Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Bureau

Het bureau ondersteunt de scholen en het bestuur zodat de scholen zich optimaal kunnen richten op het onderwijs aan onze leerlingen.

  • Werkwijze
  • Wie is wie

Bureau

Het bureau OMO in Tilburg ondersteunt de scholen van de vereniging en de raad van bestuur. Het bureau gelooft in de kracht van de vereniging. Die kracht blijkt uit de mogelijkheden voor kennisdeling, innovatie, persoonlijke en professionele ontwikkeling en het benutten van schaalvoordelen. Samen sterker voor de leerlingen. Daarbij is het bureau een verbindende schakel.

Daarnaast ondersteunt het bureau de scholen bij de ondersteunende processen. OMO-scholen geven, vanuit de verenigingskaders, ieder op hun eigen wijze invulling aan goed onderwijs voor de leerlingen. Dat kan alleen gerealiseerd worden als de ondersteunende processen op de scholen optimaal verlopen. Hierbij ontzorgt het bureau de scholen. 

Tot slot ondersteunt het bureau de raad van bestuur bij het realiseren van de missie van de vereniging. 

Bovenstaande gebeurt vanuit verschillende rollen, te weten als expert, ontzorger, verbinder en facilitator in diverse domeinen: HRM, planning & control, kwaliteitszorg, juridische zaken, ICT, huisvesting, communicatie en administratieve processen rondom het onderwijs.

De verschillende rollen worden uitgelegd in het bureauplan 2023, het visiedocument voor de toekomst.

Het OMO-bureau werkt met een teamstructuur waarbij teamleden elkaar aanvullen en van elkaar leren. 

 

(Klik op het organogram of open de bijlage.) 

Medewerkers aan het woord over het werken op het bureau:

Downloads

  Bureauplan 2023.pdf (419 KB)
  OMO-bureau organogram 2022.png (23 KB)
Functionaris Gegevensbescherming: Martin Gillissen

Voor scholen met vragen over privacy.

Tel:013-5955519​
Helpdesk Personeel en Salarissen

voor werknemers van de scholen met vragen over het salaris

Tel:013 – 59 55 333
Huisvestingsmedewerkers

voor scholen met vragen over huisvestingsbeheer

Tel:013 – 59 55 361
Juridische zaken

voor scholen met vragen over juridische aangelegenheden (algemeen / arbeidsrecht)

Tel:013 – 59 55 508
Managementconsulent leerlingen

voor scholen met vragen over leerlinggegevensbeheer

Tel:013 – 59 55 352
Managementconsulenten financiën

voor management van de scholen voor advies over financiën

Tel:013 - 59 55 350
Managementconsulenten Personeel

voor management van de scholen voor advies over P&O

Tel:013 – 59 55 345
Portalgegevens

voor werknemers met vragen over o.a. wijziging e-mailadres, inloggegevens van het OMO-portaal

Tel:013 - 59 55 500
ProMotion

voor werknemers van OMO rondom loopbaanontwikkeling

Tel:013 - 59 55 305