Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Lid zijn onder andere ouders van leerlingen op een OMO-school.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. De ledenraad beslist over de benoeming en het ontslag van de Raad van Toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast.

Via de ledenraad heeft de samenleving een plek gekregen in de formele besluitvorming en is binnen de vereniging de eigen oppositie gecreëerd. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben op deze wijze een sterke gesprekspartner waaraan zij hun beleid kunnen spiegelen en verantwoorden.

De vereniging kent leden. Naast een afvaardiging van twee leden uit elke Raad van Advies kunnen ouders van leerlingen, die onderwijs volgen op een OMO-school, lid worden van de vereniging. Er wordt geen lidmaatschapsgeld gevraagd.

In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. 

Ledenraadvergadering op het OMO-bureau

Op dinsdag 19 juli 2022 om 18.00 uur vindt een nieuwe ledenraadvergadering plaats in verband met een voorgestelde statutenwijziging. 
Locatie: OMO-bureau, Spoorlaan 171 5038 CB in Tilburg.
Parkeren kan in de Knegtelgarage, Gasthuisring 60, achter het OMO-bureau (u ontvangt daarvoor een uitrijkaart).
Het Centraal Station Tilburg ligt op 5 minuten loopafstand van het OMO-bureau.

Op de agenda staat een statutenwijziging

De statuten van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs dateren van 2014. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) op 1 juli 2021 zijn de statuten opnieuw beoordeeld. In de bijgevoegde notitie is opgenomen waar in de statuten de aanpassingen in verband met de Wbtr en andere noodzakelijke wijzigingen verwerkt zullen worden. In de bijgevoegde concept akte zijn de wijzigingen gemarkeerd. 

We horen graag of u 19 juli deelneemt.

Ook niet-leden van de ledenraad uit de Raden van Advies en andere belangstellenden zijn als toehoorder van harte welkom aan te sluiten. Aanmelden kan via dit aanmeldformulier

Leden van de vereniging worden persoonlijk uitgenodigd. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. 

Downloads

  Statutenwijziging OMO.pdf (290 KB)