Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

De scholen en locaties

Op zoek naar informatie over een OMO-school? Hier vind je per school het aanbod, het profiel, contactinformatie en een link naar de website van een school.

OMO Scholengroep De Langstraat - Walewyc Mavo

Vestigingsdirecteur: Nicolle Sommer
http://www.walewyc.nl

 

Tel: 0416 - 333220
E-mail: administratie@walewyc.nl 

De Walewyc Mavo wil kennis en vaardigheden bijbrengen op een bij de leerling passend niveau. Daarbij streven we naar optimale leerprestaties en dagen we de leerling uit om kwaliteit te leveren. We willen de leerling onderwijs aanbieden op een manier die past bij zijn of haar intellectuele capaciteiten én persoonlijke geaardheid. Daarbij moet ruimte zijn om rekening te houden met de verschillen die er tussen leerlingen bestaan.

In het verlengde van de opvoeding van de ouders/verzorgers willen we een set van waarden overdragen. Een kernwaarde daarbij is respect voor elkaar en voor elkaars mening. We willen de leerlingen de ondersteuning bieden die nodig is om het onderwijsleerproces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Het vormende aspect van het onderwijs aan de Walewyc Mavo komt niet alleen in lessituaties naar voren. Ook bij activiteiten die buiten het curriculum liggen vindt vorming plaats. We willen planmatig en gericht werken aan de vorming van jonge mensen tot verantwoordelijke en volwaardige wereldburgers.OMO Scholengroep De Langstraat

Rector: Edwin Verlangen
OMO Scholengroep De Langstraat biedt aan ongeveer 3.400 leerlingen onderwijs op alle niveaus: vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Binnen de scholengroep worden onderscheiden: het Dr. Mollercollege in Waalwijk, het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel, het d’Oultremont College in Drunen en de Walewyc Mavo in Waalwijk. De scholen willen -elk met een eigen accent- onderwijs op maat bieden, respect als kernwaarde overdragen, zorg en begeleiding bieden ten dienste van het leerproces en aandacht schenken aan de algehele ontwikkeling van hun leerlingen.

De scholengroep kiest voor kleinschaligheid binnen het grote geheel. Het grote verband maakt het mogelijk dat leerlingen zonder problemen kunnen doorstromen naar andere schooltypes en zo het diploma halen dat bij hen past. De kleinschaligheid in deelscholen voorkomt dat leerlingen verloren lopen en zorgt voor een flexibele organisatie.

 

Vestigingen
• Dr. Mollercollege (Waalwijk)
• Van Haestrecht College (Kaatsheuvel)
• Walewyc Mavo (Waalwijk)
• d’Oultremont College (Drunen)