Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Koers 2023

Het strategisch beleidsplan van de vereniging. Koers 2023 geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging, inspireert en daagt uit

Koers 2023

Koers 2023: Onderwijs met overtuiging, ons strategisch beleidsdocument, is vanaf januari 2017 van kracht.

Download hier Koers 2023 en bekijk de animatie.
Koers 2023 is vanaf 19 april ook in boekvorm op elke school te vinden.

Koers 2023 is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen. Vele betrokkenen binnen en buiten de vereniging hebben bijgedragen aan de inhoud van Koers.

Goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen. 

Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen. 

Downloads

  Koers 2023.pdf (1409 KB)