Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Toen, nu en straks

Destijds ontstaan vanuit een behoefte aan culturele emancipatie van katholieken, heeft de vereniging bijgedragen aan de ontwikkeling van Noord-Brabant

Toen, nu en straks

Ontstaan vereniging OMO

Destijds ontstaan vanuit een behoefte aan goede verdeling van onderwijsaanbod, meer hoger opgeleiden en culturele emancipatie van katholieken, heeft de vereniging bijgedragen aan de sociale en economische ontwikkeling van Noord-Brabant. 

Op 5 september 1916 opende het (huidige) Mollerlyceum in Bergen op Zoom haar deuren, gevolgd op 6 september door het (huidige) Dr. Mollercollege in Waalwijk. In totaal volgden zo’n 50 leerlingen destijds onderwijs vanuit een woonhuis. Vanaf 1919 bestond de vereniging uit negen scholen in de grotere gemeenten. Vanaf 1945 kwamen er scholen bij in de plattelandsgemeenten en kreeg de doelstelling een meer sociaal cultureel karakter. Belangrijk was toen vooral dat kinderen dichtbij hun huis naar school konden. Ongeacht hun sociale achtergrond, met aandacht voor hun talent. Vanaf 1994 staan vernieuwing en professionalisering centraal. In deze periode wordt het onderwijsaanbod van havo en vwo uitgebreid met vmbo en later ook met praktijkonderwijs. 

De vereniging nu..

Op dit moment volgen meer dan 61.000 leerlingen onderwijs op 68 OMO-scholen. De vereniging heeft ruim 6.800 medewerkers in dienst. De kracht van de vereniging komt tot uiting in de eigenheid van onze scholen en de mogelijkheden tot kennisdeling, innovatie en het benutten van schaalvoordelen. Voor goed onderwijs is de docent niet de enige, maar wel de meest bepalende factor. De verscheidenheid binnen de vereniging versterkt de professionaliteit van onze docenten. De scholen zijn bovendien samen sterker, en toch kleinschalig en lokaal dichtbij. En daar profiteren onze leerlingen van.

..en straks

De komende jaren ligt de focus, nog meer dan in het verleden, op de ontwikkeling van leerlingen in een snel veranderende maatschappij, waarin technologische vernieuwingen en mondialisering centraal staan. Daarbij is er niet alleen aandacht voor cognitieve vaardigheden. We ontwikkelen de talenten van iedere leerling vanuit drie ethische basisbegrippen die onze identiteit weerspiegelen: goed onderwijs, een goed mens en goed leven. Zo verwerven onze leerlingen goede startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij als zelfbewuste, verantwoordelijke wereldburgers.

Onze huidige doelstellingen staan in het document Koers 2023.

Downloads

  Koers 2023 (1409 kB)

100 jaar OMO

Digitale tijdlijn Digitale tijdlijn