Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

De scholen en locaties

Op zoek naar informatie over een OMO-school? Hier vind je per school het aanbod, het profiel, contactinformatie en een link naar de website van een school.

Vakcollege Helmond

Vestigingsdirecteur: Rob Aarts
http://www.vakcollege.nl

 

Tel: 0492 - 792020
E-mail: info@vakcollege.nl 

Het Vakcollege Helmond is een school voor vmbo basis en vmbo kader. De school heeft 800 leerlingen op 2 locaties. Aandacht van de school gaat vooral uit naar een uitstekende voorbereiding op het mbo. De school kent een vakroute techniek waarbij leerlingen al vanaf leerjaar 1 in een beroepskolom leren en werken. Daarnaast kent de school de sectoren economie, techniek, zorg en welzijn en sport, dienstverlening en veiligheid. De opleiding sport, dienstverlening en veiligheid is uniek in de regio.


De school kent een combinatieklas in samenwerking met het praktijkonderwijs Helmond, een symbioseklas en een integratieklas. Deze klassen sluiten aan bij de wensen van het passend onderwijs.

 

OMO Scholengroep Helmond
Rector: Emmeken van der Heijden

De OMO Scholengroep Helmond is een scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. De drie deelscholen tellen samen ongeveer 3.700 leerlingen. Onze scholengroep kenmerkt zich door een breed onderwijsaanbod op herkenbare locaties, waarin ruimte is voor de eigen cultuur. Kwaliteitsschool, onderscheidend, innovatie en talentontwikkeling zijn sleutelwoorden. De centrale regie maakt het mogelijk om iedere leerling van 12 tot 18 jaar de best mogelijke leerroute en een optimale begeleiding aan te bieden.


 

Deelscholen

• Carolus Borromeus College
• Dr.-Knippenbergcollege
• Vakcollege Helmond
• Praktijkschool Helmond