Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Diversiteit en inclusie

Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Diversiteit levert een meerwaarde voor het realiseren van goed onderwijs.

Diversiteit en inclusie

Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten. Divers samengestelde teams presteren immers beter. Diversiteit gaat over verschillen en overeenkomsten, inclusie over het inzetten van ieders uniekheid. Diversiteit & inclusie bevorderen de inzet van een goede mix van talenten in de organisatie. Het gaat om de juiste persoon op de juiste plaats waarbij, in aansluiting op het identiteitsbeleid, uitgegaan wordt van ‘iedereen telt, de gehele mens’.

Ons Middelbaar Onderwijs heeft in 2012 het Charter Talent naar de Top ondertekend om zo een stimulans te geven aan het diversiteitsbeleid. In 2015 zijn we door de commissie als ‘aansprekend voorbeeld’ gekozen. OMO heeft hiervoor een award ontvangen. Periodiek aandacht vragen voor diversiteit werkt. Ondertekenaars van de Charter Talent naar de Top presteren doorgaans beter op m-v diversiteit. Dat lees je hier. Dit geld ook voor OMO waar inmiddels het percentage vrouwen op (sub)topposities is gestegen tot boven de 40%.

Het diversiteitsbeleid gaat niet alleen over meer vrouwen op top- of subtop posities. Het gaat ook over meer diversiteit aan medewerkers met een migratie achtergrond, in geaardheid, met arbeidsbeperking, oud-jong, fulltimers-parttimers en zo verder. Om verder te kunnen groeien naar een diversere, inclusieve organisatie (een organisatie waarin iedereen betrokken wordt en de kans krijgt om mee te doen) is het bestaande beleid in het najaar van 2016 herijkt.

Kennisnetwerk diversiteit en inclusie

OMO-collega's zijn actief in een kennisnetwerk diversiteit. Meer weten? Kijk bij kennisnetwerk Diversiteit.

Dit netwerk organiseert bijeenkomsten om kennis te vergaren en ervaringen te delen tussen de scholen.

Kijk bij kennisnetwerk Diversiteit ook voor het programma en aanmelden. 

Op donderdag 24 januari 2019 was er een bijeenkomst onder de noemer 'Kijken en zien'.

 

Op 25 januari 2018 was er een bijeenkomst 'Open Staan voor elkaar'. Deze bijeenkomsten werden bezocht door vele OMO-collega’s die betrokken zijn bij of interesse hebben in diversiteit en een inclusieve werkcultuur op school. 

Downloads

  Startnotitie Charter Talent naar de Top.pdf (204 KB)
  Diversiteitsbeleid 'diversiteit en inclusie'.pdf (421 KB)

ProMotion

Website ProMotion

Het interne loopbaancentrum voor alle medewerkers van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Ga naar ProMotion