Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is gesprekspartner van de raad van bestuur. De GMR heeft een stem over beleid dat voor alle scholen geldt.

  • Werkwijze
  • Wie is wie

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap en GMR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. Ze praten mee over het beleid van de school en zorgen ervoor dat alle meningen gehoord worden. 

De leden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) worden vanuit de platforms personeel, ouders en leerlingen door de MR-leden op het OMO MR Congres gekozen. De GMR is gesprekspartner van de raad van bestuur en heeft instemming- en adviesbevoegdheid over beleid dat voor alle scholen geldt. De GMR gebruikt als communicatiemedium 'MR Centraal'.

Personeel 

De PGMR-leden houden zich ook bezig met bevoegdheden die op grond van cao-afspraken door de personeelsvakorganisaties aan hen zijn gedelegeerd. Verder organiseren zij scholing voor MR-en al dan niet in samenwerking met de personeelsvakorganisaties, het LAKS en de ouderkoepels. Ook verzorgen zij vijf keer per jaar een fysieke platformbijeenkomst voor PMR-leden en het jaarlijkse OMO MR Congres voor alle MR-leden van de vereniging. Helaas kan de laatste dit schooljaar niet doorgaan vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus. Het dagelijks bestuur van de (P)GMR is iedere woensdag te bereiken onder 013-5955500 in de Van der Hartzaal. Ook zijn zij te bereiken via de e-mailadressen van de secretaris [w.norbruis@telfort.nl] en voorzitter [wvdvliet@wvdvliet.com].

Ouders

De ouders van de GMR en de MR'en delen hun kennis via het digitale platform van de GMR 'MR Centraal'. Naast de informatie die daar te vinden is, kunnen de leden via dit platform elkaar vragen stellen. Per jaar komt de oudergeleding van de GMR (OLGMR) vijf keer bij elkaar. Incidenteel organiseren zij thematische bijeenkomsten.

Leerlingen

De leerlingen van de GMR en de MR'en delen hun kennis via het digitale platform van de GMR 'MR Centraal'. Naast de informatie die daar te vinden is, kunnen de leden via dit platform elkaar vragen stellen. Per jaar komt de leerlinggeleding van de GMR (OLGMR) vijf keer bij elkaar. Incidenteel organiseren zij thematische bijeenkomsten.

Data GMR-vergaderingen schooljaar 2020 - 2021

23 september 2020

4 november 2020

9 december 2020

17 maart 2021

19 mei 2021

30 juni 2021

Het het GMR - OMO MR-Congres komt dit schooljaar helaas te vervallen.

Agenda’s en verslagen zijn op te vragen bij de secretaris van de GMR, 

w.norbruis@telfort.nl

 

Downloads

  [2019-11-28] GMR reglement.pdf (304 KB)
  [2019-11-28] MR reglement.pdf (324 KB)
  [2019-11-12] Medezeggenschapsbevoegdheden.pdf (309 KB)
Geert Arts

PGMR - lid

Anneke Blankers

PGMR -lid

Jeroen Blom

PGMR -lid

Niek Brok

LGMR - lid

Maaike Dingemans

PGMR - lid

Marieke van Druten

OLGMR -lid

Michiel van Gils

OLGMR - lid

Cor Kornips

PGMR - lid

Willem Norbruis

PGMR - secretaris

Joop Polling

OLGMR - lid

Marijn Reinders

PGMR - lid

John Rombouts

PGMR - lid

Maxime Smulders

LGMR - lid

Wil van der Vliet

PGMR - voorzitter

Demi de Vries

LGMR - lid

Lotje Vries

LGRMR - lid

Mark de Vries

OLGMR - lid

Jens van Vugt

OLGMR - lid

Ine van Zon

OLGMR - lid