Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Proces

Koers 2023 is tot stand gekomen door de inbreng van velen binnen en buiten de vereniging. Onder het motto: Ontwikkelen doe je samen

Proces

Onder het motto ‘Ontwikkelen doe je samen’ is Koers 2023, ons strategisch beleidsdocument, met inbreng van vele betrokkenen binnen en buiten de vereniging tot stand gekomen.

Het proces

Vanaf eind 2015 is het bestuur in gesprek gegaan met diverse betrokkenen binnen de vereniging over de ontwikkeling van de leerling, de docent, de school en de vereniging. Dit leidde tot boeiende open discussies en stevige debatten.

Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de rectoren en directeuren, directieleden, middenmanagers, onderwijzend personeel, onderwijs ondersteunend personeel, leerlingen, ouders, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, raad van toezicht, raden van advies en met relaties vanuit universiteiten en onderzoeksinstellingen. In de downloads hieronder vind je de terugblikken op de verschillende gesprekken. 

De input is gebruikt als bron om de contouren voor Koers 2023 te schetsen. Omdat de raad van bestuur van de vereniging het belangrijk vindt dat de koers aansluit bij de behoeften en verwachtingen van onze partners en relaties in de onderwijs- en opleidingsketen, gemeenten, samenwerkingsverbanden, raden van advies en experts, zijn zij half oktober 2016 uitgenodigd om te reageren op de tekst.

Eind 2016 was het eindresultaat klaar.

De raad van bestuur dankt iedereen die aan de totstandkoming van Koers 2023 heeft bijgedragen. 

Downloads

  Samenvatting input bijeenkomsten Koers 2023.pdf (65 KB)
  Verslag leerlingen aan het woord over Koers 2023.pdf (41 KB)
  Verslag docenten over Koers 2023.pdf (38 KB)
  Verslag ouders over Koers 2023.pdf (32 KB)
  Verslag GMR over Koers 2023.pdf (39 KB)
  Koers 2016 - een overzicht.pdf (36 KB)
  Verslag raad van toezicht over Koers 2023.pdf (63 KB)
  Verslag rectoren over Koers 2023.pdf (76 KB)
  Verslag collega's DNO en OMO2 over Koers 2023.pdf (40 KB)
  Concept Koers 2023 oktober 2016.pdf (371 KB)
  Concept Koers 2023 november 2016.pdf (212 KB)