Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Mijlpaal: alle Academische Opleidingsscholen positief beoordeeld

10 december 2015 | OMO nieuwsbrief | 0 reactie(s) Overige berichten | Vereniging | Koers 2023 | Onderwijs | Scholen

Alle AOS’en zijn afgelopen weken positief beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). En de nieuwe AOS-Zuidoost-Brabant is recent door het ministerie van OCW erkend. Alles bij elkaar een bijzondere prestatie en de afsluiting van een intensieve periode voor alle betrokkenen vanuit vereniging OMO en de lerarenopleidingen. 

Erkenning nieuwkomer en bevestiging bestaande AOS’en

Naast de AOS-Zuidoost-Brabant bestonden al de AOS-West-Brabant, de AOS-Noordoost-Brabant en de AOS-Midden-Brabant. Deze laatste met twee substructuren: Den Bosch en Tilburg. Alle AOS’en van OMO zijn nu positief beoordeeld door het NVAO. AOS-Oost beet het spits af en kreeg een prima beoordeling. Daarna oogstte AOS Midden-Brabant waardering. Ten slotte slaagde ook AOS-West-Brabant overtuigend voor de toets. Dat is nog niet alles: ook AOS-Zuidoost-Brabant is er overtuigend in geslaagd om als nieuwkomer erkend te worden. 

Erkenning van de nieuwkomer en bevestiging van de bestaande AOS’en is een prachtige dubbelslag. Met de erkenning van AOS-Zuidoost zijn nu alle scholen binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs aangesloten bij een Academische Opleidingsschool in de eigen regio. Hierdoor kan het opleiden van aankomende, startende en ervaren leraren zo optimaal mogelijk gefaciliteerd worden: een ambitie die overigens verder gaat dan alleen het opleiden in de school. Het gaat ook om de eigen schoolontwikkeling en doorlopende professionalisering. 

Duurzaam proces

In de rapportage is door de NVAO onder meer het opleiden in zijn geheel als goed beoordeeld. De kwaliteitszorg is op orde, evenals de mate van samenwerken en de manier van toetsen. Als aanbeveling werd onder meer benadrukt dat het doen van onderzoek nog verder uitgebouwd kan worden door nog meer te leren van elkaar, en dat ook de innovaties van de verschillende scholen nog meer ingezet kunnen worden in de opleiding van studenten. Dit sluit aan bij het oordeel van de betrokken schoolleiders, die stellen dat er in het onderwijs veel vernieuwingen zijn die komen en soms ook weer gaan, maar dat AOS de scholen in een duurzaam proces van verandering brengt. 

De AOS’en samengevat

In een AOS wordt 40% van het curriculum van de lerarenopleiding uitgevoerd. Hierdoor kunnen docenten op alle scholen terecht voor stages. Op iedere school werken gecertificeerde opleidingsdocenten en begeleiders (schoolpracticumdocenten). Ook doen docenten onderzoek naar de lespraktijk van hun eigen school. De betrokken scholen werken alle volgens dezelfde uitgangspunten aan de gezamenlijke doelen van de AOS: 

·         opleiden van studenten;

·         schoolgebonden onderzoek;

·         doorlopende professionalisering;

·         schoolontwikkeling. 

Fundament voor een leven lang leren

De lerarenopleidingen en de betrokken scholen geven invulling aan de ervaren noodzaak van intensievere samenwerking om goede leraren te kunnen blijven opleiden. Leraren zijn niet klaar na het behalen van hun diploma; het is van wezenlijk belang dat zij zich ook tijdens hun leraarschap blijven ontwikkelen. De doorlopende leerlijnen en daaraan gekoppelde ambities maken onderdeel uit van een landelijke ontwikkeling waarbij vereniging OMO voorop loopt. Er is veel belangstelling vanuit andere onderwijsorganisaties voor deze vorm van samenwerking met lerarenopleidingen. Die interesse wordt mogelijk nog versterkt door de positieve ervaringen van studenten van onder meer Universitaire Lerarenopleiding van Tilburg University (ULT) en Fontys Hogescholen (FLOT): zij hebben al gepleit voor een aantekening op hun diploma dat hun studie op een AOS heeft plaatsgevonden –in hun ogen een meerwaarde. 

Met de completering van het aanbod AOS’en blijft uiteraard de noodzaak bestaan om door te gaan op de ingeslagen weg. Concreet betekent dit dat de AOS’en zoeken naar doorlopende leerlijnen.

Nieuwe Postdoc-positie beschikbaar voor bètadocenten 

Het ministerie van OCW heeft twee jaar geleden een project goedgekeurd waarin 12 gepromoveerde bètadocenten de gelegenheid wordt geboden twee jaar lang twee dagen per week op hun school onderzoek te doen. De ervaringen daarmee zijn derhalve gunstig dat OCW een aanvraag voor verlenging goedgekeurd heeft voor tenminste 10 nieuwe docenten. De verlenging loopt voor drie jaar (2016-2019).

Klik hier voor meer informatie. 

 

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.