Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Leeswijzer en koerswijzer

In de leeswijzer een toelichting op de opzet en stijl van Koers 2023. De koerswijzer biedt houvast bij het vertalen van de ambities

Leeswijzer en koerswijzer

Leeswijzer

Koers 2023 is geen strategisch plan in ‘klassieke zin’. Er zijn geen SMART doelstellingen uitgewerkt en ook een SWOT-analyse is niet terug te vinden. Redactioneel is gekozen voor een narratieve stijl, met als metafoor ‘op pad zijn’; het gaat om een doorgaande ontwikkeling en niet om doelen die afgevinkt kunnen worden. 

Koerswijzer

Bij Koers 2023 is een Koerswijzer opgesteld. In de koerswijzer staan vragen die elke school helpen bij het vertalen van Koers 2023 in het schoolplan. Vragen die helpen in de uitvoering ervan en om het gesprek in de school op gang te brengen en te houden. 

De volledige lees- en koerswijzer is te lezen in Koers 2023.

Downloads

  Koers 2023.pdf (1409 KB)