Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de vereniging. Zij legt verantwoording af aan de leden in de ledenraad.

  • Werkwijze
  • Wie is wie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de vereniging en legt verantwoording af aan de leden in de ledenraad.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van de Raad van Bestuur, is een sparringpartner voor de Raad van Bestuur, en houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Toezicht signaleren via hun netwerk trends in de maatschappij die voor het beleid van de vereniging van belang zijn. Uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht is dat de vereniging onderwijs levert dat ertoe doet, binnen scholen die ertoe doen, met mensen die ertoe doen, voor leerlingen die ertoe doen. De kwaliteitsverbetering staat dan ook voorop. 

Afgevaardigde leden in de Raad van Toezicht

Vier leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de ledenraad, op (niet bindende) voordracht van de Raad van Toezicht. Drie leden worden op bindende voordracht van de GMR benoemd, vanuit het personeel, de ouders en de leerlingen. De achtste zetel wordt benoemd op voordracht van de bisschoppen van Breda en van Den Bosch. Over alle zetels heeft de ledenraad het laatste woord.

Downloads

  [2019-11-19] Profielschets raad van toezicht.pdf (216 KB)
  [2021-05-23] Nevenactiviteiten leden Raad van Toezicht.pdf (95 KB)