Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

De scholen en locaties

Op zoek naar informatie over een OMO-school? Hier vind je per school het aanbod, het profiel, contactinformatie en een link naar de website van een school.

Praktijkschool Helmond

Vestigingsdirecteur: Rob Aarts
http://www.praktijkschoolhelmond.nl

 

tel: 0492-505360
E-mail: info@praktijkschoolhelmond.nl 

Doel

De Praktijkschool Helmond is een school voor voortgezet onderwijs voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar. De jongeren op onze school zijn aangewezen op een speciale benadering waarbij extra begeleiding op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied centraal staat. Onze school biedt aan haar leerlingen gerichte ontplooiingsmogelijkheden op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

Het doel van onze school is de leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving. Ons streven is om voor elke leerling een passende plek te vinden bij het verlaten van onze school. De mogelijkheden van de leerling staan daarbij centraal. Wij spannen ons hoe dan ook in om geen enkele leerling zonder een zinvolle dagbesteding de school te laten verlaten.

Wat de school wil zijn

Wij houden op onze school rekening met de verschillen tussen jongeren onderling. Iedereen is naar onze mening uniek en verdient daarom ook de juiste aandacht. Dit betekent dat wij proberen passend onderwijs te bieden aan elke individuele leerling. Onze school wordt gekenmerkt door een krachtig pedagogisch klimaat. Binnen onze school proberen wij het zelfvertrouwen van de jongeren te versterken. Ook proberen wij de leerlingen te laten samenwerken met leeftijdsgenoten en volwassenen. Dit alles met als doel de jongeren zich zo zelfstandig mogelijk te laten ontwikkelen.

 

OMO Scholengroep Helmond
Rector: Emmeken van der Heijden


 

Deelscholen 

• Carolus Borromeus College
• Dr.-Knippenbergcollege
• Vakcollege Helmond
• Praktijkschool Helmond