Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

De scholen en locaties

Op zoek naar informatie over een OMO-school? Hier vind je per school het aanbod, het profiel, contactinformatie en een link naar de website van een school.

Sint-Joriscollege

Directeur: Peter van den Eijnde
http://www.sintjoriscollege.info

Tel: 040 - 2116090
E-mail: info-sintjoris@sghetplein.nl 

Sint-Joriscollege
Op ’t Joris doet iedere leerling er toe

Het Sint-Joriscollege is een school voor vwo (gymnasium en atheneum), havo en mavo. ’t Joris biedt het project Kunst & Cultuur aan, heeft een bètaprogramma en voor leerlingen met een brede belangstelling voor sport zijn er de sportklassen.  Daarnaast is ’t Joris een Topsport Talentschool (LOOT) met een daaraan apart verbonden onderwijsvorm voor CTO-leerlingen (Centrum voor Topsport en Onderwijs) en de enige gecertificeerde Cultuurprofielschool in de regio Eindhoven. De school telt circa 1490 leerlingen.

Het Sint-Joriscollege is een relatief grote school maar heeft het onderwijs kleinschalig georganiseerd in vijf teams. De school kenmerkt zich door een open en persoonlijk karakter, waarbij iedere leerling zich gekend en herkend voelt.

De school heeft drie onderwijsprofielen: (top)sport, Kunst en Cultuur en bèta-techniek. Leerlingen met (top)talent volgen hier door de relevante organisaties erkend onderwijs. In 2015 heeft het Sint-Joris Topsportcollege vorm gekregen. Door gepersonaliseerd leren kunnen leerlingen hun topsport-carrière beter combineren met hun onderwijsloopbaan. Maar ook leerlingen met affiniteit op sportief, kunstzinnig en technisch gebied kunnen op ’t Joris hun ambities waarmaken.

Dit betekent dat alle leerlingen worden begeleid en geholpen om datgene wat ze willen bereiken, ook te realiseren. De school zorgt ervoor dat elke leerling bij het verlaten van de school zelfbewust en goed toegerust de vervolgstappen kan nemen die bij hem/haar passen. En dat elke leerling de ontwikkelde kennis en vaardigheden effectief kan inzetten in de maatschappij. Op ’t Joris doet iedere leerling ertoe!

Scholengroep Het Plein
Rector: Corinne Sebregts

Scholengroep Het Plein bestaat uit zes afzonderlijke vestigingen. Deze vestigingen werken vanuit een gezamenlijke missie, maar profileren zich afzonderlijk van elkaar. Elke school heeft een eigen identiteit en is apart gehuisvest. Het onderwijs- en begeleidingsaanbod is op de scholen dusdanig op elkaar afgestemd dat er nagenoeg een dekkend onderwijsaanbod ontstaat van praktijkonderwijs tot gymnasium. 

Scholengroep Het Plein geeft onderwijs aan ongeveer 2.800 leerlingen.

Vestigingen
• Aloysius De Roosten 
• Antoon Schellenscollege
• Pleinschool Helder
• Praktijkschool Eindhoven
• Sint-Joriscollege 
• Vakcollege Eindhoven