Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Raad van bestuur

De raad van bestuur is het bevoegd gezag van de scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

  • Wie is wie
  • Werkwijze

Raad van bestuur

De raad van bestuur is het bevoegd gezag van de scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De belangrijkste taak: de OMO-scholen zodanig te faciliteren dat zij optimaal in staat zijn kwalitatief goed onderwijs te bieden.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie: leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, met aandacht voor ieders talent, ongeacht hun sociale achtergrond, met goed onderwijs en een zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij.

De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging en is in alle gevallen eindverantwoordelijk. De raad van bestuur legt aan de raad van toezicht verantwoording af over beleid en handelen.

De portefeuilleverdeling tussen de voorzitter en het lid van de raad van bestuur is als volgt:

 

Voorzitter 

Lid          

Coördinatie/strategie/identiteit 

 X

 

Bestuurlijke zaken

 X

 

Personeel en organisatie 

 X (cao)

 

Interne en externe betrekkingen 

 X

 

Kwaliteitsontwikkeling onderwijs

 X

 

Onderwijsontwikkeling 

 

 X

ICT 

 

 X 

Communicatie 

 

 X

Huisvesting 

 

 X

Financiën 

 

 X

De raad van bestuur bestaat uit:

Jos Kusters (per 1 januari 2020) voorzitter
Yvonne Kops, lid raad van bestuur
Rob van Eijck (per 1 januari 2020) ambtelijk secretaris.

Downloads

  nevenactiviteiten leden raad van bestuur.pdf (59 KB)
Jos Kusters

voorzitter raad van bestuur (per 01/01/2020)

Tel:013-5955501
LinkedIn
Yvonne Kops

lid raad van bestuur

Tel:013-5955501
LinkedIn
Rob Van Eijck

ambtelijk secretaris / directeur OMO-bureau (per 01/01/2020)

Tel:013-5955501
LinkedIn