Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

De scholen en locaties

Op zoek naar informatie over een OMO-school? Hier vind je per school het aanbod, het profiel, contactinformatie en een link naar de website van een school.

Vakcollege Eindhoven

Vestigingsdirecteur: Jacques Wilbers
http://www.vakcollegeeindhoven.nl/

Tel: 040 - 2114680
E-mail: info-vakcollegeeindhoven@sghetplein.nl 

Vakcollege Eindhoven
Jij gaat het maken!

Vakcollege Eindhoven is een school voor vmbo met basis- en kaderberoepsgerichte vakroutes, te weten de vakmanschapsroute ‘Techniek & Vakmanschap’ en ‘Zorg & Welzijn’. Vakcollege Eindhoven maakt deel uit van de landelijke organisatie voor vakcolleges. De school heeft een samenwerkingsverband met het Summa College (mbo) en bedrijven en instellingen uit de regio. Daarnaast is de school een Topsport Talentschool (LOOT) Vakcollege Eindhoven telt circa 270 leerlingen.

Door het onderwijsconcept ‘vakcollege’ zorgt Vakcollege Eindhoven dat de leerlingen direct vanaf de start in het eerste leerjaar van het onderwijs op weg gaan naar een vmbo- én mbo-diploma. Dit is mogelijk door de intensieve samenwerking met het Summa College en met regionale bedrijven en instellingen. Daarnaast is er aandacht voor de begeleiding van elke individuele leerling op basis van zijn/haar interesses en kwaliteiten. 

Voor de leerlingen betekent het onderwijs binnen Vakcollege Eindhoven dat ze zich ontwikkelen tot vakman (of vakvrouw) en een diploma behalen waarmee ze aan het werk kunnen. Voor bedrijven en instellingen betekent het dat ze kunnen rekenen op geschoolde vakmensen met een opleiding die is afgestemd op hun dagelijkse praktijk. ‘Ik ga het maken!’ op Vakcollege Eindhoven.


Scholengroep Het Plein
Rector: Corinne Sebregts
Scholengroep Het Plein bestaat uit zes afzonderlijke vestigingen. Deze vestigingen werken vanuit een gezamenlijke missie, maar profileren zich afzonderlijk van elkaar. Elke school heeft een eigen identiteit en is apart gehuisvest. Het onderwijs- en begeleidingsaanbod is op de scholen dusdanig op elkaar afgestemd dat er nagenoeg een dekkend onderwijsaanbod ontstaat van praktijkonderwijs tot gymnasium.

Scholengroep Het Plein geeft onderwijs aan ongeveer 2.800 leerlingen.


Vestigingen

• Aloysius De Roosten 
• Antoon Schellenscollege
• Pleinschool Helder
• Praktijkschool Eindhoven
• Sint-Joriscollege 
• Vakcollege Eindhoven