Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

De scholen en locaties

Op zoek naar informatie over een OMO-school? Hier vind je per school het aanbod, het profiel, contactinformatie en een link naar de website van een school.

t R@velijn

Vestigingsdirecteur: Angelique Kleinen
http://www.ravelijnstb.nl

Tel: 0167 - 525070
E-mail: info@ravelijnstb.nl 

 

't Ravelijn te Steenbergen biedt alle leerwegen: mavo, kader- en basisberoepsgericht (ook met leerwegondersteuning).

Als sterk leerlinggerichte en lerende organisatie kan zij door kleinschalig teamwork een ononderbroken schoolloopbaan aanbieden.

De school is in 2017 verkozen tot Excellente School, mede omdat de school inzet op digitalisering en het werken binnen onderwijsdomeinen.  

De naam ‘Modelschool’ is een projecttitel die het type schoolorganisatie aanduidt. Dit type kent een aantal specifieke kenmerken:

  • Er wordt gewerkt in onderwijsteams, bestaande uit docenten en onderwijsassistenten.
  • Een groot deel van het curriculum (minimaal 30% van een leergebied of vak) wordt verzorgd met digitale leermiddelen. 
  • De organisatie werkt met een hele platte organisatiestructuur.
  • Het didactisch concept van het plein leren wordt gehanteerd.

 

OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o.
Algemeen directeur: Titus Frankemölle

De OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. bestaat uit twee vestigingen: het ZuidWestHoek College te Ossendrecht en 't Ravelijn in Steenbergen.

De scholengroep is een sterke onderwijsspeler in de regio en profileert zich als kansenschool. Het onderwijsaanbod bestaat uit voorbereidend mbo en mavo. Kenmerkend zijn de kleinschaligheid van de organisatie en de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding. De scholen binnen de scholengroep zetten zich in voor onderwijsvernieuwing en zijn pioniers op het gebied van bijvoorbeeld Virtual Reality en het gebruik van Drones in het onderwijs.

Alle 1.250 leerlingen binnen de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. krijgen ‘onderwijs op maat‘.

Vestigingen
• ZuidWestHoek College (Ossendrecht)
• 't Ravelijn (Steenbergen)