Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Identiteit en integriteit

Goed onderwijs, een goed mens en goed leven. De basisbegrippen uit 'Zingeving en goed onderwijs'

Identiteit en integriteit

In het document 'Zingeving en goed onderwijs' wordt de discussie over identiteit van drie basisbegrippen voorzien: goed onderwijs, een goed mens en goed leven. 

Het document is opgesteld vanuit de wens dat eenieder in het dagelijks leven geïnspireerd raakt door getoond gedrag. Gedrag maakt immers zichtbaar wat de betekenis van identiteit echt is. De vraag is dan ook: hoe kunnen we in de schoolpraktijk in gedrag betekenis geven aan het evangelie? Lees hierover meer in het jaarverslag van 2019.

Vereniging OMO heeft eigen integriteitscode: Goed handelen
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging. De integriteitscode versterkt de ambities van de vereniging uit Koers 2023. Het basisprincipe van al ons handelen is vertrouwen; dat loopt als een rode draad door de tekst. Bij het opstellen van de integriteitscode is de identiteitsnotitie van de vereniging als uitgangspunt genomen. De kern van die identiteitsnotitie (goed onderwijs, goed mens, goed leven) is voor de integriteitscode aangevuld met ‘goed handelen’.  

Vier basisprincipes voor goed handelen
De vereniging heeft bewust niet gekozen voor een standaardreglement, maar voor een eigen integriteitscode. Een code die bij ons past, bij hoe we met elkaar omgaan. In de code zijn vier basisprincipes voor goed handelen uitgewerkt:
• menselijke waardigheid: ieder mens telt
• algemeen welzijn: niemand leeft voor zichzelf
• solidariteit: zorg voor elkaar
• gedeelde verantwoordelijkheid: meebouwen vanuit eigen kracht.

Er zijn verschillende opties om een mogelijke schending van de integriteitscode aan de orde te stellen. Zie daarvoor de toelichting bij 'klachtenregelingen'.

Downloads

  OMO integriteitscode.pdf (433 KB)
  Zingeving en goed onderwijs november 2018.pdf (259 KB)