Pexels Max Fischer 5212653
Pexels Rdne Stock Project 8499491
Pexels Norma Mortenson 8457444 Klein

Leveranciers en dienstverleners

Voor leveranciers en dienstverleners gelden de volgende algemene inkoopvoorwaarden, model verwerkersovereenkomsten en factuureisen:

Algemene Inkoopvoorwaarden

Aanvullend op de algemene inkoopvoorwaarden van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) moet een uitgereikte factuur aan onderstaande factuureisen voldoen:

 

 • Volledige naam leverancier.
  De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd.
 • Het feitelijk adres (geen postbus) van de leverancier
 • Naam en adres school of vereniging Ons Middelbaar Onderwijs/ bureau Ons Middelbaar Onderwijs (Spoorlaan 171, 5038 CB Tilburg).
 • Btw-identificatienummer leverancier.
 • KVK-nummer van de leverancier.
 • Datum waarop de factuur is uitgereikt.
 • Factuurnummer.
 • Datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd.
 • Per factuurregel: artikelnummer leverancier, bedrag exclusief btw en tarief btw.
 • Factuur als e-factuur (UBL+PDF) aanbieden aan factuur-emailadres van de school.
 • Referentienummer Ons Middelbaar Onderwijs of OMO-school

Wat verstaat we onder een e-factuur?

 

De e-factuur is een elektronische factuur van het Nederlandse standaard XML formaat UBL 2.1 of hoger. UBL is ook de standaard die de Nederlandse overheid gebruikt. Er zijn ook andere 'standaarden' in omloop. De Nederlandse standaard UBL is met name gericht op een typische financiële factuur. Het uitgangspunt is een automatische verwerking van de factuur als inkoopfactuur. Deze UBL-factuur bevat globaal de volgende basisgegevens:

 • factuurgegevens, crediteur, debiteur, afnemer, leverancier, betalingsvoorwaarden (betalingswijze en betalingscondities), totalen (bruto bedrag, factuurtotaal) totalen factuurregels (aantal eenheden, regelbedrag excl., percentage korting, prijs per eenheid, bedrag btw, goederenbedrag, percentage btw, prijs (berekend (prijsfactor x regelbedrag / aantal eenheden)).