Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Anti-pestcoördinatoren

Vooral om van elkaar te leren, is in het voorjaar van 2016 het kennisnetwerk van anti-pestcoördinatoren geboren.

Anti-pestcoördinatoren

Doel

Vooral om van elkaar te leren, is in het voorjaar van 2016 het kennisnetwerk van anti-pestcoördinatoren geboren. Momenteel bestaat het kennisnetwerk uit ongeveer 25 leden van verschillende scholen van onze vereniging.
Tijdens bijeenkomsten wordt er veel gepraat over lopende zaken op de verschillende scholen. Er is ruim aandacht voor de borging, variatie in taken, de urenfacilitering en het inbrengen van specifieke casussen.
Daarnaast worden er tijdens elke bijeenkomst een of meerdere in- en externe professionals uitgenodigd om iets te komen vertellen over wat succesvol is gebleken in hun school of organisatie, uiteraard gerelateerd aan het sociaal veiligheidsbeleid.

Doelgroep

Anti-pestcoördinatoren van de scholen.

Validatie door registerleraar

Bijeenkomsten van het kennisnetwerk anti-pestcoördinatoren zijn inmiddels gevalideerd door het lerarenregister. Op die manier kunnen deelnemers aantonen dat ze actief bezig zijn met hun professionele bekwaamheidsdossier.

Activiteit

Wil je meer weten over komende activiteiten of wil je je aanmelden voor het netwerk? Dat kan bij Joris Arts, jar@fioretticollege.nl, docent lichamelijke opvoeding op het Fioretti College in Veghel en aanvoerder van het netwerk anti-pestcoördinatoren, LinkedIn.

Zie ook

Contact OMO

T: 013-5955500
E: omo@omo.nl

Postadres
Postbus 574
5000 AN Tilburg

Bezoekadres
Spoorlaan 171
5038 CB Tilburg