Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is gesprekspartner van de Raad van Bestuur. De GMR heeft een stem over beleid dat voor alle scholen geldt.

  • Werkwijze
  • Wie is wie

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap en GMR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. Ze praten mee over het beleid van de school en zorgen ervoor dat alle meningen gehoord worden. 

De leden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) worden vanuit de platforms personeel, ouders en leerlingen door de MR-leden op het OMO MR Congres gekozen. De GMR is gesprekspartner van de Raad van Bestuur en heeft instemming- en adviesbevoegdheid over beleid dat voor alle scholen geldt. De GMR gebruikt als communicatiemedium 'MR Centraal' en 'ONS'.

Personeel 

De PGMR-leden houden zich ook bezig met bevoegdheden die op grond van cao-afspraken door de personeelsvakorganisaties aan hen zijn gedelegeerd. Verder organiseren zij scholing voor MR'en al dan niet in samenwerking met de personeelsvakorganisaties, het LAKS en de ouderkoepels. Ook verzorgen zij vijf keer per jaar een fysieke platformbijeenkomst voor PMR-leden en het jaarlijkse OMO MR Congres voor alle MR-leden van de vereniging. Het dagelijks bestuur van de (P)GMR is iedere woensdag te bereiken onder 013-5955500 in Zaal 0.1. Ook zijn zij te bereiken via de e-mailadressen van de secretaris [w.norbruis@telfort.nl] en voorzitter [g.arts@maaslandcollege.nl].

Ouders

De ouders van de GMR en de MR'en delen hun kennis via het digitale platform van de GMR 'MR Centraal'. Naast de informatie die daar te vinden is, kunnen de leden via dit platform elkaar vragen stellen. Per jaar komt de oudergeleding van de GMR (OLGMR) vijf keer bij elkaar. Incidenteel organiseren zij thematische bijeenkomsten.

Leerlingen

De leerlingen van de GMR en de MR'en delen hun kennis via het digitale platform van de GMR 'MR Centraal'. Naast de informatie die daar te vinden is, kunnen de leden via dit platform elkaar vragen stellen. Per jaar komt de leerlinggeleding van de GMR (OLGMR) vijf keer bij elkaar. Vanaf 2022 beschikt de leerlinggeleding over een leerlingenraad

Data GMR-vergaderingen schooljaar 2022 - 2023

14 september 2022

19 oktober 2022

14 december 2022

08 maart 2023

19 april 2023

21 juni 2023

Het het GMR - OMO MR-Congres vindt plaats op 29 maart 2023.

Agenda’s en verslagen zijn op te vragen bij de secretaris van de GMR, w.norbruis@telfort.nl

 

Downloads

  [2019-11-28] GMR reglement.pdf (304 KB)
  [2019-11-28] MR reglement.pdf (324 KB)
  [2019-11-12] Medezeggenschapsbevoegdheden.pdf (309 KB)
Geert Arts

PGMR - voorzitter

Anneke Blankers

PGMR - lid

Jeroen Blom

PGMR - lid

Ellen Bokdam

PGMR - lid

Sarah Broekmeulen

LGMR - lid

Eric Derks

PGMR - lid

Rick Ermen

OGMR - lid

Lucien Heunen

OGMR - lid

Marie-Louise Jolie

OGMR - lid

Cor Kornips

PGMR - lid

Tom Marx

PGMR - lid

Gijs Nijssen

LGMR - lid

Willem Norbruis

PGMR - secretaris

Berenike Prüfer

LGMR - lid

Samantha Samson

LGMR - lid

Mara Stevelmans

OGMR - lid

Lauren van Summeren

LGMR - lid

Rob Timmermans

OGMR - lid