Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

De scholen en locaties

Op zoek naar informatie over een OMO-school? Hier vind je per school het aanbod, het profiel, contactinformatie en een link naar de website van een school.

Praktijkschool Eindhoven

Vestigingsdirecteur: Liesbeth van Vugt-van de Moosdijk
https://www.praktijkschooleindhoven.nl

Tel: 040 - 2450778
E-mail: info-praktijkschool@sghetplein.nl 

Praktijkschool Eindhoven
Werken aan mogelijkheden

Praktijkschool Eindhoven is een school voor praktijkonderwijs met circa 220 leerlingen. Daarnaast is de school een Topsport Talentschool (LOOT).In een kleinschalige, betrokken en veilige omgeving stimuleert Praktijkschool Eindhoven haar leerlingen tot zelfwerkzaamheid, zelfstandigheid en (zelf)verantwoordelijkheid. 

Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op volwaardige deelname aan de samenleving. Een ander belangrijk doel van het praktijkonderwijs is de toeleiding naar werk op de regionale arbeidsmarkt. Vanuit haar wettelijke functie is het praktijkonderwijs eindonderwijs. Na het praktijkonderwijs gaan leerlingen direct werken op arbeidsmarkt.

Uitgangspunt is dat leerlingen competenties ontwikkelen die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen werken en functioneren in de maatschappij. De docenten van Praktijkschool Eindhoven ondersteunen en begeleiden in de keuze voor werk en/of vervolgopleiding. 


Scholengroep Het Plein
Rector: Corinne Sebregts
Scholengroep Het Plein bestaat uit zes afzonderlijke vestigingen. Deze vestigingen werken vanuit een gezamenlijke missie, maar profileren zich afzonderlijk van elkaar. Elke school heeft een eigen identiteit en is apart gehuisvest. Het onderwijs- en begeleidingsaanbod is op de scholen dusdanig op elkaar afgestemd dat er nagenoeg een dekkend onderwijsaanbod ontstaat van praktijkonderwijs tot gymnasium.

Scholengroep Het Plein geeft onderwijs aan ongeveer 2.800 leerlingen.

Vestigingen
• Aloysius De Roosten 
• Antoon Schellenscollege
• Pleinschool Helder
• Praktijkschool Eindhoven
• Sint-Joriscollege 
• Vakcollege Eindhoven