Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is gesprekspartner van de raad van bestuur. De GMR heeft een stem over beleid dat voor alle scholen geldt.

  • Werkwijze
  • Wie is wie

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap en GMR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. Ze praten mee over het beleid van de school en zorgen ervoor dat alle meningen gehoord worden. 

De leden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) worden vanuit de platforms personeel, ouders en leerlingen door de MR-leden op het OMO MR Congres gekozen. De GMR is gesprekspartner van de raad van bestuur en heeft instemming- en adviesbevoegdheid over beleid dat voor alle scholen geldt. De GMR gebruikt als communicatiemedium 'MR Centraal'.

Personeel 

De PGMR-leden houden zich ook bezig met bevoegdheden die op grond van cao-afspraken door de personeelsvakorganisaties aan hen zijn gedelegeerd. Verder organiseren zij scholing voor MR-en al dan niet in samenwerking met de personeelsvakorganisaties, het LAKS en de ouderkoepels. Ook verzorgen zij vijf keer per jaar een fysieke platformbijeenkomst voor PMR-leden en het jaarlijkse OMO MR Congres voor alle MR-leden van de vereniging. Het dagelijks bestuur van de (P)GMR is iedere woensdag te bereiken onder 013-5955500 in de Van der Hartzaal. Ook zijn zij te bereiken via de e-mailadressen van de secretaris [w.norbruis@telfort.nl] en voorzitter [g.arts@maaslandcollege.nl].

Ouders

De ouders van de GMR en de MR'en delen hun kennis via het digitale platform van de GMR 'MR Centraal'. Naast de informatie die daar te vinden is, kunnen de leden via dit platform elkaar vragen stellen. Per jaar komt de oudergeleding van de GMR (OLGMR) vijf keer bij elkaar. Incidenteel organiseren zij thematische bijeenkomsten.

Leerlingen

De leerlingen van de GMR en de MR'en delen hun kennis via het digitale platform van de GMR 'MR Centraal'. Naast de informatie die daar te vinden is, kunnen de leden via dit platform elkaar vragen stellen. Per jaar komt de leerlinggeleding van de GMR (OLGMR) vijf keer bij elkaar. Incidenteel organiseren zij thematische bijeenkomsten.

Data GMR-vergaderingen schooljaar 2021 - 2022

15 september 2021

3 november 2021

15 december 2021

16 maart 2022

18 mei 2022

22 juni 2022

Het het GMR - OMO MR-Congres vindt plaats op 30 maart 2022.

Agenda’s en verslagen zijn op te vragen bij de secretaris van de GMR, w.norbruis@telfort.nl

 

Downloads

  [2019-11-28] GMR reglement.pdf (304 KB)
  [2019-11-28] MR reglement.pdf (324 KB)
  [2019-11-12] Medezeggenschapsbevoegdheden.pdf (309 KB)
Geert Arts

PGMR - voorzitter

Anneke Blankers

PGMR - lid

Jeroen Blom

PGMR - lid

Maaike Dingemans

PGMR - lid

Ellen Dulk-Bokdam

PGMR - lid

Michiel van Gils

OLGMR - lid

Lucien Heunen

OLGMR - lid

Marie-Luise Jolie

OLGMR - lid

Jan Koops

OGMR - lid

Cor Kornips

PGMR - lid

Gijs Nijssen

OLGMR - lid

Willem Norbruis

PGMR - secretaris

Marijn Reinders

PGMR - lid

Kiki Ritmeijer

OLGMR - lid

John Rombouts

PGMR - lid

Samantha Samson

OLGMR - lid

Mara Stevelmans

OLGMR - lid

Marit Vanderbroeck

OLGMR - lid

Lotje Vries

PGMR - lid