Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging.

  • Werkwijze

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. De ledenraad beslist over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast.

Via de ledenraad heeft de samenleving een plek gekregen in de formele besluitvorming en is binnen de vereniging de eigen oppositie gecreëerd. De raad van toezicht en de raad van bestuur hebben op deze wijze een sterke gesprekspartner waaraan zij hun beleid kunnen spiegelen en verantwoorden.

De vereniging kent leden. Naast een afvaardiging van twee leden uit elke raad van advies kunnen ouders van leerlingen, die onderwijs volgen op een OMO-school, lid worden van de vereniging. Er wordt geen lidmaatschapsgeld gevraagd.

In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. 

Dit jaar is de vergadering op woensdagavond 19 juni op het Sint-Janslyceum in 's-Hertogenbosch. Prof. dr. P.H.A. (Paul) Frissen levert een bijdrage voorafgaand aan de formele vergadering.

Leden van de vereniging worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. Door het invullen van dit formulier meldt u zich aan.

Programma
17.30 - 18.30 uur Ontvangst met diner
18.30 - 19.30 uur Keynote Paul Frissen
19.30 - 19.45 uur Pauze
19.45 - 21.00 uur Formele ledenraadvergadering
Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.

Downloads

  Vereniging Nieuwe Stijl; toelichting op de statuten.pdf (97 KB)