Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Lid zijn onder andere ouders van leerlingen op een OMO-school.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. De ledenraad beslist over de benoeming en het ontslag van de raad van toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast.

Via de ledenraad heeft de samenleving een plek gekregen in de formele besluitvorming en is binnen de vereniging de eigen oppositie gecreëerd. De raad van toezicht en de raad van bestuur hebben op deze wijze een sterke gesprekspartner waaraan zij hun beleid kunnen spiegelen en verantwoorden.

De vereniging kent leden. Naast een afvaardiging van twee leden uit elke raad van advies kunnen ouders van leerlingen, die onderwijs volgen op een OMO-school, lid worden van de vereniging. Er wordt geen lidmaatschapsgeld gevraagd.

In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. 

Ledenraadvergadering 24 juni 2021 digitaal via MS Teams

Op donderdag 24 juni 2021, van 17.30 tot 19.30 uur, vindt de jaarlijkse ledenraadvergadering digitaal plaats via Microsoft Teams.

Leden van de vereniging worden persoonlijk uitgenodigd. Ook niet-leden van de ledenraad uit de Raden van Advies en andere belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

We horen graag of u 24 juni deelneemt. Aanmelden kan tot en met 22 juni aanstaande via dit aanmeldformulier.

Op de dag van de vergadering ontvangen de aangemelde deelnemers per mail een uitnodiging voor deelname aan de vergadering via Teams.

Agenda ledenraadvergadering

17.20 uur aanmelden in Teams
17.30 uur start vergadering

Het programma is als volgt:

 • Welkomstwoord
 • Korte film 'Onderwijs in coronatijd'
 • Videolezing door Alida Oppers, inspecteur-generaal van het onderwijs
 • Toelichting op (digitale) besluitvorming
 • Vaststellen notulen ledenvergadering 18 juni 2020
 • Kandidaat leden stellen zich voor
 • Benoeming plaatsvervangend voorzitter ledenraad
 • Benoeming en herbenoeming leden Raad van Toezicht
 • Toelichting op het jaarverslag 2020
 • Goedkeuring jaarverslag 2020
 • Stemming/goedkeuring via het besluitvormingsformulier
 • Rondvraag en sluiting

Downloads

  Vereniging Nieuwe Stijl; toelichting op de statuten.pdf (97 KB)