Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

De scholen en locaties

Op zoek naar informatie over een OMO-school? Hier vind je per school het aanbod, het profiel, contactinformatie en een link naar de website van een school.

Baanderherencollege

Directeur: Sasja van Lieshout
https://www.osboxtel.nl/

Tel: 0411 - 676924
E-mail: info@bhc.nl 

Onze slogan ‘je telt mee op het BHC’ maakt dat wij een zodanige leer- en leefomgeving willen bieden dat de leerling zich er thuis voelt, zich erkent en herkent weet. Hij wordt aangesproken op zijn talenten en begeleid naar een zelfstandige wereldburger. Respect voor elkaar in een veilige schoolomgeving zijn daarbij belangrijk.

Het Baanderherencollege biedt de leerling een opleiding die bij zijn individuele capaciteiten en interesses past. Daardoor wordt het makkelijker de school gemotiveerd te doorlopen en gediplomeerd of gecertificeerd te verlaten. De leerling van het Baanderherencollege is daarna in staat een opleiding te volgen in het middelbaar beroepsonderwijs op een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) of een school met hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo).
Het Baanderherencollege-vmbo biedt alle leerwegen aan, in de beroepsleerwegen de profielvakken PIE (produceren, installeren en energie), BWI (bouw, wonen en interieur), zorg & welzijn, economie & ondernemen. In de theoretische leerweg kan naast de al genoemde profielvakken ook landbouw worden gevolgd.
Om meer maatwerk voor leerlingen buiten klassenverband te leveren werken wij met zogenaamde BHC-uren. BHC-uren zijn vraaggestuurd en bieden onderwijs op maat door een ondersteunende, vakoverstijgende of verrijkende inhoud. Soms worden de BHC-uren gebruikt voor een doorlopende leerlijn ter bevordering van de aansluiting met het MBO.

Het Baanderherencollege Praktijkonderwijs biedt leerlingen met een cognitieve beperking een opleiding die aansluit op hun mogelijkheden en interesses. Hierdoor kunnen zij zich voorbereiden op het verrichten van vaardigheden tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. We realiseren zo veel mogelijk “onderwijs op maat”. Dat is gericht op, waar mogelijk, het behalen van een diploma of certificaat op Entreeniveau en met vervolg in werken en/of leren. Bij het bepalen van het leertraject gaan wij uit van de mogelijkheden van elk individu. Binnen ons onderwijs doen wij dan ook recht aan de verschillen tussen leerlingen en erkennen wij dat elke leerling uniek is.

Je telt mee op het BHC!

OMO Scholengroep Boxtel

Rector: Mireille van der Kracht

Vestigingen

  • Baanderherencollege pro
  • Baanderherencollege vmbo
  • Jacob-Roelandslyceum