Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is gesprekspartner van de raad van bestuur. De GMR heeft een stem over beleid dat voor alle scholen geldt.

  • Werkwijze
  • Wie is wie

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap en GMR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. Ze praten mee over het beleid van de school en zorgen ervoor dat alle meningen gehoord worden. 

De leden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) worden vanuit de platforms personeel, ouders en leerlingen door de MR-leden op het OMO MR Congres gekozen. De GMR is gesprekspartner van de raad van bestuur en heeft instemming- en adviesbevoegdheid over beleid dat voor alle scholen geldt. De GMR gebruikt als communicatiemedium 'MR Centraal'.

Personeel 

De PGMR-leden houden zich ook bezig met bevoegdheden die op grond van cao-afspraken door de personeelsvakorganisaties aan hen zijn gedelegeerd. Verder organiseren zij scholing voor MR-en al dan niet in samenwerking met de personeelsvakorganisaties, het LAKS en de ouderkoepels. Ook verzorgen zij vijf keer per jaar een fysieke platformbijeenkomst voor PMR-leden en het jaarlijkse OMO MR Congres (27 maart 2019) voor alle MR-leden van de vereniging. Het dagelijks bestuur van de (P)GMR is iedere woensdag te bereiken onder 013-5955500 in de Van der Hartzaal. Ook zijn zij te bereiken via de e-mailadressen van de secretaris [willem.norbruis@glazenkamp.net] en voorzitter [wvdvliet@wvdvliet.com].

Ouders

De ouders van de GMR en de MR'en delen hun kennis via het digitale platform van de GMR 'MR Centraal'. Naast de informatie die daar te vinden is, kunnen de leden via dit platform elkaar vragen stellen. Per jaar komt de oudergeleding van de GMR (OGMR) vijf keer bij elkaar. Incidenteel organiseren zij thematische bijeenkomsten.

Leerlingen

De OMO Leerlingen Federatie (OLF) staat voor optimalisering van het onderwijs en verbetering van de leeromgeving vanuit het oogpunt van de leerlingen. Hiervoor heeft de OLF niet alleen inbreng nodig van de MR leden maar ook van alle andere OMO leerlingen. De OLF nodigt alle OMO leerlingen dan ook van harte uit om hun problemen en ideeën te mailen of zelf voor te leggen tijdens een van de vergaderingen. Voor meer informatie over de OLF ga naar: http://omoleerlingenfederatie.nl

Data GMR-vergaderingen schooljaar 2018-2019

5 september 2018

7 november 2018

16 januari 2019

13 maart 2019

27 maart 2019 (OMO MR-Congres)

22 mei 2019

Agenda’s en verslagen zijn op te vragen bij de secretaris van de GMR, 

willem.norbruis@glazenkamp.net

 

Downloads

  Medezeggenschapsreglement.pdf (198 KB)
  Reglement GMR.pdf (288 KB)
  Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR.pdf (210 KB)
Geert Arts

PGMR - lid

Ralf van Baardwijk

LGMR - lid

Anneke Blankers

PGMR -lid

Felix van Dijck

OGMR - lid

Marieke van Druten

OGMR -lid

Sienna van Geel

LGMR - lid

Anne Glerum

LGMR - lid

Peter van Kessel

PGMR - lid

Cor Kornips

PGMR - lid

Will Loermans

OGMR - lid

Karel Mustert

LGMR - lid

Jeroen Nelissen

PGMR - lid

Willem Norbruis

PGMR - secretaris

Joop Polling

OGMR - lid

Alex Pool

PGMR - lid

Vincent Spoorenberg

PGMR - lid

David Valadares

LGMR - lid

Wil van der Vliet

PGMR - voorzitter / budgethouder

Ine van Zon

OGMR - lid