgeld die uit de algemene middelen afkomstig zijn en dan is het prima als de voorzitter van zo´n bestuur in het openbaar verantwoording aflegt.

  Eugène Bernard reageert op berichten dat ondanks extra financiële middelen voor onze sector de ratio leerling-leraar nauwelijks veranderd is. Met de extra € 67 miljoen euro zouden 1000 leraren aangesteld kunnen worden en dat is in Nederland peanuts, zo vindt hij, want de ratio zou dan met hooguit 0,001 veranderen. Het rekensommetje dat Eugène daarmee uit zijn mouw schudt komt mij net iets te eenvoudig voor. Want er zijn in Nederland toch ongeveer 100 duizend leraren en als er dan 1000 leraren bijkomen dan verandert de ratio met 0,01. De komma lijkt fout te staan bij de uitkomst van Eugène. Hij zit er een factor 10 naast.

  Dat in het stuk van Eugène een slordigheid staat, ach ja dat kan gebeuren. Dat er ook een persoonlijke sneer wordt gegeven aan mensen die mee debatteren, dat is echt fout. Er wordt geschreven dat het manipulatief gedrag is om zonder alle informatie te schrijven over de financiën op scholen. Alsof het mensen die schrijven dat er meer leraren hadden moeten komen alleen maar gaat om het bereiken van een doel en dat daarvoor de werkelijkheid bewust wordt verdraaid. Door dat zo te stellen wordt de sfeer van het gesprek benadeeld, omdat niet zo zeer op de bal maar meer op de persoon wordt gereageerd. Dat is jammer.

  Onze voorzitter schrijft over de toenemende rol van instructeurs in de klas. Dat is opmerkelijk. Zullen die instructeurs de taken van leraren overnemen? Gaat er een functie op scholen bestaan van instructeurs die aangestuurd worden door leraren?

  Al met al mogen we blij zijn met een voorzitter die het publieke debat niet schuwt. Iemand die openlijk durft te zeggen wat hij vindt.

  04-06-2015 | 16:16 | Pierre Diederen | Reageren | Reageren met quote

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.