Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

De scholen en locaties

Op zoek naar informatie over een OMO-school? Hier vind je per school het aanbod, het profiel, contactinformatie en een link naar de website van een school.

Peellandcollege, Deurne

Directeur a.i.: Daan Fens
http://www.ivo-deurne.nl

Tel: 0493 - 353400
E-mail: pc@ivo-deurne.nl 

Het Peellandcollege is een deelschool van de IVO Deurne. Het biedt onderwijs aan in havo en vwo (inclusief vwo Top-klas en gymnasium). Het Peellandcollege wil zijn leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau competent maken voor de meest geschikte vervolgopleiding. De samenhang van kennis, vaardigheden en attitude zijn van belang bij het welslagen van de leerlingen. Bovendien willen zij een substantiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen tot een goed burger van deze maatschappij.

Het halen van een havo- of vwo-diploma is een eerste uitgangspunt. De weg daar naar toe vinden zij echter belangrijk. Leeractiviteiten binnen en buiten de lessen vormen onze leerlingen: vriendschap opbouwen, samen feesten, samen verdriet delen, samen oplossingen zoeken voor allerlei voorkomende zaken, luisteren naar elkaar. Volwassen worden in een omgeving die je volop kansen biedt en die je uitdaagt om die kansen te grijpen. Respect ervaren en de ander respecteren.


IVO Deurne
Rector Martine Overdijk
IVO Deurne is in 1997 ontstaan uit vier afzonderlijke scholen in Deurne, te weten:

• Peellandcollege, voor gymnasium, atheneum en havo
• Alfrinkcollege, voor mavo en mavo kans-klas
• Hub van Doornecollege voor vmbo met basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen
• Sprongcollege, voor praktijkonderwijs, met een speciale integratieklas.

Samen tellen de deelscholen ongeveer 2.300 leerlingen. De deelscholen hebben een echte streekfunctie in de Peel. Zij zijn gevestigd in elkaars nabijheid, binnen een vierkant van omzomende straten, reden waarom IVO Deurne zich ook het ‘onderwijsvierkant’ noemt.

Iedere deelschool heeft een eigen schoolgebouw, eigen schoolleiding kerngroepleiders en docententeam. Naast de deelscholen is er een aparte ondersteunende eenheid, de staf, met afdelingen en een eigen leidinggevende. De rector en een directeur vormen samen de directie van IVO Deurne.