Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Beleid en (klachten-)regelingen

Hebt u een klacht? Wilt u een misstand melden? Of bent u op zoek naar andere reglementen of beleidsstukken?

Klokkenluidersregeling

Deze regeling is oorspronkelijk in werking getreden op 1 januari 2009. Bijzonder is dat sinds 1 augustus 2014 ook ouders en leerlingen, naast werknemers, van deze regeling gebruik kunnen maken.

Regeling: Klokkenluidersregeling 2022

Hieronder valt:

  • Het vermoeden van een misstand binnen de organisatie met een maatschappelijk belang (bij bijvoorbeeld strafbare feiten of gevaren voor de volksgezondheid of het milieu).

Stap 1: Melden bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Jos Kusters

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Postbus 574
5000 AN Tilburg
T 013-595 55 00
F 013-595 55 99

Of, bij een van de vertrouwenspersonen integriteit, de heer H. Witte of mevrouw E. Mostermans:

Reitseplein 1
5038 AA Tilburg
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
T 013-59 44 115
E omo@klachtregeling.nl

Stap 2: De voorzitter van de Raad van Bestuur of de vertrouwenspersoon meldt het vermoeden bij de Commissie Integriteitsvraagstukken.