Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Diversiteit en inclusie

Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Diversiteit levert een meerwaarde voor het realiseren van goed onderwijs.

Diversiteit en inclusie

Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten. Divers samengestelde teams presteren immers beter. Diversiteit gaat over verschillen en overeenkomsten, inclusie over het inzetten van ieders uniekheid. Diversiteit & inclusie bevorderen de inzet van een goede mix van talenten in de organisatie. Het gaat om de juiste persoon op de juiste plaats waarbij, in aansluiting op het identiteitsbeleid, uitgegaan wordt van ‘iedereen telt, de gehele mens’.

Diversiteitsbeleid

Ons Middelbaar Onderwijs heeft in 2012 het Charter Talent naar de Top ondertekend om zo een stimulans te geven aan het diversiteitsbeleid. In 2015 zijn we door de commissie als ‘aansprekend voorbeeld’ gekozen. OMO heeft hiervoor een award ontvangen. Periodiek aandacht vragen voor diversiteit werkt. Ondertekenaars van de Charter Talent naar de Top presteren doorgaans beter op m-v diversiteit. Dat lees je hier. Dit geld ook voor OMO waar inmiddels het percentage vrouwen op (sub)topposities is gestegen tot boven de 40%.

Een groter draagvlak door focus op verbinding en inclusie 

Het diversiteitsbeleid gaat niet alleen over meer vrouwen op top- of subtop posities. Het gaat ook over meer diversiteit aan medewerkers met een migratie achtergrond, in geaardheid, met arbeidsbeperking, oud-jong, fulltimers-parttimers en zo verder. Om verder te kunnen groeien naar een diversere, inclusieve organisatie (een organisatie waarin iedereen betrokken wordt en de kans krijgt om mee te doen) is het bestaande beleid in het najaar van 2016 herijkt.

We blijven stappen zetten

Als het gaat om diversiteit en inclusie blijft OMO stappen zetten en progressie boeken. Niet alleen het aandeel vrouwen in de top maar ook in de subtop is het afgelopen jaar fors verder gestegen. Het aantal vrouwen in de functie van schoolleider is bij OMO-scholen sinds 2010 toegenomen van 18% naar 43%. Een evenredige verdeling man-vrouw op (sub)top posities wordt steeds meer als norm gezien. Passend leiderschap op alle niveaus is een vereiste voor het realiseren van goed onderwijs. De personeelsleden op de scholen hebben een voorbeeldfunctie voor de leerlingen. Rolmodellen kunnen het verschil maken in de keuzes die een leerling maakt op zijn of haar levensweg.

Hiervoor ontving de vereniging de 'Diamant Award, aansprekende voorbeeldorganisatie 2019' 

Kennisnetwerk diversiteit en inclusie

OMO-collega's zijn actief in een kennisnetwerk diversiteit en inclusie. Dit netwerk organiseert bijeenkomsten om kennis te vergaren en ervaringen te delen tussen de scholen. Zo ook de drukbezochte bijeenkomst in de Tilburgse LocHal op 4 november 2021 met keynote-spreker Esther Mollema over het versnellen van diversiteit en inclusie binnen de OMO-scholen. Meer weten? Kijk bij kennisnetwerk Diversiteit en inclusie. Ook binnen de Burgerschapsestafette is diversiteit en inclusie een van de thema’s. Burgerschapsestafette - ONS (omo.nl) en OMO - Burgerschapsestafette).

Downloads

  Startnotitie Charter Talent naar de Top.pdf (204 KB)
  Diversiteitsbeleid 'diversiteit en inclusie'.pdf (421 KB)

ProMotion

Website ProMotion

Het interne loopbaancentrum voor alle medewerkers van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Ga naar ProMotion